Konferencja “Naukowe aspekty rozwoju kultury fizycznej”

Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego ogłaszają rekrutację uczestników konferencji „Naukowe aspekty rozwoju kultury fizycznej” w ramach zadania publicznego „BoN – Branżowo o Nauce w Krajowej Reprezentacji Doktorantów” zwanym dalej „BoN”, realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2019 […]

Doktorancka Poradnia Prawna

Zachęcamy do przesyłania zapytań dotyczących funkcjonowania samorządów w nowej rzeczywistości ustawowej, niewłaściwej interpretacji prawa etc. Zachęcamy do zgłaszania problemów na skrzynkę: helpdesk@krd.edu.pl Prosimy aby zapytania zawierały: – dodatkowe dokumenty, np. regulaminy, przepisy wewnętrzne jednostki – celem dokładniejszej analiz zapytań; – afiliację – do celów sprawozdawczych projektu, dane osobowe osoby pytającej nie będą nigdzie publikowane. Zespół […]

IV Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Serdecznie zapraszamy na IV Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbędzie się w Szczecinie w dniach 20-22 września 2019 r. Otwarte Posiedzenie Zarządu (część merytoryczna) odbędzie się 21 września 2019 r. Koszt : ✔️ uczestnictwo pełne – noclegi ze śniadaniem, wyżywienie, spotkania integracyjne – 300 zł ✔️ uczestnictwo bez noclegów – wyżywienie, spotkania integracyjne – 150 zł Informujemy, że istnieje możliwość […]

Konferencja poświęcona współpracy międzynarodowej w biologii molekularnej

Zapraszamy na konferencję poświęconą współpracy międzynarodowej w biologii molekularnej, która odbędzie się 14 czerwca w Gdańsku. Wydarzenie skierowane jest do polskich studentów, doktorantów i młodych naukowców z dziedziny biologii, a także dziedzin współpracujących z biologią, tj. medycyny, rolnictwa, fizyki, chemii czy informatyki. Rejestracja uczestników trwa do 10 czerwca. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/konferencja-biologia-molekularna-dla-polskich-mlodych-naukowcow-i-studentow  

Samorządowy helpdesk: e-KRD. Nabór do Doktoranckiej Poradni Prawnej

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu “Samorządowy helpdesk: e-KRD” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2019 roku” ogłaszamy nabór członków zespołu Doktoranckiej Poradni Prawnej. W ramach projektu przewidziano powołanie 10 członków Doktoranckiej Poradni Prawnej, którzy w okresie od czerwca do listopada […]

Nowy Statut Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Z radością informujemy, że decyzją z dnia 6 maja 2019, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stwierdziło zgodność Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, przyjętego uchwałą Zjazdu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 13 kwietnia, z przepisami prawa. Zachęcamy do zapoznania się dokumentami:   Statut Krajowej Reprezentacji Doktorantów Decyzja o zgodności z przepisami prawa Statutu KRD

EURODOC w Radzie Europy

Eurodoc jest aktywnie zaangażowany w Radzie Europy w Konferencji Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy, zwanej Konferencją INGOs. Jest to organ reprezentujący społeczeństwo obywatelskie państw Rady Europy, a Eurodoc ma w niej status uczestnika. Głównym celem Konferencji INGOs jest promocja fundamentalnych dla Rady Europy wartości:  wspieranie demokracji oraz roli społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja INGOs uczestniczy w pracach […]

Stanowisko EURODOC – wolność akademicka na Węgrzech

EURODOC wydał oświadczenie w sprawie wolności akademickiej wyrażające zaniepokojenie niedawną ewolucją działań rządowych na Węgrzech. Zaprezentowane oświadczenie jest zgodne ze stanowiskiem ALLEA, EUA i Science Europe. Wraz ze wszystkimi najważniejszymi europejskimi zainteresowanymi stronami w dziedzinie badań i szkolnictwa wyższego, EURODOC podkreśla znaczenie wolności akademickiej jako trzonu europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. Treść stanowiska jest dostępna pod […]

 III Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Serdecznie zapraszamy na III Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbędzie się w Gdańsku (www.gdansk.pl) w dniach 14-16 czerwca 2019 r. Patronat Honorowy nad naszym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Gdańska. Otwarte Posiedzenie Zarządu (część merytoryczna) odbędzie się 15 czerwca 2019 r. Koszt : ✔️ uczestnictwo pełne – noclegi ze śniadaniem, wyżywienie, spotkania integracyjne – 300 zł ✔️ uczestnictwo bez noclegów – […]

Nabór do Zespołu ds. Konkursów PRODOK i PROPAN

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Zespołu ds. Konkursów PRODOK i PROPAN 2019. Zgłoszenia zawierające dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwę jednostki naukowej) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres lukasz.sledzinski@krd.edu.pl do 12 maja 2019 roku (godzina 12:00). Prosimy o zatytułowanie wysyłanej wiadomości: „Zespół ds. Konkursów […]

Doroczna konferencja EURODOC

Uczestniczymy w dorocznej międzynarodowej konferencji organizowanej przez Eurodoc i Focus Research w Brukseli. Temat przewodni to “Employability of PhDs: Valorise Your Skills and Reach Your Full Potential!” – czyli rozwój, kariera zawodowa, zatrudnialność i doskonalenie się doktorantów. Temat kariery zawodowej po uzyskaniu doktoratu i związanej z tym jakości kształcenia podczas studiów doktoranckich jest nadal ważny […]

Role and position of NGOs in the Council of Europe

Z ramienia KRD i Eurodoc uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji poświęconej bardzo ważnemu tematowi: Pozycja i rola organizacji pozarządowych w Radzie Europy. Konferencja była współorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Uniwersytet Warszawski oraz Radę Europy.   Na zdjęciach m.in.: Thorbjørn Jagland – Sekretarz generalny Rady Europy, Jacek Czaputowicz – Minister Spraw Zagranicznych RP, Anna Rurka – […]

Wspólne Stanowisko dot. planu wdrożenia wytycznych planu S

Plan S jest inicjatywą podjętą przez cOAlition S, której celem jest osiągnięcie pełnego i szybkiego dostępu do publikacji naukowych (Open Access) po 1 stycznia 2020 w Europie. Podstawą realizacji planu jest 10 zasad aktualnie opracowywanych jako zbiór wytycznych do wdrożenia. Szczegóły i oficjalne stanowisko EURODOC w sprawie planu wdrożenia wytycznych Planu S przedstawiono poniżej (oryginalny tekst stanowiska dostępny pod […]

Zjazd Delegatów KRD zwołany w trybie nadzwyczajnym 13.04.2019

Udział delegatów i obserwatorów w Zjeździe jest bezpłatny. Właściwy organ samorządu doktorantów jest uprawniony do wskazania jednego delegata i nie więcej niż dwóch obserwatorów. DO POBRANIA: Ogłoszenie Program Zgłoszenie delegata Zgłoszenie obserwatora Link do rejestracji   Rejestracja trwa  od 19.03.2019 do 31.03.2019, godz. 23:59.

II Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Serdecznie zapraszamy na II Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbędzie się w Lublinie w dniach 12-14 kwietnia 2019 r. Otwarte Posiedzenie Zarządu (część merytoryczna) odbędzie się 13 kwietnia 2019 r. Koszt : ✔️ uczestnictwo pełne – noclegi ze śniadaniem, wyżywienie, spotkania integracyjne – 300 zł ✔️ uczestnictwo bez noclegów – wyżywienie, spotkania integracyjne – 150 […]

Nabór do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta oraz do Komisji Prawnej KRD!

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta oraz do Komisji Prawnej KRD!   Zespół Prawny Rzecznika Praw Doktoranta to jedno z kluczowych gremiów przewidzianych przez Statut Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jego zadaniem jest realizacja zasadniczych celów statutowych KRD, jakimi są m.in. ochrona praw i interesów doktorantów, a także podnoszenie świadomości prawnej z […]

Zbliża się konferencja EURODOC 2019

Zbliża się konferencja Eurodoc 2019 W dniach 1-2 kwietnia 2019 roku w Brukseli odbędzie się najważniejsza dla organizacji Eurodoc coroczna konferencja, po której odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków. Organizatorami konferencji są Focus Research oraz Eurodoc. Tegoroczna konferencja zatytułowana ‘Employability of PhDs: Valorise Your Skills and Reach Your Full Potential!‘ będzie dotyczyć tematów związanych z szeroko […]

Najczęściej zadawane pytania – Doktoranckie FAQ ustawy 2.0.

Ze względu na mnóstwo pytań, które zadajecie nam mailowo, telefonicznie, czy poprzez media społecznościowe, przygotowaliśmy dla Was zbiór najczęściej zadawanych pytań – Doktoranckie FAQ dot. Ustawy 2.0. Pytania i odpowiedzi podzieliliśmy na trzy kategorie: zagadnienia ogólne, stypendia i procedura nadawania stopnia. Mamy nadzieję, że przygotowany przez zespół prawny dokument rozwieje wiele Waszych wątpliwości!     […]

Nabór na pełnomocników

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Ogłasza nabór na stanowiska: Pełnomocnika do spraw działalności naukowej Pełnomocnika do spraw PRODOK i PROPAN   Ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pełnomocnika ds. działalności naukowej Ogłoszenie o naborze na stanowisko pełnomocnika ds. PRODOK i PROPAN   Jeżeli chciałbyś zostać pełnomocnikiem KRD, a żadna z powyższych ofert nie jest zgodna z Twoimi […]

EURODOC informuje o raporcie EUA: Doctoral education in Europe today

EUA Council for Doctoral Education podsumowała ankietę dotyczącą edukacji w Europie na poziomie doktoranckim. Zakres problemów poruszanych w ankiecie, która była podstawą do opracowania wyników, był bardzo szeroki. Oceniono m. in. stopień zmian i spytano czy naprawdę dzisiejsze kształcenie doktoranckie różni się od tego prowadzone dekadę temu. Badanie zostało przeprowadzone w terminie od listopada 2017 […]

EURODOC i Open Science w Słowenii

Krajowe Stowarzyszenie Doktorantów i Młodych Naukowców Słowenii – myśląc globalnie działa lokalnie organizując wydarzenie nt. Open Science Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w 2017 roku przez jedną z grup roboczych Eurodoc (Open Science Skills Working Group), naukowcy nadal nie są świadomi istoty i znaczenia idei Open Science. Ponadto, wciąż brakuje im umiejętności, kompetencji oraz wsparcia […]

I Otwarte Posiedzenie Zarządu KRD

Serdecznie zapraszamy w imieniu swoim oraz współorganizatorów: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Akademia Muzyczna oraz Politechnika Łodzka na I Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbędzie się w Łódź w dniach 15-17 lutego 2019 r. Otwarte Posiedzenie Zarządu (część merytoryczna) odbędzie się 16 lutego 2019 r. Koszt : ✔️ uczestnictwo pełne – noclegi […]

Oferta pracy – pracownik biurowy

Oferta pracy – pracownik biurowy Miejsce pracy: Warszawa (centrum) Wymiar pracy: pełen etat Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest instytucją przedstawicielską systemu szkolnictwa wyższego i nauki. KRD to ogólnopolski przedstawiciel i wyraziciel woli środowiska doktorantów. Ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących […]

EURODOC wraz z KRD na staży zdrowia psychicznego doktorantów w Polsce i Europie

Zdrowie psychiczne doktorantów i młodych naukowców jest jedną z priorytetowych kwestii dla Eurodoc. Problemem jest brak danych do tworzenia skutecznej polityki wsparcia. Dlatego też Eurodoc podnosi świadomość i wspiera niezależne badania nad problemami zdrowia psychicznego wśród doktorantów w Europie w celu wypracowania właściwych rozwiązań i środków zapobiegawczych. Aktualnie Eurodoc wraz z Krajową Reprezentacją Doktorantów (KRD) […]

Zjazd Delegatów KRD zwołany w trybie nadzwyczajnym 28.12.2018

Udział delegatów i obserwatorów w Zjeździe jest bezpłatny. Właściwy organ samorządu doktorantów jest uprawniony do wskazania jednego delegata i nie więcej niż dwóch obserwatorów. DO POBRANIA: OGŁOSZENIE PROGRAM LINK DO REJESTRACJI ZGŁOSZENIE DELEGATA ZGŁOSZENIE OBSERWATORA

Dobre Praktyki w szkołach doktorskich. Raport z konsultacji

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją dot. Dobrych Praktyk w szkołach doktorskich. Plik do pobrania znajduje się  tutaj.

Profilaktyka pierwotna a aktywność fizyczna [Infografika]

Profilaktyka pierwotna (robimy coś zanim pojawi się choroba), jest dobrze opisana w profilaktyce nowotworów, w szczególności w raku piersi. Kyu i wsp. wykonali systematyczny przegląd literatury z metaanalizą. Systematyczny przegląd literatury składał się z wielu badań naukowych. Miały one ten sam cel oraz wykonane były za pomocą tych samych metod badawczych w zakresie profilaktyki pierwotnej. Badania […]

EURODOC i monitorowanie losów absolwentów

Eurodoc dołączył do Grupy Eksperckiej ds. monitorowania losów absolwenta przy Komisji Europejskiej, która powstała z myślą o wymianie doświadczeń i współpracy w zakresie metod obserwacji absolwenckich losów, analizy zebranych danych, a także ich wpływu na rozwój polityki w państwach członkowskich UE. Według Eurodoc, monitorowanie losów absolwentów jest istotną krajową i ogólnoeuropejską inicjatywą, której celem jest […]

Ankieta – Uczestnictwo doktorantów w realizacji grantów

Doktorantki, doktoranci, ponieważ o grantach można szeroko, a wpływają do nas rozmaite głosy dot. różnych projektów i prośby o pomoc; a także nie raz pytania ze strony Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jak usprawnić pewne kwestie, chcielibyśmy prosić Was o wypełnienie ankiety! Niezależnie od tego, czy realizowaliście grant, czy nie, pytamy o cały obszar z tym […]

Zmiana pozycji! [Infografika]

Jaka jest najlepsza pozycja siedząca? Im popularniejsza jest dana dziedzina, tym więcej badań w jej obrębie się prowadzi. Bóle pleców to jest bardzo popularna dziedzina, łatwo więc znaleźć badania, które potwierdzą nawet najbardziej nieprawdopodobną tezę. Zresztą na podstawie jednego z takich badań powstała filozofia straszenia pacjentów zginaniem kręgosłupa. Kojarzysz grafiki na których obrazowo pokazane jest […]

Rekompensuj siedzenie aktywnością! [Infografika]

REKOMPENSUJ SIEDZENIE AKTYWNOŚCIĄ ! Czy wiesz, że co roku około 5 milionów ludzi przedwcześnie umiera z powodu braku aktywności fizycznej? 1 Lee i wsp. zbadali przyczyny śmierci ludzi na całym świecie. Oszacowano, że prowadzenie nie aktywnego fizycznie trybu życia jest odpowiedzialne za ok. 6% zachorowalności na chorobę wieńcową (serca),  7% cukrzycy typu drugiego, 10% raka […]

Zwalcz syndrom przewlekłego zmęczenia! [Infografika]

Chronic Fatigue Syndrome (CFS) Syndrom przewlekłego zmęczenia (CFS), bo tutaj o nim mowa, może wystąpić u ZDROWYCH OSÓB. Jest to powszechny, poważny i wyniszczający problem zdrowotny,  Główne objawy, wg kryteriów FUKUDY, charakterystyczne dla tego problemu to: utrzymujące się ponad 6 mc chroniczne przewlekłe zmęczenie, którego przyczyną nie jest zbyt duży wysiłek fizyczny czy też inna […]

Zmobilizuj się do działania! Infografika motywacyjna

Zmobilizuj się do działania! Chcesz zacząć uprawiać aktywność fizyczną i wytrwać w swoim postanowieniu? Fizjologiczne i psychologiczne korzyści z regularnego uprawiania aktywności fizycznej są ogromne, i powszechnie znane [1]. Jednak badania pokazują, że ponad 50% osób, które podjęły się tej aktywności, rezygnuje po upływie pierwszych sześciu mięsięcy [m.in. 2]. Phillips, Schnider, Mercer [3] sugerują, że […]

XV Zjazd Delegatów KRD – Rejestracja

XIX KRAJOWY ZJAZD DOKTORANTÓW ORAZ  XV ZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW  Warszawa, 7-9 grudnia 2018 r. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Rektorska 4 Warszawa   Rejestracja delegatów i obserwatorów trwa do 30 listopada 2018 roku. Rejestracji można dokonać przez formularz ( https://goo.gl/forms/eU3SB2en2D33RQZL2 ) dostępny na stronie www.krd.edu.pl. Skany zgłoszenia delegata lub obserwatora oraz zgody na przetwarzanie […]

Warsztaty umiejętności praktycznych – zapisy!

  Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza rekrutację do 3 – dniowego wydarzenia “Warsztaty umiejętności praktycznych”. Wydarzenie składać się będzie z 5 warsztatów tematycznych: Komunikacja naukowa w sieci i poza nią Planowanie kariery naukowej poprzez wykorzystanie dostępnych narzędzi bibliometrycznych Jak prawidłowo zbudować pracę naukową? Zarządzanie projektami Współpraca w zespole z elementami standardów antydyskryminacyjnych Oferujemy bezpłatny udział w […]

Czy wiesz że Aktywność fizyczna jest udowodnionym naukowo narzędziem wspomagającym leczenie w 26 jednostkach chorobowych?

Aktywność fizyczna jest udowodnionym naukowo narzędziem wspomagającym leczenie w 26 jednostkach chorobowych [Pedersen 2015]. Pedersen i wsp. w przeglądzie zawierającym ponad 750 prac oryginalnych oraz poglądowych w tym 44 metaanalizy, pokazują skuteczność różnych form aktywności fizycznej w chorobach psychicznych (depresja, zaburzenia lękowe, chroniczny stres, schizofrenia), neurologicznych (choroba otępienna, choroba Parkinsona, Stwardnienie Rozsiane), metabolicznych (otyłość, hiperlipidemia, […]

Wyniki kokursów PRODOK i PROPAN 2018

  Wyniki konkursu PRODOK i PROPAN 2018! Najbardziej prodoktoranckie uczelnie i instytuty Polskiej Akademii Nauk wybrane! W tym roku już po raz jedenasty odbył się konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK. Po raz szósty zorganizowano konkurs na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN. Organizatorzy otrzymali 30 zgłoszeń od uczelni z całego […]

XV Zjazd delegatów KRD

W dniach 7-9 grudnia br. w Warszawie odbędzie się XV Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, na który serdecznie zapraszamy delegatów oraz obserwatorów z krajowych uczelni oraz jednostek PAN i instytutów badawczych prowadzących studia doktoranckie.   Zjazd delegatów jest najwyższym organem KRD i obraduje w trybie zwyczajnym raz w roku. Jest organem uchwałodawczym KRD. Załączniki: Zjazd Delegatów KRD Obwieszczenie […]

Program im. Iwanowskiej – wyjazdy do renomowanych ośrodków naukowych na całym świecie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła 9 października 2018 r. konkurs w ramach Programu imienia Iwanowskiej umożliwiającego doktorantom wyjazdy do renomowanych ośrodków naukowych na całym świecie (na okresy 6-12 mies.). O udział w Programie im. Iwanowskiej będą mogły ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską bez ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki. W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, […]

EURODOC Workshop – rejestracja tylko do 10.11.2018

Szanowni! Zapraszam  serdecznie na bezpłatny EURODOC Workshop – wyjątkowe spotkanie z przedstawicielami EURODOC, które odbędzie się 16 listopada 2018 r.  w Warszawie w  Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4. Warsztaty będą poświęcone m. in. zagadnieniom związanym z otwartą nauką, etyką w pracy naukowca i jakością kształcenia doktorantów i jej ewaluacją. Rejestracja: rejestracja Eurodoc Workshop trwa do […]

Regularna aktywność fizyczna redukuje ryzyko pogorszenia widzenia [INFOGRAFIKA]

  Czy wiesz, że w 2040 r. pogorszenie widzenia z powodu zwyrodnienia plamki żółtej może dotknąć przeszło 280 mln ludzi ? [1] W wyniku zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem dochodzi do uszkodzenia siatkówki (szczególnie jej centralnej części – plamki żółtej) powodującego pogorszenie ostrości i ubytki w polu widzenia, a niejednokrotnie całkowitą utratę widzenia centralnego. Ta choroba, jest główną […]

Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich

  Serdecznie zapraszamy na konferencję “Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich”, organizowaną przez Krajową Reprezentacją Doktorantów oraz Warszawskie Porozumienie Doktorantów, która odbędzie się w dniach 16 -18 listopada 2018 w Warszawie w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4. Będziemy dyskutować o przyszłości i kształcie szkolnictwa wyższego z zaproszonymi Gośćmi – przedstawicielami zarówno MNiSW – Premierem Jarosławem Gowinem […]

Wyniki dofinansowania projektów dla środowiska doktoranckiego

    Tabela wyników w formacie PDF Opis wniosków, którym przyznano dofinansowanie

3 rzeczy, dzięki którym Twój mózg może więcej! [Infografika]

Czy możliwe jest wytwarzanie nowych neuronów? Jeszcze do niedawna sądzono, że komórki nerwowe powstają tylko w okresie dzieciństwa. Dziś wiemy, że to nie prawda. Każdego dnia człowiek produkuje około 700 nowych neuronów. Proces ten jest na tyle dynamiczny, że w wieku 50 lat wszystkie komórki w mózgu są komórkami powstałymi w wieku dojrzałym. Obecnie wiemy […]

Nowy raport EUA Trends 2018: Learning and teaching in the European Higher Education Area

Kryzys humanistyki to temat znany od lat w Polsce i na świecie. Ostatnio w tej kwestii wypowiedział się nawet prezeska fundacji Mozilla:“Tech suffers from lack of humanities”. Ukazał się też ważny raport EUA – Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów, reprezentujące ponad 800 uczelni z 48 krajów. Raport pt: “Trends 2018: Learning and teaching in the European Higher […]

Projekt szkoleń www.dlanauki.edu.pl wystartował!

Już w październiku ruszył projekt współfinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Konstytucja dla Nauki dla Studentów i Doktorantów”! Głównym jego celem jest propagowanie zmian wchodzących wraz z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce wśród studentów i doktorantów. W ramach projektu organizowany jest cykl bezpłatnych szkoleń o tematyce bezpośrednio dotykającej problemów środowiska akademickiego. Projekt realizowany […]

Myślisz, że Twój zasięg jest za niski na siatkówkę?

Myślisz, że Twój zasięg jest za niski na siatkówkę? Odpowiednia rozgrzewka może usprawnić Twoje mięśnie i poprawić możliwości skoczne nawet o 11%. Efekt ten może utrzymać się również po 6 h od rozgrzewki! [1] A może boisz się o kontuzje? Soomro i wsp. wykonali metaanalizę 9 randomizowanych kontrolowanych badań i 1 prospektywnego badania, w których […]

EURODOC zachęca do udziału w ankiecie Postdoc Survey

Jeśli posiadasz już stopień doktora, prosimy Cię o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego identyfikacji wyzwań i problemów jakich obecnie doświadczają młodzi badacze (postdocs) w Europe. Pytania dotyczą warunków pracy młodych naukowców, perspektyw rozwoju kariery zawodowej, oczekiwań oraz jakości i poziomu życia. Wyniki ankiety pozwolą określić zarówno podobieństwa jaki i różnice w pracy zawodowej i życiu prywatnym “postdocs” […]

EURODOC przeciwko nierówności społecznej i zawodowej

EURODOC przeciwko nierówności społecznej i zawodowej: misją Eurodoc jest reprezentowanie i umacnianie wspólnoty zarówno doktorantów jak i młodych naukowców w Europie w dążeniu do godnego życia zawodowego. Z uwagi na to grupa robocza ds. Równości zajmuje się kwestiami zapewnienia równouprawnienia i walką z dyskryminacją w dostępie do edukacji oraz kariery zawodowej. Aspekty te są szczególnie […]

Eurodoc Workshop

Do pobrania: Ogłoszenie Eurodoc Workshop Program Eurodoc Workshop  

Aktywność fizyczna? To nie dla mnie… Na pewno?

  MOŻESZ DOTRZEĆ DO CELU PIESZO, ALE SZKODA CI CZASU ? Chodzenie może pomnożyć Twój czas wydłużając życie. W metaanalizie Hamer i Chida z 2007 r. uwzględniającej ok. 11-letnią obserwacje przeszło 450 tysięcy przypadków oszacowano, że u osób, które chodziły pieszo zwykle więcej niż 5,2 godziny tygodniowo z prędkością średnio większą niż 4,8 km/h śmiertelność […]

Dofinansowanie projektów dla środowiska doktoranckiego

Do pobrania: Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie projektów dla środowiska doktoranckiego Załącznik nr 1 – Informacje ogólne dotyczące naboru wniosków na dofinansowanie projektów dla środowiska doktoranckiego Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy  Załącznik nr 3 – Kosztorys Załącznik nr 4 – Sprawozdanie z realizacji zadania Załącznik nr 5 – Regulamin dofinansowania przez Krajową Reprezentację […]

Raport EURODOC na temat uniwersalnych umiejętności i kompetencji

Raport EURODOC na temat uniwersalnych umiejętności i kompetencji (transferable skills and competences)* Młodzi naukowcy rozpoczynający swoją karierę badawczą mierzą się ze zróżnicowanymi możliwościami zatrudnienia, które stają się coraz bardziej międzysektorowe, międzynarodowe oraz interdyscyplinarne. Zdolność transferu umiejętności i kompetencji nabytych w jednym sektorze, które stają się użyteczne w innym, jest ważne przy zwiększaniu szans za zatrudnienie […]

V Ogólnopolskie Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Siatkówce Halowej

Wypełnij formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/D5ck3W   Pobierz: Ogłoszenie o rekrutacji do 3-dniowego wydarzenia sportowo-edukacyjnego “V Ogólnopolskie Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Siatkówce Halowej” Regulamin 3-dniowego wydarzenia sportowo-edukacyjnego “V Ogólnopolskie Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Siatkówce Halowej”  Załącznik nr 1 Akceptacja regulaminu Załącznik nr 2  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie wizerunku

IV Otwarte Posiedzenie Zarządu KRD

Szanowne Doktorantki, szanowni Doktoranci, serdecznie zapraszamy na IV Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbędzie się w Toruniu w dniach 26-28 października 2018 r. Będziemy gościć w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Otwarte Posiedzenie Zarządu (część merytoryczna) odbędzie się 27 października 2018 r. Koszty uczestnictwa w Otwartym Posiedzeniu KRD: • uczestnictwo pełne – 2 […]

Europejski Kodeks Postępowania ALLEA w zakresie rzetelności badań naukowych

Europejski Kodeks Postępowania ALLEA w zakresie rzetelności badań naukowych Europejska organizacja – All European Academies (ALLEA) – zrzeszająca 59 szkół wyższych z 40 krajów zarówno z nauk ścisłych, jak i humanistycznych, stworzyła dokument promujący rzetelność badań naukowych. Podkreślając własną niezależność od polityki, interesów komercyjnych i ideologicznych odnosi się do następujących zasad i wartości: – wiarygodność […]

Eurodoc również popiera politykę Open Science

Komunikat Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów nt. poparcia Unijnej polityki Open Science: EUA Statement on Open Science to EU Institutions and National Governments   Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association, EUA) organizacja powstała w 2001 roku z połączenia Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich (Association of European Universities) i Konfederacji Konferencji Rektorów Unii Europejskiej (Confederation of European Union Rectors’ Conference) […]

Doktoranckie biegi po zdrowie – rekrutacja!

Do pobrania: Ogłoszenie w formacie PDF Regulamin wydarzenia Doktoranckie biegi po zdrowie  Załącznik 1 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Załącznik 2 – Akceptacja Regulaminu wydarzenia Załącznik 3 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku   

Wyjaśniamy wątpliwości PRODOK/PROPAN

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kilku kwestii w formularzach konkursowych PRODOK i PROPAN prezentujemy poniżej drobne FAQ i zachęcamy do korzystania z podpowiedzi.

Warsztaty dla wnioskodawców NAWA – 14.09.2018 – Białystok

Rada Młodych Naukowców serdecznie zaprasza środowisko młodych uczonych z naszego regionu – doktorantów i młodych pracowników nauki – do udziału w warsztatach dla wnioskodawców w programach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Warsztaty odbędą się 14 września 2018 r. w godz. 10:00 – 14:00 w Białymstoku na Wydziale Prawa UwB. Podczas warsztatów zostanie przedstawiona bieżąca oferta programowa […]

Zjazd Delegatów KRD zwołany w trybie nadzwyczajnym 13.10.2018

P   DO POBRANIA: OGŁOSZENIE PROGRAM LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ZGŁOSZENIE DELEGATA (Koszt udziału Delegata w Zjeździe pokrywa KRD) ZGŁOSZENIE OBSERWATORA (Koszt udziału Obserwatora to 110 zł)  

Zaproszenie na Students’ Science Expo ’18

Szanowni Doktoranci i Doktorantki, Z wielką przyjemnością zapraszamy Was na pierwsze i największe Targi Kół Naukowych w Polsce czyli Students’ Science Expo ’18 !! 🦉👩‍🔬📕 Z dumą wspieramy takie inicjatywy! Dlatego i w tym przypadku nie mogło zabraknąć naszego patronatu honorowego! Zapraszamy już 3.10 do słonecznego Wrocławia 📅☀️, a więcej informacji znajdziecie tutaj: http://sse.pwr.edu.pl/

Konsultacje statutu KRD

Szanowne Doktorantki i Doktoranci, W związku z wejściem w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które ma nastąpić w dniu 1 października 2018r. oraz w trosce o najwyższe standardy działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów, zachodzi konieczność dokonania rewizji treści statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów przyjętego uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów z dnia 8 […]

Oferta stypendialna Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na rok 2019/2020

Pojawiła się nowa oferta stypendialna Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na rok akademicki 2019/2020. Szczegółowe informacje o dofinansowaniach i inne pomocne materiały oraz kontakt do DAAD w Warszawie znajdziecie na stronie internetowej www.daad.pl oraz w załączniku. Zachęcamy do korzystania z możliwości proponowanych przez DAAD dzięki polsko-niemieckiej współpracy naukowej.

