Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich

Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich

Edycja 2017 konferencji odbyła się w dniach 17-19 listopada w Warszawie. Podobnie jak w  poprzednich latach głównym tematem konferencji była wymiana doświadczeń na temat studiów  doktoranckich pomiędzy doktorantami z całej Polski. Podczas konferencji zostały poruszone bieżące  problemy z jakimi doktoranci spotykają się na co dzień i próba rozwiązania ich.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie:

Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich