PROPAN

Propan_rgb

PROPAN – Konkurs na Najbardziej Pro-doktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk w Polsce

Celem Konkursu PROPAN jest wyłonienie instytutu Polskiej Akademii Nauk stwarzającego najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich. W konkursie uczestniczyć mogą instytuty PAN prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym lub na zasadach określonych w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

W 2017 roku Krajowa Reprezentacja Doktorantów we współpracy z Radą Samorządu Doktorantów PAN będzie organizatorem V edycji konkursu na Najbardziej Pro-doktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk w Polsce – PROPAN. Z ramienia KRD oraz RSD PAN koordynatorem konkursu jest Katarzyna Kryszczuk. 

Laureaci konkursu PROPAN 2017 zostaną przedstawieni na Gali Konkursowej, która odbędzie się 19 listopada 2016 roku o godz. 10.15 na Zamku Królewskim w Warszawie. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!