List otwarty do Parlamentu Europejskiego w sprawie programu Horizon Europe

W dniu 24 sierpnia 2018 r. Eurodoc wystosował list otwarty do członków Parlamentu Europejskiego w sprawie propozycji ustanowienia “następcy” programu Horyzont 2020, czyli Programu Ramowego finansującego badania naukowe i innowacje w Unii Europejskiej. Apelujemy w nim o: wzrost nakładów budżetowych w szczególności na program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) i na European Research Council (ERC); utrzymanie dotychczasowego […]

Nabór do Kapituły Doktoranckiej Konkursu PROPAN

Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Rada Samorządu Doktorantów PAN ogłasza nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PROPAN 2018. Zgłoszenia zawierające dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwę jednostki naukowej) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres propan@krd.edu.pl do 11 września 2018 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości: […]

Nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu Konkursu PRODOK

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PRODOK 2018. Zgłoszenia zawierające dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwę jednostki naukowej) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres prodok@krd.edu.pl do 25 września 2018 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Kapituła Doktorancka PRODOK 2018”. Oczekujemy: […]

Czy wiesz że… aktywność fizyczna redukuje ryzyko depresji? 

  DEPRESJA U DOKTORANTÓW Levecque i wsp. przeprowadzili Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-12 wśród  3659 doktorantów. Okazało się, że aż 32% badanych wykazało ryzyko rozwoju powszechnych zaburzeń psychicznych, w szczególności depresji. W porównaniu do ogólnej populacji osób z wyższym wykształceniem doktoranci byli aż 2,43 razy bardziej narażeni na występowanie wspomnianych zaburzeń [1].   AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA REDUKUJE […]

Ogłoszenie o naborze do projektu EKO-BIO Circural Economy

OGŁOSZENIE o naborze do projektu EKO-BIO Circular Economy Szanowne Doktorantki, szanowni Doktoranci! Pilnie poszukujemy doktorantów (i nie tylko)! z ciekawymi pomysłami, nie bojących się wyzwań do realizowanego projektu Eko – Bio Circular Economy, stworzenia mini parku technologicznego na zasadzie Circular Economy i Natural Based Product. Projekt o dużym potencjale innowacyjnym, jak najbardziej godny uwagi. Poszukujemy praktyków […]

Najczęściej zadawane pytania – Doktoranckie FAQ ustawy 2.0.

Ze względu na mnóstwo pytań, które zadajecie nam mailowo, telefonicznie, czy poprzez media społecznościowe, przygotowaliśmy dla Was zbiór najczęściej zadawanych pytań – Doktoranckie FAQ dot. Ustawy 2.0. Pytania i odpowiedzi podzieliliśmy na trzy kategorie: zagadnienia ogólne, stypendia i procedura nadawania stopnia. Mamy nadzieję, że przygotowany przez zespół prawny dokument rozwieje wiele Waszych wątpliwości!     […]

Ogłoszenie Konkursu PRODOK/PROPAN

Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaprasza serdecznie do udziału w XI edycji Konkursu na Najbardziej Pro-doktorancką Uczelnię w Polsce PRODOK 2018   Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk zapraszają serdecznie do udziału w VI edycji Konkursu na Najbardziej Pro-doktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk PROPAN 2018   W celu udziału w konkursie „PRODOK 2018” lub […]

Nowa Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym podpisana przez Prezydenta

Konstytucja dla Nauki została wczoraj (1 sierpnia) podpisana przez Prezydenta, co oznacza, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 r. Rok akademicki 2018/2019 jestem zatem ostatnim, w którym trwać będzie nabór na studia doktoranckie, zaś 1 października 2019 roku to początek nowej formy kształcenia doktorantów i powstanie szkół doktorskich. Wiele lat trwały nasze […]

Rejestracja na „Górski marsz z Nordic Walking” w ramach projektu „GO!PhD” już otwarta!

    Do pobrania: OGŁOSZENIE o rekrutacji do wydarzenia sportowo-edukacyjnego, 3 dniowego wyjazdu rekreacyjnego „Górski marsz z Nordic Walking” REGULAMIN „GO! PhD” Wydarzenie sportowo-edukacyjne 3 dniowy wyjazd rekreacyjny „Górski marsz z Nordic Walking” ZAŁĄCZNIK 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych ZAŁĄCZNIK 2 Akceptacja regulaminu Wydarzenie sportowo-edukacyjne, 3 dniowy wyjazd rekreacyjny ZAŁĄCZNIK 3 Zgoda na przetwarzanie wizerunku

ALE!KRD – Rekrutacja do Akademii Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Do pobrania: OGŁOSZENIE o naborze do Akademii Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów REGULAMIN Akademii Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów ZAŁĄCZNIK 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych ZAŁĄCZNIK 2 Akceptacja regulaminu Akademii Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów ZAŁĄCZNIK 3 Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm

Po ponad dwóch latach prac nowa Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce trafiła do Sejmu. W dniu 3 lipca 2018 r., w późnych godzinach wieczornych odbyło się trzecie czytanie, a Sejm, głosami 233 posłów i posłanek przyjął proponowaną treść aktu prawnego. Dla społeczności doktoranckiej oznacza to między innymi: ➡ przebudowanie modelu kształcenia doktorantów i powstanie […]

Go! PhD – mamy grant sportowy MNiSW!

6 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert na “Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego w 2018 roku”. Krajowa Reprezentacja Doktorantów otrzymała finansowanie zgłoszonego projektu zatytułowanego “Go! PhD” w wysokości 144 930 zł. Proponowany Projekt Go! PhD ma na celu przede wszystkim: promocję sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia […]

innoSHARE’18 – LET’S INSPIRE POLAND

Już za 3 tygodnie rusza 4. edycja Kongresu innoSHARE’18 – LET’S INSPIRE POLAND (www.innoshare.pl). W dniach 27-29 czerwca, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie odwiedzi ponad 1000 osób mieszkających w 15 krajach świata, które dzielić się będą swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie współpracy nauki z biznesem, internacjonalizacji startupów, rozwijania spin-offów, komercjalizacji badań, a co […]

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez komisję sejmową

Sejmowa komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży  zdecydowaną przewagą głosów przyjęła 30 maja 2018, po kilku dniach spotkań, projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Za przyjęciem Konstytucji dla Nauki głosowało 20 posłów, siedmiu wstrzymało się od...

Nabór do Zespołu ds. Konkursów PRODOK i PROPAN

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Zespołu ds. Konkursów PRODOK i PROPAN. Zgłoszenia zawierające dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwę jednostki naukowej) wraz ze zgodą na przetwarza...

Uchwała KRD nr 14/2018 – proponowane zmiany – poprawki do ustawy 2.0

W dniu 23 maja 2018 r. Zarząd KRD podjął uchwałę (14/2018) w sprawie proponowanych poprawek do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dokument został przesłany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a dziś (24 maja 2018 r.) odbywa się po...

Granty MNiSW na realizację zadań publicznych w zakresie “Organizowania i animowania działań na rzecz środowiska akademickiego w 2018 roku” przyznane! Sukces KRD!

III Otwarte Posiedzenie Zarządu KRD

Szanowne Doktorantki, szanowni Doktoranci, serdecznie zapraszamy na III Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowa Reprezentacja Doktorantów, które odbędzie się w Poznaniu w dniach 8-10 czerwca 2018 roku. Po raz pierwszy...

Konstytucja Dla Nauki w Sejmie

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/konstytucja-dla-nauki-w-sejmie...

Nabór do Zespołu KRD ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich

 

Koleżanki doktorantki, koledzy doktoranci, przed nami reforma nauki i szkolnictwa wyższego, której istotnym elementem jest nowy model k...

Pierwsze czytanie ustawy 2.0 w Sejmie

Rządowy projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – projekt dotyczący skonsolidowania podstawowych regulacji z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki; scalenia unormowań z zakresu, który w aktualnym stanie prawnym wynika z ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym, o zasadach finansowania nauki, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie […]

Szkolenia z Fundacją Inventity

Krajowa Reprezentacja Doktorantów podjęła współpracę z Fundacją Inventity, która przygotowała ofertę ciekawych szkoleń dla doktorantów.

Rząd przyjął Konstytucję dla Nauki!

Rada Ministrów 20 marca 2018 r. przyjęła reformę szkolnictwa wyższego. Wraz z MNiSW pracowaliśmy nad projektem dwa lata, zaangażowanie środowiska w proces tworzenia ustawy było niezwykle duże. Ze względu na uwzględnienie wielu naszych uwag wyraziliśmy głos poparcia dla zaproponowanego projektu. W jakim kształcie Ustawa wejdzie w życie 1 października 2018 roku? Czy model kształcenia doktorantów […]

II posiedzenie XIII kadencji Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Szanowne Doktorantki, szanowni Doktoranci, serdecznie zapraszamy na II Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbędzie się w Opolu w dniach 6-8 kwietnia 2018 r. Gościć nas będzie nie byle kto, bo Politechnika Opolska – uczelnia od lat plasująca się w czołówce konkursu PRODOK na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce, która w roku 2017 uzyskała […]

I posiedzenie XIII kadencji Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Szanowne Doktorantki, szanowni Doktoranci, serdecznie zapraszamy na I Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbędzie się po raz pierwszy w Białymstoku w dniach 16-18 lutego 2018 r. Otwarte Posiedzenie Zarządu (część merytoryczna) odbędzie się 17 lutego 2018 r. Koszty uczestnictwa w Posiedzeniu: uczestnictwo pełne – 2 noclegi ze śniadaniem (pt./sb. oraz sb./ndz.), wyżywienie (kolacja […]

Współorganizacja posiedzeń władz statutowych KRD

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów wraz z Komisją Rewizyjną ustalił już terminarz posiedzeń władz statutowych KRD na rok 2018. W celu poszerzania współpracy, zaktywizowania samorządów doktoranckich w niewielkich ośrodkach akademickich oraz umożliwienia jak najszerszych konsultacji ze środowiskiem doktoranckim, posiedzenia pragniemy zorganizować w różnych miastach. Terminy planowanych posiedzeń:   16-18 lutego (Białystok – zaproszenie już wkrótce!) 6-8 […]

Nabór uzupełniający do Komisji Prawnej KRD

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Komisji Prawnej KRD. Zgłoszenia zawierające życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres  lukasz.kierznowski@krd.edu.pl do 4 lutego 2018 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Komisja Prawna KRD”.   Zakres obowiązków: wsparcie prawne Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, sporządzanie analiz aktów prawnych z zakresu nauki i […]

Nabór uzupełniający do Komisji ds. Public Relations KRD

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Komisji ds. Public Relations KRD. Zgłoszenia zawierające życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres promocja@krd.edu.pl do 4 lutego 2018 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Komisja ds. PR”.   Zakres obowiązków: utrzymywanie  kontaktu z mediami, wdrażanie strategii wizerunkowej KRD, obsługa social media: Twitter, Facebook, […]

I Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Badmintonie

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! 17 grudnia 2017 roku w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach odbyły się I Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Badmintonie. Zawody współorganizowane przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów AWF Katowice, Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów AWF oraz Krajową Reprezentację Doktorantów zaszczycili swoją obecnością Doktoranci z różnych miast Polski. Oto klasyfikacja końcowa: […]

Wybory nowych władz statutowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów

W dniach 1-3 grudnia w Warszawie odbył się XIV Zjazd Delegatów, który dokonał wyboru nowych władz statutowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Na funkcję Przewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów kandydowała: Ewelina Pabjańczyk-Wlazło (Politechnika Łódzka), która w wyniku głosowania została nową Przewodniczącą elektem. Zjazd Delegatów […]

XIV Zjazd Delegatów – rejestracja

Szanowne Doktorantki! Szanowni Doktoranci! Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej zapraszają na XIV zwyczajny Zjazd Delegatów, który odbędzie się w dniach 1-3 grudnia br. w Warszawie. Serdecznie zapraszamy delegatów oraz obserwatorów z krajowych uczelni oraz jednostek PAN prowadzących studia doktoranckie. Celem zgłoszenia Delegata lub Obserwatora prosimy o wypełnienie Formularza rejestracyjnego: https://goo.gl/forms/SDMGgDtw89uRY45i1 Jednocześnie prosimy […]

Kandydaci na przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencji 2018

Zgodnie z ust. 4 par. 7 załącznika do Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwalonego przez Zjazd Delegatów w dniu 8 października 2016 roku, który stanowi:  “Lista i prezentacje wyborcze osób ubiegających się o funkcję Przewodniczącego KRD publikowane są na stronie internetowej KRD nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Zjazdu.” publikujemy poniżej listę kandydatów oraz […]

Wyniki konkursu PRODOK i PROPAN 2017!

Najbardziej prodoktoranckie uczelnie i instytuty Polskiej Akademii Nauk wybrane! W tym roku już po raz dziesiąty odbył się konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK. Po raz piąty zorganizowano konkurs na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN. Organizatorzy otrzymali 31 zgłoszeń od uczelni z całego kraju oraz 24 zgłoszenia od instytutów Polskiej […]

I Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Badmintonie

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! Serdecznie zapraszamy do udziału w I Mistrzostwach Doktorantów i Doktorantek w Badmintonie, które odbędą się w niedzielę 17.12.2017 r. w Hali Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach przy ul. Raciborskiej w Katowicach. Organizatorem Mistrzostw jest Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów AWF Katowice, Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego, we współpracy z Krajową Reprezentacją […]

Relacja z II Mistrzostw Doktorantów i Doktorantek w Tenisie i Squshu

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! 4 listopada 2017 roku w Hali Tenisowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie odbyły się II Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Tenisie i Squashu. Organizatorem Mistrzostw była Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów AWF Kraków, Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów AWF oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów. A oto wyniki: Tenis w kategorii kobiet: I […]

XIV Zjazd delegatów KRD

W dniach 1-3 grudnia br. w Warszawie odbędzie się XIV Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, na który serdecznie zapraszamy delegatów oraz obserwatorów z krajowych uczelni oraz jednostek PAN i instytutów badawczych prowadzących studia doktoranckie.   Zjazd delegatów jest najwyższym organem KRD i obraduje w trybie zwyczajnym raz w roku. Jest organem uchwałodawczym KRD. Załączniki: Zjazd Delegatów KRD Obwieszczenie […]

Szkolenia dla Samorządów Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów serdecznie zaprasza samorządy doktorantów do udziału w bezpłatnych szkoleniach pozwalających na doskonalenie ich działań na uczelniach macierzystych. Cykl szkoleń jest prowadzony w oparciu o przygotowane przez zespoły profesjonalistów materiały. Celem spotkań jest przygotowanie przedstawicieli samorządów doktorantów do przeprowadzania profesjonalnie przygotowanych szkoleń w ich jednostkach macierzystych z zakresu praw i obowiązków doktorantów. ⏩ […]

