PRODOK

logo_prodoc

PRODOK – Konkurs na Najbardziej Pro-doktorancką Uczelnię w Polsce

Celem Konkursu PRODOK jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich. W konkursie uczestniczyć mogą polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

W 2016 roku Krajowa Reprezentacja Doktorantów będzie organizatorem IX edycji konkursu na Najbardziej Pro-doktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK. W chwili obecnej prowadzone są prace dotyczące zmiany formularza konkursowego i regulaminu konkursu, na podstawie przeprowadzonych konsultacji merytorycznych z doktorantami uczelni. W dalszej kolejności zostanie przeprowadzona digitalizacja formularza.

Laureaci konkursu PRODOK 2016 zostaną przedstawieni na Gali Konkursowej, która odbędzie się 18 listopada 2016 roku w Warszawie. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

 

ZESPÓŁ DS. PRODOK