Zarząd 09.03.2018

Zarząd 09.03.2018

Uchwała 12/2018 Wyrażenie poparcia dla projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 22 stycznia 2018 r