Ogólnopolskie Mistrzostwa w Siatkówkę Halową Doktorantek i Doktorantów 2017

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! Wraz z Samorządem Doktorantów Politechniki Łódzkiej mamy przyjemność zaprosić Was na Ogólnopolskie Mistrzostwa w Siatkówkę Halową Doktorantek i Doktorantów, które odbędą się 18 listopada 2017 roku (sobota) od godziny 9:00 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 ul. Sadowa 5/7 w Konstantynowie Łódzkim, oddalonym 10 km od centrum Łodzi.  To […]

Konferencja Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich

Szanowni Państwo! Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Warszawskie Porozumienie Doktorantów serdecznie zapraszają na konferencje pt. “Model 2.0 – od studiów doktoranckich do szkół doktorskich” w dniach 17-19 listopada Mamy niezmierną przyjemność zaprosić Państwa na dziewiątą już edycję konferencji „Model funkcjonowania studiów doktoranckich”, która w bieżącym roku odbędzie się w dniach 17-19 listopada 2017 roku w Falentach koło Warszawy. W dyskusji […]

II Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Tenisie i Squashu

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! Mamy niezmierną przyjemność zaprosić Was na II Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Tenisie i Squashu, które odbędą się w Hali Tenisowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w dniu 4 listopada 2017 roku. Organizatorem Mistrzostw jest Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego oraz […]

Nabór na przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2018-2019

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, ogłasza nabór na przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kandydatury zgłaszać mogą, zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 10 Statutu KRD z dnia 8 października 2016 roku, uprawnione organy samorządu doktorantów uczelni lub jednostek naukowych. Do zgłoszenia należy dołączyć list motywacyjny i Curiculum Vitae kandydata wraz z jego zgodą na […]

IV Otwarte Posiedzenie Zarządu KRD

zanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci, serdecznie zapraszamy na IV posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbędzie się w dniach 20-22 października 2017r. w Krakowie. Otwarte posiedzenie Zarządu odbędzie się 21 października 2017 roku. Informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnego uczestnictwa wyłącznie w części merytorycznej obrad. Udział w części merytorycznej wraz z wyżywieniem (obiad i kolacja) oraz wieczorną […]

Przedstawiciel KRD w Radzie NAWA

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwałą z dnia 1 października 2017 roku podjął decyzję o wyborze mgr inż. Eweliny Pabjańczyk-Wlazło na przedstawiciela Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie w terminie wpłynęły 4 kandydatury spełniające wszelkie wskazane wymogi formalne. Zostały one poddane głosowaniu Zarządu KRD. Jedna kandydatura wpłynęła […]

Ogłoszenie naboru do kapituł doktoranckich konkursów PRODOK i PROPAN

Nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PRODOK 2017   Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PRODOK 2017. Zgłoszenia zawierające dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwę jednostki naukowej) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres prodok@krd.edu.pl do 10 października 2017 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące […]

Doktoranckie konsultacje projektu Ustawy 2.0!

Szanowne Koleżanki Doktorantki! Szanowni Koledzy Doktoranci! W związku z ogłoszonymi konsultacjami najważniejszej ustawy dla uczelni wyższych – nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – Ustawa 2.0, ogłaszamy szerokie konsultacje ze środowiskiem doktoranckim. Na Wasze uwagi czekamy do dnia 9 października 2017 roku!!! Wszelkie sugestie/głosy w dyskusji prosimy przesyłać na adres grupy: USTAWA@KRD.EDU.PL zostaną one poddane […]

Ogłoszenie konkursów PRODOK i PROPAN

Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w X edycji Konkursu na Najbardziej Pro-doktorancką Uczelnię w Polsce PRODOK 2017 Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk zapraszają serdecznie do wzięcia udziału w V edycji Konkursu na Najbardziej Pro-doktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk PROPAN 2017 W celu udziału w konkursie „PRODOK 2017” […]

Nabór na przedstawiciela doktorantów w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Nabór na przedstawiciela doktorantów w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej W związku z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i § 16 ust. 1 pkt 12 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów ogłasza nabór na przedstawiciela doktorantów w Radzie Narodowej Agencji […]

Powołanie Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych

W dniu 22 lipca Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów miał przyjemność uczestniczyć w zjeździe założycielsko-wyborczy Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych (DFUM). Jest to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu współpracę, integrację i reprezentowanie środowiska młodych naukowców z uczelni medycznych. Inicjatorem wydarzenia był obecny Pełnomocnik Zarządu ds. Uczelni Medycznych Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów doktorantów uczelni […]

I Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Unihokeju

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! 3 czerwca 2017 roku w Hali Gier Zespołowych Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie odbyły się I Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Unihokeju. Organizatorami Mistrzostw byli: Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Wszystkim […]

III otwarte posiedzenie Zarządu KRD w Lublinie

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci, serdecznie zapraszamy na III posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbędzie się w dniach 09-11 czerwca 2017r. w Lublinie. Otwarte posiedzenie Zarządu odbędzie się 10 czerwca 2017 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Współorganizatorami wydarzenia jest Rada Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Osoby zainteresowane […]

Ustawa 2.0

#DOKTORAT 2.0 Prezentacja projektu założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – #doktorat 2.0 W dniu dzisiejszym, tj. 17.05.2017 r.odbyła się prezentacja wypracowanych przez środowisko doktoranckie założeń do Ustawy 2.0. W prezentacji uczestniczył Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Zarząd i Komisja Rewizyjna Krajowej Reprezentacji Doktorantów,zaproszeni goście oraz przedstawiciele doktorantów. Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaproponowała […]

Stanowisko KRD w sprawie odwołania obrony na WPiA UMK w Toruniu

Krajowa Reprezentacja Doktorantów  wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją, która zaistniała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 15 maja 2017 r. W nawiązaniu do zataczających coraz szersze kręgi informacji o odwołaniu obrony doktorskiej doktoranta, którego promotorem jest prof. dr hab. Lech Morawski, zwracamy się z uprzejmym wnioskiem do Władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika […]

Doktoranci zaprezentują założenia do ustawy o szkolnictwie wyższym – #DOKTORAT20

W 2016r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało, że potrzebna jest nowa ustawa, zwana ustawą 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym regulująca funkcjonowanie uczelni w Polsce. Środowisko doktoranckie zdecydowało się na przedstawienie swoich propozycji. Jest to odpowiedź na przedstawione dotychczas założenia, która uwzględnia przede wszystkim oczekiwania młodych naukowców w Polsce. Najważniejsze dla doktorantów jest w […]

I Mistrzostwach Doktorantów i Doktorantek w Unihokeju

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! Serdecznie zapraszamy do udziału w I Mistrzostwach Doktorantów i Doktorantek w Unihokeju, które odbędą się w sobotę 3 czerwca 2017 roku w Hali Gier Zespołowych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków). Początek o godzinie 11:00. Organizatorem Mistrzostw jest Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów AWF w Krakowie, Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego, we […]

Nabór do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta!

Szanowne Doktorantki i Szanowni Doktoranci! Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów serdecznie zaprasza do podjęcia współpracy z Zespołem Prawnym Rzecznika Praw Doktoranta działającym przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Zespół Prawny Rzecznika Praw Doktoranta to jedno z kluczowych gremiów przewidzianych przez Statut Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jego zadaniem jest realizacja zasadniczych celów statutowych KRD, jakimi są m.in. ochrona praw i […]

II posiedzenie XII kadencji Zarządu KRD w Gdańsku

  fot. Marek Żołądek W dniu 22 kwietnia 2017r. na Uniwersytecie Gdańskim odbyło się II posiedzenie XII kadencji Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W trakcie tego spotkania doktoranci z całej Polski debatowali nad oczekiwaniami środowiska wobec zmian, które wprowadzi ustawa 2.0. Efektem tej dyskusji jest dokument, który w najbliższych tygodniach zostanie opublikowany przez Zarząd Krajowej Reprezentacji […]

Serdeczne Życzenia

Ciepłych, pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych, wszelkiego dobra i sukcesów, pogody ducha oraz prawdziwie wiosennego nastroju życzy Krajowa Reprezentacja Doktorantów Wesołych Świąt!

Ankieta Komisji Europejskiej – bardzo ważne dane do pozyskania

Szanowni Naukowcy, Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety KE, która była współtworzona przez organizację EURODOC (KRD jest jej członkiem). Tematyka dotyczy open science oraz career development, a w związku z tym, będziemy mieli opracowany profil naszego kraju, ale tylko wtedy, jeśli będzie dużo wypełnień z Polski (uda się uzyskać próbkę reprezentacyjną na tle innych krajów). Ankieta […]

II posiedzenie XII kadencji Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci, Serdecznie zapraszamy na II posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbędzie się w dniach 21-23 kwietnia 2017r. w Gdańsku. Otwarte posiedzenie Zarządu odbędzie się 22 kwietnia 2017 roku na Uniwersytecie Gdańskim w sali 2042 na Wydziale Prawa i Administracji (ul. Jana Bażyńskiego 6). Rejestracja na posiedzenie została zakończona 7 kwietnia 2017r. […]

Konkurs na organizatora XVIII Krajowego Zjazdu Doktorantów

Drogie Doktorantki i drodzy Doktoranci!   Krajowa Reprezentacja Doktorantów zwraca się do wszystkich Samorządów Doktoranckich w Polsce z prośbą o składanie propozycji organizacji XVIII Krajowego Zjazdu Doktorantów do dnia 14 kwietnia br. Termin tegorocznego Zjazdu to 1 – 3 grudnia 2017. W ofercie zjazdu zawarte powinny być następujące elementy: pisemne zobowiązanie danej(ych) jednostki(ek) do organizacji Zjazdu; gwarancje […]

A Freelancer Trainer for ScienceDirect, Scopus, Mendeley and optionally Reaxys

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci, Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą pracy w zaprzyjaźnionym z nami wydawnictwem Elsevier. Oferta Pracy

Nabór na Pełnomocników Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Szanowne Doktorantki! Szanowni Doktoranci! Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór na Pełnomocników. Zgłoszenia zawierające życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres iwona.sulowska@krd.edu.pl do 23 lutego 2017 roku (godzina 23:00). Więcej szczegółów poniżej: Pełnomocnik ds. Uczelni Artystycznych Pełnomocnik ds. Uczelni Medycznych Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnością Pełnomocnik ds. Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Czekamy […]

I posiedzenie XII kadencji Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci, Serdecznie zapraszamy na I posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbędzie się w dniach 24-26 lutego 2017r. w Warszawie. Otwarte posiedzenie Zarządu odbędzie się 25 lutego 2017 roku na Uniwersytecie Warszawskim w sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (ul. Krakowskie Przedmieście 32). Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie poniższego […]

Zespół Roboczy ds. Opracowania Doktoranckich Założeń do Ustawy 2.0

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci,   uprzejmie informujemy, że Zarząd KRD ogłasza nabór do Zespołu Roboczego ds. Opracowania Doktoranckich Założeń do Ustawy 2.0. Celem zespołu jest wypracowanie  założeń do nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Projekt ten będzie dodatkową propozycją względem założeń trzech zespołów konkursowych powołanych przez MNiSW.   Rozpoczęcie prac Zespołu zaplanowane jest na połowę […]

Wykaz czasopism naukowych

Właśnie ukazał się ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016, czyli ostateczna podstawa dla punktowej ‘wyceny’ naszych publikacjach w czasopismach. Dla przypomnienia, artykuł otrzyma najwyższą liczbę punktów jaką uzyskało czasopismo w latach 2013-2016 http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych-za-lata-2013-2016.html

Współorganizacja posiedzeń władz statutowych KRD

W dniach 13-15.01.17 Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów wraz z Komisją Rewizyjną ustalił wstępny terminarz posiedzeń władz statutowych KRD. W celu poszerzania współpracy i umożliwienia jak najszerszych konsultacji ze środowiskiem doktoranckim posiedzenia pragniemy zorganizować w różnych miastach akademickich w całej Polsce. Samorządy i Porozumienia Lokalne zainteresowane współorganizacją poszczególnych wydarzeń proszone są o zgłoszenie do końca stycznia (31.01.17) chęci współpracy poprzez […]

Projekt Eurodoc – SuperProfDoc

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej międzynarodowego projektu na temat nowych modeli doktoratów oraz ich nadzoru. Projekt ma na celu zebranie dobrych praktyk oraz poglądów i oczekiwań, zarówno ze strony samych Doktorantów, jak również Promotorów w zakresie nowych modeli studiów doktoranckich, w tym doktoratów przemysłowych. Termin zakończenia ankiety to […]

Programy stypendialne rządu francuskiego 2017/2018

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018. Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i […]

Rozporządzenie MNiSW w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom

W dniu 27 grudnia 2016 zostało opublikowane nowe rozporządzenie parametryzacyjne, które ostatecznie ustali zasady kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 r. oraz punktację za publikacje za lata 2013–2016.   W rozporządzeniu zawarto wiele zmian i uściśleń. Między innymi jest ostatecznie wskazana baza Web of Science Core Collection jako uznana baza publikacji naukowych w recenzowanych materiałach z […]

Konkurs na funkcję Rzecznika Praw Doktoranta działającego przy KRD

                Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 11 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwalonego przez Zjazd Delegatów w dniu 8 października 2016 r. (dalej jako: Statut KRD), Zarząd KRD ogłasza konkurs na funkcję Rzecznika Praw Doktoranta.             Rzecznik Praw Doktoranta, o którym mowa w § 20 Statutu KRD, jest organem stojącym na straży praw doktorantów. […]

Specjalny program dla postdoców!

Zrealizowałeś już doktorat lub jesteś bliski obrony? Chcesz mieszkać w szwajcarskim Neuchâtel? Jeżeli Twoja odpowiedź brzmi: TAK! To zapraszamy do zapoznania się z ofertą Philip Morris i specjalnym programem dla postdoców. Informacje o tym „Czym jest program postdoc?”, „Jak można do niego dołączyć?”, „Co oferuje Philip Morris?” i wiele innych znajdziesz na stronie. Serdecznie zapraszamy!

Konferencja Naukowa pt. “Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej pt. “Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”. Konferencja odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym “Krzyżowa”, w dniach 28-29 marca 2017 r. Celem konferencji jest wymiana poglądów i prezentacja wyników badań naukowych skoncentrowanych wokół współczesnego rolnictwa. Z tych względów konferencja adresowana jest do pracowników naukowych, […]

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! W imieniu Organizatorów zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”. Konferencja oraz towarzyszące jej wydarzenia pozwolą na zdobycie nowych doświadczeń, wymianę myśli i poglądów oraz poznanie najnowszych technologii stosowanych w inżynierii środowiska. Uczestnictwo w konferencji daje szerokie możliwości zaprezentowania siebie, swoich osiągnięć i prowadzonych badań oraz poznanie innych […]

Wybory nowych władz statutowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów

W dniach 2-4 grudnia w Warszawie odbył się XVII Krajowy Zjazd Doktorantów i XIII Zwyczajny Zjazd Delegatów, który dokonał wyboru nowych władz statutowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Przewodniczącego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Na funkcję Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów kandydował:  Michał Gajda (Politechnika Warszawska), który w wyniku głosowania […]

Nabór uzupełniający do Komisji ds. Public Relations KRD

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Komisji ds. Public Relations KRD. Zgłoszenia zawierające życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres promocja@krd.edu.pl do 20 grudnia 2016 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości:  „Komisja ds. PR” Zakres obowiązków: utrzymywanie  kontaktu z mediami, wdrażanie strategii wizerunkowych doktorantów polskich uczelni i […]

Nabór uzupełniający do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta KRD

Krajowa Reprezentacja Doktorantów serdecznie zaprasza do aplikowania do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta. Zgłoszenia zawierające CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać na adres: rzecznik@krd.edu.pl do dnia 18 grudnia 2016 (godzina 20:00). Uprzejmie prosimy o tytułowanie wiadomości mailowej w następujący sposób: „Zespół Prawny Rzecznika Praw Doktoranta – aplikacja” Wymogi formalne dla aplikujących […]

Nabór uzupełniający do Komisji ds. Badań Społecznych i Opinii KRD!

