Zarząd 13.01.2018

Zarząd 13.01.2018

Uchwała 2/2018 Przystąpienie do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Uchwała 3/2018 Wybór Sekretarza Krajowej Reprezentacji Doktorantów