Zarząd 07.02.2018

Zarząd 07.02.2018

Uchwała 5/2018 Upoważnienie dla  Przewodniczącego Komisji Prawnej KRD do do reprezentowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów przed sądami administracyjnymi w postępowaniu sądowoadministracyjnym