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór uzupełniający do Komisji ds. Badań Społecznych i Opinii. Zgłoszenia zawierające życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres natalia.chodkowska@krd.edu.pl do 19 grudnia 2016 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Komisja ds. Badań Społecznych i Opinii” Oczekujemy: dyspozycyjności czasowej, umiejętności pracy pod presją czasu, posiadania statusu […]

Nabór uzupełniający do Komisji Prawnej KRD!

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór uzupełniający do Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Zgłoszenia zawierające życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres natalia.chodkowska@krd.edu.pl do 19 grudnia 2016 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Komisja Prawna KRD” Oczekujemy: dyspozycyjności czasowej, dobrej znajomości aktów normatywnych dotyczących szkolnictwa wyższego, znajomości zasad techniki prawodawczej, […]

XVII Krajowy Zjazd Doktorantów – informacje organizacyjne

W dniach 2-4 grudnia 2016 r. w Warszawie odbędzie się XVII Krajowy Zjazd Doktorantów oraz XIII zwyczajny Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Pierwszego dnia odbędzie się spotkanie sprawozdawcze oraz zostanie przeprowadzone głosowanie nad przyznaniem absolutorium Zarządowi Krajowej Reprezentacji Doktorantów XI kadencji pod przewodnictwem mgr inż. Michała Gajdy (Politechnika Warszawska). W drugim dniu obędą się wybory […]

Lista kandydatów na Przewodniczącego KRD!

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! Informujemy, że w statutowym terminie wpłynęły następujące kandydatury na funkcję Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów: 1) mgr inż. Michał Gajda – Politechnika Warszawska –prezentacja sylwetki Szczegółowe informacje na temat XVII Krajowego Zjazdu Doktorantów  dostępne są na stronie KRD.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Wiedza Kluczem do Sukcesu”

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! W imieniu Fundacji Promovendi serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską konferencję naukową „Wiedza Kluczem do Sukcesu”. Jest to inicjatywa o charakterze interdyscyplinarnym i ogólnopolskim, która odbędzie się w Łodzi w dniu 21 stycznia 2017 roku. Konferencja kierowana jest do młodych naukowców, zaczynając od studentów I i II stopnia studiów, poprzez doktorantów aż do osób, […]

Przypomnienie o ankiecie „Studia doktoranckie w Polsce – stan faktyczny”

Koleżanki Doktorantki i Koledzy Doktoranci Zostało już niewiele czasu na wzięcie udziału w badaniu !!! Do 30 listopada 2016 r. będzie można wziąć udział w badaniu Krajowej Reprezentacji Doktorantów  „Studia doktoranckie w Polsce – stan faktyczny”. Najistotniejsze jest objęcie badaniem jak najszerszego grona doktorantów oraz różnych dyscyplin, uczelni i jednostek naukowych prowadzących studia doktoranckie. To […]

Fotorelacja i streszczenie z konferencji “Model funkcjonowania studiów doktoranckich”

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! Przedstawiamy Wam krótką fotorelację i streszczenie z konferencji “Model funkcjonowania studiów doktoranckich”, która miała miejsce 18-20 listopada 2016 w Falentach. Podczas konferencji doktoranci mieli możliwość przedyskutowania pożądanych zmian do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w ramach konkursu Ustawa 2.0 z przedstawicielami każdego z trzech zespołów opracowujących założenia konkursowe. Ponadto omawiane były […]

Wyniki konkursu PRODOK i PROPAN 2016!

Najbardziej prodoktoranckie uczelnie i instytuty Polskiej Akademii Nauk wybrane! W tym roku już po raz dziewiąty odbył się konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK. Po raz czwarty zorganizowano konkurs na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN. Organizatorzy otrzymali 31 zgłoszeń od uczelni z całego kraju oraz 24 zgłoszenia od instytutów Polskiej […]

XIII zwyczajny Zjazd Delegatów – rejestracja i zgłoszenia

Szanowne Doktorantki! Szanowni Doktoranci!   Przypominamy, że w dniach 2-4 grudnia br. w Warszawie odbędzie się XIII zwyczajny Zjazd Delegatów na który serdecznie zapraszamy delegatów oraz obserwatorów z krajowych uczelni oraz jednostek PAN prowadzących studia doktoranckie. Celem zgłoszenia Delegata lub Obserwatora prosimy o wypełnienie Formularza rejestracyjnego Ze względów organizacyjnych na zgłoszenia w formularzu rejestracyjnym czekamy […]

Stypendia Rządu Francuskiego

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego na rok akademicki 2017-2018. Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską. […]

Uroczysta Gala Finałowa konkursów PRODOK 2016 i PROPAN 2016!

Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt poinformować, iż Uroczysta Gala Finałowa konkursów PRODOK 2016 i PROPAN 2016, rozpocznie się o godzinie 14:00 w dniu 18 listopada 2016 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie. 14:00      Uroczyste powitanie Gości Honorowych oraz Laureatów Konkursów 14:10      Wystąpienia przedstawicieli Gości Honorowych (Ministerstwo […]

Bezpłatne szkolenia Elsevier!

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! Krajowa Reprezentacja Doktorantów ma zaszczyt zaprosić doktorantów z całej Polski do udziału w realizowanym we współpracy z wydawnictwem Elsevier bezpłatnym cyklem szkoleń “How to write a good scientific article and have it published”. Szkolenia odbywają się w języku angielskim. SYLWETKA PROWADZĄCEJ: Dr Lucie Boudova pracuje jako konsultant i menedżer marketingu na Europę […]

XIII zwyczajny Zjazd Delegatów – obwieszczenie

W dniach 2-4 grudnia br. w Warszawie odbędzie się XIII zwyczajny Zjazd Delegatów na który serdecznie zapraszamy delegatów oraz obserwatorów z krajowych uczelni oraz jednostek PAN prowadzących studia doktoranckie. Zjazd delegatów jest najwyższym organem KRD i obraduje w trybie zwyczajnym raz w roku. Jest organem uchwałodawczym KRD. Załączniki: Zjazd Delegatów KRD Obwieszczenie Formularz Zgłoszeniowy kandydata […]

Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich – przedłużony termin rejestracji

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! W związku z bardzo dużym zainteresowaniem oraz licznymi prośbami docierającym do organizatorów REJESTRACJA na konferencję Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich została przedłużona do 14 LISTOPADA!! Więcej informacji na stronie internetowej: http://wpd-warszawa.wixsite.com/model oraz w załączonym poniżej plakacie.

“Model funkcjonowania studiów doktoranckich” – ostatni dzwonek na zapisy

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! Ostatni dzwonek! Przypominamy, że do dziś (09.11.2016) można się rejestrować na konferencję “Model funkcjonowania studiów doktoranckich”. Więcej informacji o konferencji, szczegółowy program oraz rejestracja na stronie: http://wpd-warszawa.wixsite.com/model/rejestracja Serdecznie zapraszamy!

IV Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Siatkówce Halowej – wyniki

Doktorantki, Doktoranci!   IV Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Siatkówce Halowej dobiegły końca. Poniżej oficjalne wyniki:   Nazwa drużyny – Mecze – Sety – Punkty   Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 4 – 8:3 – 9 Politechnika Wrocławska – 4 – 7:3 – 9 Politechnika Łódzka – 4 – 6:4 – 8 Politechnika Warszawska – […]

Konferencja „Model funkcjonowania studiów doktoranckich”

Szanowne Doktorantki, Doktoranci!   Zapraszamy na dziewiątą już edycję konferencji „Model funkcjonowania studiów doktoranckich” która odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2016 roku, w Falentach koło Warszawy. Organizatorami konferencji jest Warszawskie Porozumienie Doktorantów oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów.   W ostatnich miesiącach, w Polsce prowadzona jest intensywna dyskusja na temat szkolnictwa wyższego, nauki i zmian jakie […]

Przypomnienie o Konkursie PRODOK i PROPAN

Drogie Doktorantki, Doktoranci! ZOSTAŁY JUŻ TYLKO 3 DNI! Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie PRODOK lub PROPAN, a te Uczelnie i instytuty PAN, które pobrały indywidualne linki zachęcamy do ich uzupełnienia i odesłania podpisanych formularzy! W tym roku patronatem honorowym konkurs PRODOK i PROPAN objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaś konkurs […]

Livestream podczas EFYI’16 – European Forum of Young Innovators

  Z powodu dużego zainteresowania Forum postanowiliśmy wyjść na przeciw wszystkim osobom, które z różnych przyczyn nie będą mogły wziąć udziału w tego rocznej edycji.  Zachęcamy wszystkich do obserwowania nas na kanale Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SGwqHQlyBp0  Szczegółowy program można znaleźć na stronie. 

Aktualny stan studiów doktoranckich w Polsce – ankieta

Koleżanki Doktorantki  i Koledzy Doktoranci: Krajowa Reprezentacja Doktorantów pragnie zaprosić do wypełnienia i rozpropagowania ankiety wśród doktorantów. Ankieta jest elementem kompleksowego badania prowadzonego przez Krajową Reprezentację Doktorantów na temat aktualnego stanu studiów doktoranckich w Polsce. Ma ona na celu zdiagnozowanie Waszych problemów, których doświadczacie podczas odbywania studiów doktoranckich. Będzie również niewątpliwym wsparciem i źródłem wiedzy […]

V posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Toruniu – krótka relacja

  W dniu 15.10.2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się V otwarte posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W wydarzeniu, poza doktorantami, udział wzięli także goście honorowi: JM Rektor UMK  w Toruniu – prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Prorektor ds. studenckich i polityki kadrowej UMK – prof. dr hab. […]

Registration for workshops – EFYI’16

Dear All, EFYI’16 is approaching very fast and soon we will have the pleasure to greet all of you in Lodz. In this regard we would like to announce the start of registration for workshops! Register for workshop: www.efyi16.eventbrite.com Description of the workshops: www.efyi.pl/workshops Registration continues until midnight on Friday 21st of October or until […]

Ogłoszenie konkursu PRODOK 2016 i PROPAN 2016

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w IX edycji Konkursu na Najbardziej Pro-doktorancką Uczelnię w Polsce PRODOK 2016   Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk zapraszają serdecznie do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu na Najbardziej Pro-doktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk PROPAN 2016 W celu […]

Ostatnie dni na rejestrację na EFYI’16!

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! Już tylko kilka dni dzieli nas od pierwszej edycji European Forum of Young Innovators – EFYI’16 (24-25.10.2016, Łódź)! Nurtem przewodnim realizowanego przedsięwzięcia jest hasło „from IDEA by TRANSER to IMPACT”. Powyższa idea w pełni obrazuje drogę, jaką musi przejść młody innowator od pomysłu, aż do osiągnięcia sukcesu. Więcej informacji na stronie: […]

Obchody Dnia Doktoranta SUM

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! W imieniu Samorządu Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody Dnia Doktoranta SUM, które odbędą się w dniu 21 października 2016 roku, o godzinie 11:00 w sali audytoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, przy ulicy Jedności 8 w Sosnowcu. Dzień Doktoranta SUM został objęty patronatem honorowym przez […]

IV Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Siatkówce Halowej we Wrocławiu!

Doktorantki, Doktoranci! Politechnika Wrocławska, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów serdecznie zapraszają Was na IV Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Siatkówce Halowej, które odbędą się w sobotę 5 listopada 2016. Gospodarzem Mistrzostw będzie Politechnika Wrocławska, ul. Chełmońskiego 12 we Wrocławiu. Startujemy o godzinie 9:00. Gorąco zachęcamy do kompletowania drużyn. Po zakończeniu zgłoszeń […]

Nabór do Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego!

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci, w związku z upływającą kadencją Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór na przedstawicieli doktorantów do tej komisji na kadencję 2017-20. Wymogi formalne dla kandydatów: – posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego; – posiadanie statusu doktoranta. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu […]

EFYI’16 – European Forum of Young Innovators

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! W dniach 24-25 października 2016 roku Fundacja Polska Innowacyjna we współpracy z European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (EURODOC), Krajową Reprezentacją Doktorantów (KRD) oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, organizują w Łodzi (Łódzki Park Naukowo-Technologiczny) pierwszą edycję European Forum of Young Innovators – EFYI’16. Głównym celem Forum jest stworzenie europejskiej […]

V posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów!

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci, uprzejmie informujemy o zbliżającym się V posiedzeniu Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbędzie się w dniach 14-16 października 2016 r. w Toruniu. Otwarte obrady w dniu 15 października 2016 r. odbywać się będą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas posiedzenia zamierzamy podjąć szereg ważnych kwestii związanych […]

Nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PRODOK i PROPAN

Szanowne Doktorantki! Doktoranci! Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest organizatorem IX edycji konkursu na Najbardziej Pro-doktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK oraz we współpracy z Radą Samorządu Doktorantów PAN jest organizatorem III edycji konkursu na Najbardziej Pro-doktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk w Polsce – PROPAN. Już dziś ogłaszamy nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PRODOK i PROPAN 2016! […]

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów – Warszawa 8.10.2016

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci, na podstawie § 5 ust. 10 pkt 1 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 4 października 2014 roku zwołuję Nadzwyczajny Zjazd Delegatów na dzień 8 października 2016 roku w Warszawie. Celem zwołania Zjazdu jest zmiana Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz zapoczątkowanie dyskusji nad działaniami środowiska doktoranckiego w odniesieniu do prac nad […]

Panelowe Spotkania Dyskusyjne – III Ogólnopolska konferencja naukowa INNOWACJE W PRAKTYCE oraz V Wystawa Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! W imieniu Organizatorów – Polskiej Akademii Nauk oddział w Lublinie, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych oraz Lubelskich Uczelni Wyższych serdecznie zapraszamy na Panelowe Spotkania Dyskusyjne, obejmujące III Ogólnopolską konferencję naukową INNOWACJE W PRAKTYCE oraz V Wystawę Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2016 w Arenie Lublin. Głównym […]

Konkurs na organizację XVII Krajowego Zjazdu Doktorantów!

Drogie Doktorantki i drodzy Doktoranci!             Krajowa Reprezentacja Doktorantów zwraca się do wszystkich Samorządów Doktoranckich w Polsce z prośbą o składanie propozycji organizacji XVII Krajowego Zjazdu Doktorantów do dnia 11 października br. Termin tegorocznego Zjazdu to 2 – 4 grudnia. W ofercie zjazdu zawarte powinny być następujące elementy: pisemne zobowiązanie danej(ych) jednostki(ek) do organizacji Zjazdu; gwarancje finansowe […]

Konferencja „Samorządność doktorancka w Polsce: perspektywy, możliwości, kierunki rozwoju” – 15-18 września 2016 r. Zakopane

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy ogromny zaszczyt zaprosić Was do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Samorządność doktorancka w Polsce: perspektywy, możliwości, kierunki rozwoju”, która odbędzie się w dniach 15-18 września 2016 roku w Zakopanem, w ramach X-lecia istnienia Lubelskiego Porozumienia Doktorantów – najstarszego porozumienia lokalnego w Polsce. Mottem tegorocznej konferencji są słowa […]

IV Posiedzenie XI kadencji Zarządu KRD

Program ramowy IV Posiedzenia XI kadencji Zarządu KRD 3 września 2016 roku Miejsce obrad: sala posiedzeń Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii (s.005, Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1A,Olsztyn) 09:30 – 9:45    Oficjalne otwarcie posiedzenia i przywitanie gości 09:45 – 10:00  Wybór komisji skrutacyjnej, przyjęcie porządku obrad i protokołu z III posiedzenia Zarządu we Wrocławiu. 10:00 – […]

Ostatnie dni na zgłoszenia!

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! Przypominamy, że 26 sierpnia 2016 mija termin przesyłania zgłoszeń uczestnictwa w IV posiedzeniu Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów XI kadencji. Posiedzenie odbędzie się w dniach 2 – 4 września 2016 r. w Olsztynie. Gospodarzem tego posiedzenia będzie Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współpracy z Radą Samorządu Doktorantów Instytutu Rozrodu […]

IV posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci!   W dniach 2 – 4 września 2016 r. w Olsztynie odbędzie się IV posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w obecnej kadencji.  Gospodarzem tego posiedzenia będzie Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współpracy z Radą Samorządu Doktorantów Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.   […]

Interdyscyplinarna Konferencja “Nauka i przemysł”

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! W imieniu Organizatorów Samorządu Doktorantów Politechniki Krakowskiej serdecznie zapraszamy na IX Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nauka i przemysł” która odbędzie się dnia 9.12.2016 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej al. Jana Pawła II 37 Kraków.  Konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny. Z tego względu zakres tematyczny konferencji obejmuje zagadnienia zawiązane z: Architekturą i urbanistyką; […]

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona zdrowiu dzieci w środowisku przemysłowym, miejskim i wiejskim

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! W imieniu Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego serdecznie zapraszamy na XIX Międzynarodową Konferencję Naukową, poświęconą zdrowiu dzieci w środowisku przemysłowym, miejskim i wiejskim, która odbędzie się w dniach 25–26 listopada 2016 roku w Legnicy. W gronie wybitnych specjalistów uczestnicy będą mieli możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń oraz przedstawienia osiągnięć naukowych dotyczących zdrowotnych […]

W prawniczym gronie o szkolnictwie wyższym…, czyli o szkoleniu członków Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta oraz Komisji Prawnej KRD

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! W dniach 9-10.07.2016 r. w ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym w Falentach k. Warszawy odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta oraz dla członków Komisji Prawnej KRD. Spotkanie miało na celu zdiagnozowanie najważniejszych problemów z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego, z którymi na co dzień borykają się doktoranci, a także podjęcie […]

Spotkania konsultacyjne w ramach projektu “Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach”

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne w ramach projektu “Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach”, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest jedną z organizacji biorących udział w konsultacjach powyższego projektu. Celem spotkań jest zdiagnozowanie potrzeb w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich oraz […]

Powołanie Śląskiego Porozumienia Doktorantów

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! Z przyjemnością informujemy, iż 22 czerwca 2016 roku, podczas spotkania przedstawicieli doktorantów szkół wyższych z regionu, które odbyło się w sali Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zostało powołane Śląskie Porozumienie Doktorantów! Przewodniczącym Rady Porozumienia został Karol Sikora z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Skład Rady tworzą: Wiceprzewodniczący: Karol Bar (Akademia […]

Integracyjne Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Tenisie i Squashu

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! W dniu 25 czerwca 2016 roku w Hali Tenisowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie odbyły się Integracyjne Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Tenisie i Squashu. Oto wyniki: Tenis w kategorii kobiet: I miejsce: Aleksandra Pięta – AWF Kraków II miejsce: Katarzyna Smoter – AWF Kraków Tenis w kategorii […]

Konferencja Innovation Ecosystems – Polish innovation clusters vs. Cambridge

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! Serdecznie zapraszamy na Konferencję Innovation Ecosystems – Polish innovation clusters vs. Cambridge organizowaną przez Innovation Forum Krakow. Celem wydarzenia jest pokazanie dobrych praktyk budowania i rozwijania ekosystemu przedsiębiorczości oraz przybliżenie działań polskiego ekosystemu w odniesieniu do innych (przede wszystkim Cambridge). Konferencja będzie okazją do spotkania i wymiany doświadczeń w międzynarodowym gronie specjalistów – przedstawicieli […]

Relacja z III posiedzenia Zarządu KRD

W dniu 11.06.2016 we Wrocławiu, na Politechnice Wrocławskiej miało miejsce III posiedzenie XI kadencji Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Posiedzenie było organizowane przez: Politechnikę Wrocławską Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Porozumienie Doktorantów Uczelni Wrocławskich Program posiedzenia obejmował między innymi: Przedstawienie stanowiska KRD w sprawie zniesienia […]

II Kongres Polski Innowacyjnej „INNOSHARE 2016”

 INNOSHARE 2016 – kolejna edycja przed nami! Co robi Polska aby stać się jednym ze światowych centrów innowacji? Jak skutecznie łączyć naukę z biznesem? Co zrobić aby być innowacyjnym i przedsiębiorczym oraz komercjalizować efekty swoich badań? Te i inne pytania zadadzą sobie po raz kolejny organizatorzy i uczestnicy II Kongresu Polski Innowacyjnej „INNOSHARE 2016” już […]

Regulamin uczestnictwa w Integracyjnych Mistrzostwach Doktorantów i Doktorantek w Tenisie i Squashu

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! Serdecznie zapraszamy Was do udziału w Integracyjnych Mistrzostwach Doktorantów i Doktorantek w Tenisie i Squashu, które odbędą się w sobotę 25 czerwca 2016 w Hali Tenisowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków). Początek o godzinie 11:00. Organizatorem Mistrzostw jest Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów AWF w […]

Odwołanie I Mistrzostw Doktorantów i Doktorantek w Piłkę Ręczną

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! Z przykrością informujemy, iż I Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Piłkę Ręczną zostają odwołane ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń! Jednocześnie zachęcamy do udziału w Integracyjnych Mistrzostwach Doktorantów i Doktorantek w Tenisie i Squashu, które odbędą się w sobotę 25 czerwca 2016. Gospodarzem Mistrzostw będzie Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. […]

Rekrutacja do Working Groups działających w ramach organizacji Eurodoc!

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci! Eurodoc prowadzi rekrutację do Working Groups działających przy organizacji! Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt poprzez adres: secretariate@eurodoc.net Poniżej przedstawiamy charakterystykę poszczególnych grup. 1. PhD Training (NEW!), Coordinator: Eva Objectives – Collect and share good practices of PhD training from different contexts in Europe, especially in sense of transferable skills. […]

III posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Doktorantki, Doktoranci!   Zbliża się termin III posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w obecnej kadencji. Tym razem w dniach 10 – 12 czerwca 2016 roku będziemy obradować we Wrocławiu.     Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia do dnia 31 maja 2016 roku do Weroniki Stodółki (e-mail: weronika.stodolka@krd.edu.pl ).   Udział pełny obejmujący […]

Regulamin I Mistrzostw Doktorantów i Doktorantek w Piłkę Ręczną

Doktorantki, Doktoranci! Przedstawiamy Wam regulamin I Mistrzostw Doktorantów i Doktorantek w Piłkę Ręczną. Przypominamy, iż spotykamy się w sobotę 4 czerwca 2016 w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej na trenie AWF Wrocław (al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław). Startujemy o godzinie 10:00. Po zakończeniu zgłoszeń zostanie ustalony harmonogram meczów. Zgłoszenia przyjmujemy do 24 maja 2016.   […]

Kompendium doktoranta

Drogie Doktorantki, Doktoranci! Ruszają pracę nad uaktualnieniem oraz rozszerzeniem Kompendium doktoranta. Poprzednią wersję możecie znaleźć: http://nowakrd.pro-linuxpl.com/dokumenty/kompendium-doktoranta/ Zbieramy ręce do pracy! Osoby chcące się udzielić w tej inicjatywie prosimy o zgłaszanie się na maila: natalia.chodkowska@krd.edu.pl. Mile widziane będą również sugestie z waszej strony – uwagi, propozycje co poprawić, co dodać, co wam się podoba, a co […]

STYPENDIUM PREZESA PAN DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Krajowa Reprezentacja Doktorantów z ogromną satysfakcją przekazuje niezwykle ważną wiadomość: 28 kwietnia 2016r. Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński wydał Decyzję Prezesa PAN nr 12/2016 w sprawie przyznawania stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN. Tym samym stworzony został odpowiednik Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do […]

Konferencja “Współczesna przestępczość i patologie społeczne…”!

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! W imieniu Organizatorów I Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów serdecznie zapraszamy na Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie w dniach 19-20 maja 2016 r. odbędzie się ogólnopolska konferencja pod hasłem „Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych”. Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów to pionierskie przedsięwzięcie w skali krajowej. Celem Forum jest […]

I Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w piłce ręcznej!

Szanowne Doktorantki, Doktoranci!   Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego i Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, we współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów serdecznie zapraszają na I Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w piłce ręcznej, które odbędą się w sobotę 4 czerwca 2016. Gospodarzem Mistrzostw będzie Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.   Miejsce: Wielofunkcyjna Hala Sportowa na […]

Prezydent EURODOC z Krajowej Reprezentacji Doktorantów!

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że podczas EURODOC Annual General Meeting 2016 Ewelina Pabjańczyk-Wlazło (Krajowa Reprezentacja Doktorantów/Politechnika Łódzka) została Prezydentem EURODOC (The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers). To ogromny sukces polskiej delegacji Krajowej Reprezentacji Doktorantów(KRD), a przede wszystkim Eweliny, która była członkiem Zarządu EURODOC w ostatnim roku oraz członkiem Zarządu Krajowej Reprezentacji […]

Nowe rozporządzenie MNiSW – studia i stypendia doktoranckie!

Szanowne Doktorantki! Szanowni Doktoranci! 21.04.2016 po miesiącach wyczekiwania i przypominania w dniu wczorajszym ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich. Pomimo, że nie wszystkie postulowane zmiany przez Krajową Reprezentację Doktorantów znalazły swoje ostateczne odzwierciedlenie w rozporządzeniu to podkreślamy dwie szczególnie ważne, które udało się zagwarantować: 1. […]

Konferencja Polish Scientific Networks: Science and Business!

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! W dniach 30 czerwca – 2 lipca 2016 r. we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ odbędzie się Konferencja Polish Scientific Networks: Science and Business. Konferencja ta jest współorganizowana przez Klub Stypendystów FNP, Akademię Młodych Uczonych PAN oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest jej strategicznym partnerem. […]

Program Mentoringu Kobiecego Lean in STEM!

Szanowne Doktorantki! W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w Programie Mentoringu Kobiecego Lean in STEM. To druga edycja pierwszego w Polsce Programu Mentoringu Kobiecego w branży technologicznej i nauce, realizowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy we współpracy z Ambasadą USA i Partnerami Technologicznymi. Jest on częścią projektu „Lean in STEM”, którego celem jest wspieranie budowania karier […]

Relacja z II Posiedzenia Zarządu KRD

W dniu 10.04.2016 w Gliwicach, na Politechnice Śląskiej miało miejsce II posiedzenie XI kadencji Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Posiedzenie było zorganizowane przez: Krajową Reprezentację Doktorantów, Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej  oraz współorganizatorów: – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, – Uniwersytet Śląski w Katowicach, – Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, – Uniwersytet […]

Konkurs na film wideo – Studia we Francji: tak, polecam!

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! Instytut Francuski w Polsce i Club France en Pologne, wspólnie z partnerami projektu Air France, Galeries Lafayette, Grévin, Parc Astérix, MiTo art.café.books, Paul, Mônsieur Léon, Batida organizują konkurs na film wideo zatytułowany « Studia we Francji: tak, polecam! ». Konkurs adresowany jest do polskich studentów i doktorantów, którzy studiowali we Francji (w […]

Granty i stypendia – kwiecień 2016

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci!   Zachęcamy do zapoznania się z wykazem aktualnych grantów oraz ofert konkursowych i stypendialnych, przygotowanym przez Centrum Innowacji dla Naukowców Euraxes: Granty i stypendia – kwiecień 2016 Więcej informacji na stronie    

Bezpłatne warsztaty dla naukowców

Szanowne Doktorantki, Doktoranci!   Rusza kolejna edycja ALFA SCHOOL – dwudniowych, bezpłatnych warsztatów dla naukowców – Biznes wspiera naukę.   Po raz trzeci naukowcy, którzy chcą rozwijać swoje projekty będą mieli okazję wzięcia udziału w ALFA SCHOOL, dwudniowym szkoleniu przygotowującym ich do komercjalizacji swoich projektów. Po Gdańsku i Lublinie przyszedł czas na Kraków. W dniach […]

PRODOK, PROPAN 2016 – przypomnienie o konsultacjach

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! Przypominamy, że termin na uzupełnienie ankiety dotyczącej formularza konkursu PRODOK i PROPAN, upływa 10 kwietnia 2016 r. o godzinie 20.00. Link do ankiety PRODOK: https://docs.google.com/a/krd.edu.pl/forms/d/1gUuXGVi86oH-JdnIQAUk2BC2t23GPgqgtQZasJDepRA/viewform Link do ankiety PROPAN: https://docs.google.com/forms/d/1wR8w0QhYU2fEKPgzpOlr0NVJtXpjqAge1GDLSXLnEBY/viewform?c=0&w=1 Będziemy wdzięczni za wszystkie udzielone odpowiedzi, ponieważ Wasza opinia jest dla KRD najważniejsza! Dla ułatwienia, ponownie podajemy link do starego formularza […]

II posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci, W dniach 8 – 10 kwietnia 2016 roku w Gliwicach odbędzie się II posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Otwarte posiedzenie Zarządu odbędzie się 9 kwietnia 2016 roku na Politechnice Śląskiej. Program ramowy: 09:30-09:45 Oficjalne otwarcie posiedzenia i przywitanie gości 09:45-10:15 Wystąpienia zaproszonych gości 10:15-11:45 Debata o proponowanych i oczekiwanych zmianach w […]

Życzenia Świąteczne!

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Wam dużo miłości, spokoju i radości z chwil spędzonych z najbliższymi. Refleksji, wytchnienia i odpoczynku, które pozwolą wkroczyć w wiosenny czas z zapasem sił i energii.

Relacja ze spotkania pt. Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce.

W dniu 16 marca 2016r. Krajowa Reprezentacja Doktorantów miała okazję uczestniczyć w spotkaniu pt. Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce. Organizatorami tego wydarzenia była Rada Młodych Naukowców oraz Akademia Młodych Uczonych PAN. Tematem debaty była rola młodych uczonych w kształtowaniu polskiej nauki oraz ich udziału w planowanych reformach, obejmujących m.in. system […]

Formularze PRODOK, PROPAN – opinie!

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci! Zwracamy się do Was z prośbą o uzupełnienie krótkich ankiet, które mają na celu zebranie opinii odnośnie poprzednich formularzy konkursu PRODOK i PROPAN oraz ewentualnych sugestii i oczekiwań co do ich nowej wersji. Link do ankiety PRODOK Link do ankiety PROPAN Zależy nam, aby kolejna edycja konkursu PRODOK i PROPAN była […]

Międzynarodowa konferencja PhoBiA Annual Nanophotonics International Conference!

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! W imieniu Koła Naukowego Photonics and Bionanotechnology Association “PhoBiA” serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję PhoBiA Annual Nanophotonics International Conference, która odbędzie się w dniach 18 – 20 kwietnia na Politechnice Wrocławskiej. Konferencja PANIC 2016 będzie utrzymana w duchu poprzednich sześciu edycji z zachowaniem interdyscyplinarnego charakteru. Tematyka konferencji dotyczy dziedzin z pogranicza fizyki, chemii i […]

Debata “Młodzi w nauce”

Młodzi w nauce Debata o kierunkach rozwoju nauki  w Polsce Młodzi naukowcy aktywnie uczestniczą w rozwijaniu sfery polityki naukowej i polityki szkolnictwa wyższego. Tworzenie doskonałej i konkurencyjnej nauki wymaga nie tylko wytężonej pracy, ale również znoszenia istniejących barier i tworzenia sprzyjających warunków rozwoju dla nauki w Polsce. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stojącym przed polską nauką, Rada Młodych […]

MNiSW – Konsultacje projektu “Mała ustawa o innowacyjności”!

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w konsultacjach, dotyczących projektu tzw. Małej ustawy o innowacyjności. Celem projektu jest stworzenie narzędzi, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Aby ustawa działała sprawnie i przyczyniła się do ułatwienia działalności badawczej i komercjalizacyjnej, potrzebne jest zaangażowanie środowiska, które potrafi skonfrontować jej […]

Konferencja “Wyzwania dla bezpieczeństwa”

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! W imieniu Organizatorów Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego oraz Prezydium Samorządu Doktorantów Akademii Marynarki Wojennej serdecznie zapraszamy na II Konferencję Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa – obronność i bezpieczeństwo”, która odbędzie się w dniach 20-21.06 2016 r. w Gdyni oraz w Gdańsku – AmberExpo. Terminarz konferencji: Do 14.03.2016 r. – przesłanie […]

International Conference for Young Researchers!

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! W imieniu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie serdecznie zapraszamy do udziału w 5th International Conference for Young Researchers ‘Multidirectional Research in Agriculture, Forestry and Technology’, która odbędzie się 16-17 kwietnia 2016 r. w Krakowie. Celem konferencji  jest umożliwienie prezentacji wyników badań prowadzonych przez środowisko młodych naukowców (doktorantów, doktorów) […]

International Scientific Conference on the Sustainable Energy and Environment Developent

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w International Scientific Conference on the Sustainable Energy and Environment Developent, która obędzie się w terminie 17-18 maja 2016 r w Centrum Energetyki AGH. Tematyka obejmuje zagadnienia związane z energetyką, wytwarzaniem i magazynowaniem energii, paliwami konwencjonalnymi i alternatywnymi, budynkami energooszczędnymi, efektywnością energetyczną, koncepcjami smart cities […]

Informacje o II posiedzeniu + zmiana terminu III posiedzenia Zarządu KRD!

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci, Informujemy, że zmieniony został termin III posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z 3-5 czerwca 2016 na 10-12 czerwca 2016! Ponadto serdecznie zapraszamy na II posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów XI kadencji, które odbędzie się w Gliwicach w dniach 08-10 kwietnia 2016 roku. Gospodarzem tego posiedzenia będzie Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki […]

Nabór do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta!

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! Uprzejmie przypominamy, że trwa nabór do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta. Na Wasze zgłoszenia czekamy jeszcze przez tydzień! Jednocześnie dziękujemy za dotychczasowe aplikacje 🙂 Więcej informacji na stronie: http://nowakrd.pro-linuxpl.com/nabor-do-zespolu-prawnego-rzecznika-praw-doktoranta-3/ Serdecznie zapraszamy!

Interdyscyplinarna konferencja “Ko-oper field 2016”!

Szanowne Doktorantki i Doktoranci, W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Interdyscyplinarnej Konferencji Młodych Naukowców “Ko-oper field 2016” Celem konferencji jest integracja młodych naukowców, inspiracja do współpracy i zachęcenie do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Podczas konferencji młodzi naukowcy w swoich referatach będą przedstawiać aktualne kierunki badań oraz ogólną tematykę podejmowaną w rozprawach (cel, […]

Konferencja “Wyzwania współczesnej gospodarki w perspektywie badań młodych naukowców”

Szanowne Doktorantki, Doktoranci!   W imieniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Rady Doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie serdecznie zapraszamy na II Ogólnopolską Konferencję Naukową „WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI W PERSPEKTYWIE BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW”, która odbędzie się 7.06.2016 w Warszawie.   Celem konferencji będzie wymiana wiedzy i doświadczeń między środowiskiem doktorantów w zakresie prowadzonych badań naukowych. Tematyka […]

Nabór do Komisji Prawnej!

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci! Trwa nabór uzupełniający do Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów – kadencja 2016. Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór uzupełniający do Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Zgłoszenia zawierające życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres: natalia.chodkowska@krd.edu.pl do 22 lutego 2016 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej […]

Nabór do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta!

Szanowne Doktorantki i Szanowni Doktoranci! Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów serdecznie zaprasza do podjęcia współpracy z Zespołem Prawnym Rzecznika Praw Doktoranta działającym przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Zespół Prawny Rzecznika Praw Doktoranta to jedno z kluczowych gremiów przewidzianych przez Statut Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jego zadaniem jest realizacja zasadniczych celów statutowych KRD, jakimi są m.in. ochrona praw i […]

I posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci, W dniach 12 – 14 luty 2016 roku w Gdyni odbędzie się I posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Otwarte posiedzenie Zarządu odbędzie się 13 lutego 2016 roku w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, a jego ramowy program jest dostępny tutaj. Szczegółowy program merytoryczny i organizacyjny zostanie przesłany do zarejestrowanych uczestników. […]

Terminy posiedzeń Zarządu KRD w 2016 roku!

Przedstawiamy Wam planowane terminy posiedzeń Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w roku 2016: 12-14 luty – Trójmiasto 8-10 kwiecień – Gliwice 3-5 czerwiec – Wrocław 2-4 wrzesień – Olsztyn 14-16 październik – Toruń *18-20 listopad – Warszawa 2-4 grudzień – Warszawa *Konferencja “Model funkcjonowania studiów doktoranckich” Podane terminy mogą ulec zmianie.

Program Mentoringowy „Girls go start-up! Academy”

Jeszcze tylko DWA DNI naboru do Programu Mentoringowego „Girls go start-up! Academy”! Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 stycznia 2016! Jest to nowy, niezwykły program dla kobiet (przede wszystkim studentek i doktorantek) zainteresowanych technologią i naukami ścisłymi. Ma on inspirować oraz zachęcić do prowadzenia własnej działalności biznesowej – zakładania kobiecych start-upów technologicznych. W ramach projektu “Girls […]

MNiSW – XI edycja konkursu o stypendia!

Przedstawiamy kolejną ofertę konkursową, ogłoszoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – XI edycja konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Konkurs skierowany jest do osób prowadzących działalność badawczo-rozwojową, które w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończą nie więcej niż 35 lat i w chwili składania wniosku są zatrudnione w jednostce […]

Nabór na przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2016-2017

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, ogłasza nabór na przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kandydatury zgłaszać mogą, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 9 Statutu KRD z dnia 4 października 2014 roku, uprawnione organy samorządu doktorantów uczelni lub jednostek naukowych. Do zgłoszenia należy dołączyć Curiculum Vitae kandydata wraz z jego zgodą na […]

Wybory nowych władz statutowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów

W dniach 4-6 grudnia w Krakowie odbył się XVI Krajowy Zjazd Doktorantów i XII Zwyczajny Zjazd Delegatów, który dokonał wyboru nowych władz statutowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Przewodniczącej, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów.   Na funkcję Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów kandydował:  Michał Gajda (Politechnika Warszawska), który w wyniku […]

Lista kandydatów na Przewodniczącego KRD!

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! Informujemy, że w statutowym terminie wpłynęły następujące kandydatury na funkcję Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów: 1) mgr inż. Michał Gajda – Politechnika Warszawska – prezentacja sylwetki Szczegółowe informacje na temat XVI Krajowego Zjazdu Doktorantów  dostępne są pod adresem: http://nowa.krd.edu.pl/?p=4462

Wyniki konkursu PRODOK i PROPAN 2015!

Najbardziej prodoktoranckie uczelnie i instytuty PAN wybrane! W tym roku już po raz ósmy odbył się konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK. Po raz trzeci zorganizowano natomiast – bliźniaczy w stosunku do PRODOKA – konkurs na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN. Organizatorzy – Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Samorząd Doktorantów Polskiej […]

XVI Krajowy Zjazd Doktorantów – Zjazd Delegatów KRD – informacje organizacyjne

XVI KRAJOWY ZJAZD DOKTORANTÓW ORAZ XII ZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW Kraków, 4-6 grudnia 2015 r. W dniach 4-6 grudnia 2015 r. w Krakowie odbędzie się XVI Krajowy Zjazd Doktorantów oraz XII zwyczajny Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Pierwszego dnia odbędzie się spotkanie sprawozdawcze oraz zostanie przeprowadzone głosowanie nad przyznaniem absolutorium Zarządowi Krajowej Reprezentacji Doktorantów X kadencji pod […]

Zapisy na warsztaty szkoleniowe!

Zapraszamy do zapisów na warsztaty szkoleniowe „Team working & Efektywna komunikacja w zespole” w Krakowie i Katowicach!   Link do formularza znajduje się pod tym adresem: http://goo.gl/forms/877WYTRXxq   Zapraszamy do udziału wszystkich doktorantów, szczególnie działających bądź zainteresowanych działaniem w organach samorządu doktorantów.   O przyjęciu na warsztaty będzie decydowała kolejność zapisów.   Zapisy potrwają 23 […]

Nowy termin warsztatów szkoleniowych!

Po raz kolejny mamy dla Was dobrą wiadomość! Pamiętacie Warsztaty Szkoleniowe „Team working & Efektywna komunikacja w zespole” ? Został ustalony nowy termin szkolenia: Kraków – 24 listopada 2015 r. w godzinach 17:00 – 19:30 w AGH (Al. Mickiewicza 30, Kraków) Katowice – 26 listopada 2015 r. w godzinach 17:00– 19:30 w Sali Senatu w […]

XII zwyczajny Zjazd Delegatów – obwieszczenie!

W dniach 4-6 grudnia br. w Krakowie odbędzie się XII zwyczajny Zjazd Delegatów na który serdecznie zapraszamy delegatów oraz obserwatorów z krajowych uczelni oraz jednostek PAN prowadzących studia doktoranckie.   Zjazd delegatów jest najwyższym organem KRD i obraduje raz w roku. Jest organem uchwałodawczym KRD. Tegoroczne wybory do organów KRD odbędą się według nowej Ordynacji […]

KONKURS NA GADŻET – NIESPODZIANKA!

Czy „piątego 13-tego” może być pozytywnie zaskakujący? Czemu nie! W związku z licznymi prośbami mamy dla Was tym razem aż DWIE NIESPODZIANKI! Pierwsza z nich dotyczy TERMINÓW konkursu! Nadsyłanie projektów – do 3.12.2015, do godz. 16:00. Głosowanie na projekty – od 7.12.2015 do 14.12.2015, do godz. 16:00. Rozstrzygnięcie konkursu – 18.12.2015. Natomiast druga dotyczy NAGRÓD […]

KONKURS NA GADŻET KRD!

Jest 11.11, godzina 11:11 i z tej okazji mamy dla Was niespodziankę! Chcecie wystawić na próbę swoją pomysłowość i zamysł graficzny, a przy tym walczyć o ciekawe nagrody? Jeżeli Twoja odpowiedź brzmi TAK to jest to wiadomość skierowana właśnie do Ciebie! Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza „Konkurs na gadżet KRD”! Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu […]

Przedłużony termin rejestracji na konferencje!

Uwaga! W odpowiedzi na Wasze prośby przedłużamy termin rejestracji do 13 listopada 2015 r. Dla przypomnienia, serdecznie Was zapraszamy na następujące wydarzenia: – X-lecie Samorządności Doktoranckiej (Warszawa, Politechnika Warszawska, 20 listopada 2015 r.) – Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich (Warszawa -Falenty, 21-22 listopada 2015 r.) Więcej informacji znajdziecie na stronie Konferencji: http://mfsd2015.pl/ Formularz rejestracyjny: http://goo.gl/forms/m7VILN8DtD Wydarzenie na […]

Program alfa.ac – wsparcie ambitnych naukowców i innowatorów!

Drodzy Doktoranci! Już w połowie listopada br. w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie rusza unikatowy program – alfa.ac – którego celem jest wsparcie ambitnych naukowców i innowatorów z całego kraju, myślących o komercjalizacji swoich prac naukowych. By ich w tym wesprzeć – także po raz pierwszy w Polsce – siły połączą fundusze inwestycyjne, startupy i […]

Konferencje X-lecie Samorządności Doktoranckiej i Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich!

Drodzy Doktoranci, już niedługo będzie miało miejsce największe wydarzenie pozwalające na wymianę doświadczeń wśród Doktorantów oraz Młodych Naukowców z całej Polski, a także z ośrodków z zagranicy. Nie zwlekajcie więc i już dziś zarejestrujcie się na Konferencję X-lecie Samorządności Doktoranckiej oraz Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich! Szczegóły oraz formularz rejestracyjny dostępne w załącznikach oraz na stronie […]

Odwołane warsztaty szkoleniowe!

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! Niestety z przyczyn losowych musimy odwołać warsztaty szkoleniowe “Team working & Efektywna komunikacja w zespole“, które miały się odbyć w dniach 5 listopada (Kraków) i 6 listopada (Katowice). Za wszelkie niedogodności z tym związane, uprzejmie przepraszamy.

Formularz rejestracyjny na konferencje!

Drogie Doktorantki, Doktoranci!  Jest już dostępny link do Formularza Rejestracyjnego na Konferencje X-lecie Samorządności Doktoranckiej oraz Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich Warto pamiętać o ważnych terminach: 11.11.2015 – Zgłoszenie uczestnictwa 15.11.2015 – Wniesienie opłaty konferencyjnej Link do formularza: http://goo.gl/forms/m7VILN8DtD Informacje o Konferencjach: http://nowa.krd.edu.pl/?p=4350 Serdecznie zapraszamy do udziału!

Konferencja „Niepełnosprawni na rynku pracy”

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! 6 listopada 2015 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka organizują na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej konferencję „Niepełnosprawni na rynku pracy” To już druga edycja konferencji, która w pierwszej odsłonie cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz uzyskała wysokie recenzje uczestników. Celem konferencji jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym bezpośredniego spotkania z pracodawcami […]

Zapisy na warsztaty szkoleniowe!

Drogie Doktorantki i Doktoranci! Zapraszamy do zapisów na warsztaty szkoleniowe „Team working & Efektywna komunikacja w zespole”,w Krakowie i Katowicach! Link do formularza znajduje się pod tym adresem: http://goo.gl/forms/6zD723xVUc Zapraszamy do udziału wszystkich doktorantów, szczególnie działających bądź zainteresowanych działaniem w organach samorządu doktorantów. O przyjęciu na warsztaty będzie decydowała kolejność zapisów.

Warsztaty szkoleniowe “Team working & Efektywna komunikacja w zespole”!

Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów AGH oraz Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów AWF Katowice mają przyjemność zaprosić na Warsztaty Szkoleniowe „Team working & Efektywna komunikacja w zespole” prowadzone przez Katarzynę Pawełczyk z firmy Be-Pro, Terminy: Kraków – 5 listopada 2015 r. w godzinach 15:30 – 19:30 w sali 218 w pawilonie A-1 (Al. Mickiewicza […]

Konferencja X-lecie Samorządności Doktoranckiej oraz Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich!

Drogie Doktorantki,  Drodzy Doktoranci WARSZAWSKIE POROZUMIENIE DOKTORANTÓW ORAZ KRAJOWA REPREZENTACJA DOKTORANTÓW serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji “X-lecie Samorządności Doktoranckiej – Skąd? Dokąd? Którędy?” Warszawa, Politechnika Warszawska, 20 listopada 2015 r. oraz Konferencji Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich “Jak tworzyć innowacyjną naukę w ramach studiów doktoranckich?” Warszawa-Falenty, 21-22 listopada 2015 r.   Ramowy Program Konferencji * […]

Fotorelacja z I Mistrzostw Doktorantów i Doktorantek w Squashu!

I Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Squashu za nami! W ten weekend spędziliśmy czas na kortach w klubie Jupiter Sport we Wrocławiu. Catering zapewniła nam Barka Tumska – było bardzo smacznie! Również Barka Tumska ufundowała nagrodę specjalną – weekend w Hotelu Tumskim dla dwóch osób. Losowanie okazało się szczęśliwe dla Natalii Anger (PAN). Gratulujemy i […]

III Mistrzostwa Polski Doktorantów i Doktorantek w Siatkówce Halowej!

Szanowne Doktorantki i Doktoranci! Serdecznie zapraszamy na III Mistrzostwa Polski Doktorantów i Doktorantek w Siatkówce Halowej, które odbędą się w dniu 24 października 2015 r., w hali Centrum Sportu UŁ na ul. Styrskiej 20/26 w Łodzi. START godz. 9:00. WSTĘP WOLNY! Hasło przewodnie tegorocznego Turnieju to: Przyjdź, kibicuj, pomagaj! Wszelkie pytania/wątpliwości należy kierować na podany […]

Konkursu na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2015

Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk oraz Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów zapraszają serdecznie do wzięcia udziału w III edycji Konkursu na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk PROPAN 2015 W celu zgłoszenia Instytutu do udziału w konkursie prosimy o przesłanie wiadomości o treści: “Proszę o przesłanie dostępu do formularza elektronicznego dla … (nazwa Instytutu).”, na […]

Konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię – PRODOK 2015!

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w VIII edycji Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię PRODOK 2015 W celu zgłoszenia Uczelni do udziału w konkursie prosimy o przesłanie wiadomości o treści: “Proszę o przesłanie dostępu do formularza elektronicznego dla … (nazwa Uczelni).”, na adres prodok@krd.edu.pl w tytule wiadomości wpisując: “PRODOK 2015 – … […]

VI Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Szanowne Doktorantki i Doktoranci! Trwają przygotowania do VI Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów które tym razem odbędzie się w Łodzi  w dniach 23-25 października 2015 roku. Osoby zainteresowane udziałem w posiedzeniu prosimy o kontakt z Eweliną Pabjańczyk-Wlazło e.pabjanczyk@gmail.com najpóźniej do dnia 16.10.2015 r. do godz. 12:00, a w celu otrzymania szczegółów dotyczących płatności prosimy o […]

Konferencja “Niepełnosprawni na rynku pracy”!

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! W dniu 6 listopada br. Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka organizują na terenie łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej konferencję pt. “Niepełnosprawni na rynku pracy”. To już druga edycja tej konferencji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Organizacja konferencji, która podda szerokiej dyskusji temat wejścia na rynek pracy osób z niepełnosprawnościami pozwoli […]

I Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Squashu!

Doktorantki, Doktoranci! Zapraszamy Was na I Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Squashu organizowane przez Krajową Reprezentację Doktorantów, współfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat nad wydarzeniem objął Klub Sportowy Jupiter Sport we Wrocławiu oraz restauracja Barka Tumska we Wrocławiu. Jeżeli chcecie spróbować swoich sił na korcie do squasha, koniecznie zapiszcie się już dziś! Kiedy? 16-18 październik […]

Konferencja „Współczesna rehabilitacja oczami młodych naukowców”!

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie pt. „Współczesna rehabilitacja oczami młodych naukowców”, która odbędzie się 23-24 października 2015 w Krakowie. Podczas konferencji odbędą się także warsztaty fizjoterapeutyczne oraz ogólnopolski Event z zakresu onkologii kobiecej, którego tematem będzie “Fizjoterapia w procesie leczenia raka […]

Ankieta dotycząca spraw międzynarodowych!

Szanowne Doktorantki i Doktoranci! Uprzejmie prosimy Was o pomoc w zbieraniu informacji dotyczących wymiany międzynarodowej doktorantów w Polsce. Narzędziem do tego zadania jest specjalna ankieta stworzona przez Komisję ds. Badań Społecznych i Opinii KRD. Wyniki tej ankiety pozwolą nam na zidentyfikowanie obszarów wymagających zmian, określenie stanu, ale też dobrych praktyk wymiany międzynarodowej polskich młodych naukowców. https://docs.google.com/forms/d/1mUDDnXprK2ksNKp9oBXfpw0O4Mseal98N6JWdK8imBI/viewform […]

Przed nami emocjonujące II Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Halowej Piłce Nożnej! Tym razem zapraszamy do Łodzi!

Doktorantki i Doktoranci całej Polski! Łódzkie Porozumienie Doktorantów wraz z Krajową Reprezentacją Doktorantów ma zaszczyt zaprosić Was na II MISTRZOSTWA DOKTORANTÓW I DOKTORANTEK W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ!!Termin: 3 października 2015 r. (sobota) Miejsce: Hala Sportowa „Anilana” przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi ♥ INICJATYWA CHARYTATYWNA ! Podczas mistrzostw zostanie przeprowadzona licytacja przedmiotów na rzecz ZOSI WODO-MORAWSKIEJ, 4-letniej […]

Fotorelacja z I Warsztatów Sportów Wodnych!

I Warsztaty Sportów Wodnych w Olejnicy już za nami. Przedstawiamy krótką fotorelację. Mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście 😉             

Konkurs na organizację XVI Krajowego Zjazdu Doktorantów!

Drogie Doktorantki i drodzy Doktoranci!             Krajowa Reprezentacja Doktorantów zwraca się do wszystkich Samorządów Doktoranckich w Polsce z prośbą o składanie propozycji organizacji XVI Krajowego Zjazdu Doktorantów do dnia 15 października br. Termin tegorocznego Zjazdu to 4 – 6 grudnia. W ofercie zjazdu zawarte powinny być następujące elementy: pisemne zobowiązanie danej(ych) jednostki(ek) do organizacji Zjazdu; gwarancje finansowe […]

Nabór na funkcję Pełnomocnika ds. Uczelni Medycznych!

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór na funkcję Pełnomocnika ds. Uczelni Medycznych. Zgłoszenia zawierające życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres rekrutacja@krd.edu.pl do 29 września 2015 roku (godzina 18:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Pełnomocnik ds. Uczelni Medycznych” Zakres obowiązków: 1) Zgłaszanie uwag środowiska doktorantów uczelni o charakterze medycznym do projektów […]

Nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PROPAN 2015!

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PROPAN 2015. Zgłoszenia zawierające dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwę jednostki naukowej) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres rekrutacja@krd.edu.pl do 23 września 2015 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Kapituła Doktorancka PROPAN 2015”. […]

Nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PRODOK 2015!

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PRODOK 2015. Zgłoszenia zawierające dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwę jednostki naukowej) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres rekrutacja@krd.edu.pl do 23 września 2015 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Kapituła Doktorancka PRODOK 2015”. […]

V Posiedzenie Zarządu KRD, Poznań 11–13.09.2015

W dniu 12 września 2015 roku w salach 23 i 24 Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 27 odbędzie się V posiedzenie obecnej kadencji Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Planowany program posiedzenia: 10.00 – 10.15        Powitanie uczestników i oficjalne otwarcie V Posiedzenia Zarządu KRD, wybór komisji skrutacyjnej, przyjęcie porządku […]

Nabór do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta

Nabór do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta               Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta. Zgłoszenia zawierające życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres rekrutacja@krd.edu.pldo 13 września 2015 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Zespół Prawny Rzecznika Praw Doktoranta” Od kandydatów oczekujemy: […]

Warsztaty Sportów Wodnych organizowane przez Krajową Reprezentację Doktorantów

Szanowne Doktorantki i Doktoranci!   Zapraszamy Was na I Warsztaty Sportów Wodnych organizowane przez Krajową Reprezentację Doktorantów, współfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat nad wydarzeniem objęła Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz restauracja Barka Tumska we Wrocławiu.   Jeżeli chcecie spróbować swoich sił w sportach wodnych (windsurfing, kajaki, żaglówki) lub chcecie podnieść […]

Nabór uzupełniający do Komisji Prawnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów – kadencja 2015

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór uzupełniający do Komisji Prawnej KRD. Zgłoszenia zawierające życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres rekrutacja@krd.edu.pl do dnia 10 września 2015 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Komisja Prawna KRD”   Oczekujemy: •   dyspozycyjności czasowej, •   dobrej znajomości aktów normatywnych dotyczących szkolnictwa wyższego, •   znajomości […]

Harmonogram imprez sportowych KRD

Szanowne Doktorantki i Doktoranci!   Przedstawiamy Wam harmonogram imprez sportowych w nadchodzących miesiącach.   I Warsztaty Sportów Wodnych 25-27.09.2015 – Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Olejnicy, Leśna 2, 64-234 Przemęt   II Mistrzostwa Doktorantów i Doktorantek w Halowej Piłce Nożnej 3.10.2015 – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź   I Mistrzostwa Doktorantów […]

Rozgrywki siatkówki plażowej dla doktorantów!

Doktorantki i doktoranci całej Polski! Łódzkie Porozumienie Doktorantów wraz z Krajową Reprezentacją Doktorantów zaprasza do udziału w rozgrywkach siatkówki plażowej, które to odbędą się 25 lipca br. w Łodzi na obiektach MOSiR-u przy ulicy Małachowskiego 5/7 (Park 3-maja). Wszelkie informacje dotyczące zapisów można znaleźć na stronie: http://www.lpd.lodz.pl/blog/2015/06/siatkowka-plaza-2015 Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1591948661064624/ Do zobaczenia na boisku!!!  

INNOSHARE – Kongres Polski Innowacyjnej 2015

INNOSHARE w swoim głównym zamierzeniu ma dzielenie się doświadczeniami i wiedzą w zakresie powstawania i rozwijania się startupów z innowacyjnych technologii, badań i projektów naukowych, funkcjonowania działu R&D w MŚP, finansowania działań innowacyjnych oraz współpracy na płaszczyźnie nauka-biznes. Jest to miejsce, gdzie spotkają się przedstawiciele nauki (studenci, doktoranci, naukowcy), biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Jednocześnie jest to przestrzeń […]

II edycja Warsztatów Przedsiębiorczości Akademickiej

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów do wzięcia udziału w drugiej edycji Warsztatów Przedsiębiorczości Akademickiej organizowanych przez Łódzkie Porozumienie Doktorantów wraz z Krajową Reprezentację Doktorantów. W dniach 6-9 lipca 2015 r. w Uzdrowisku Termalnym w Uniejowie w hotelu Uniejów. Podczas kilku dni interdyscyplinarnej konferencji młodzi badacze będą mieli możliwość przedstawienia wyników swoich badań naukowych, zapoznania się z […]

Wyniki II-go etapu rekrutacji na ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej!

Informujemy, iż rozstrzygnięty został II etap rekrutacji na ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. doktoranckich. Do III etapu rekrutacji tj. szkolenia zostały zakwalifikowane następujące osoby: 1. Filip Dąbrowski 2. Michał Gajda 3. Michał Goszczyński 4. Agnieszka Kaźmierczak 5. Michał Ziętala 6. Magda Ziółkowska Wszystkim osobom dziękujemy za obecność, zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy! Szkolenie jest ostatnim z etapów […]

Wyniki I-go etapu rekrutacji na ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji na ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej   Informujemy, iż do II etapu rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna) na ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. doktoranckich zakwalifikowane zostały następujące osoby:    Filip Dąbrowski Natalia Chodkowska Michał Gajda Radosław Gil Michał Goszczyński Karolina Janikowska Agnieszka Kaźmierczak Łukasz Jan Niewiara Monika Roman Goretta Siadak Wioleta Sobczak Beata Zięba […]

Ankieta dotycząca współpracy międzynarodowej i mobilności doktorantów

Szanowne Doktorantki i Doktoranci! Ruszamy z nową ankietą ds. międzynarodowych. Bardzo Was prosimy o wsparcie w jej wypełnieniu, ponieważ pozwoli ona na określenie stanu faktycznego w kwestiach mobilności doktorantów i współpracy międzynarodowej, jak również pozwoli na wskazanie obszarów wymagajacych poprawy. Z góry dziękujemy za Wasze wsparcie! Link do ankiety jest tutaj: https://docs.google.com/…/1mUDDnXprK2ksNKp9oBXfpw0…/viewform

Kolejny sukces Krajowej Reprezentacji Doktorantów!

W tegorocznej edycji konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” wyłoniono 11 laureatów, wśród ktorych była KRD. Na dofinansowanie zwycięskich projektów Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło 338 tys. zł. Projekty realizowane przez wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe będą miały formę konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i tym podobnych działań charakteryzujących się […]

II Warsztaty Przedsiębiorczości Akademickiej 6-9 lipca 2015, Uniejów

Serdecznie zapraszamy wszystkich doktorantów do wzięcia udziału w drugiej edycji Warsztatów Przedsiębiorczości Akademickiej organizowanych przez Łódzkie Porozumienie Doktorantów wraz z Krajową Reprezentację Doktorantów. W dniach 6-9 lipca 2015 r. w Uzdrowisku Termalnym w Uniejowie w hotelu Uniejów. Podczas kilku dni interdyscyplinarnej konferencji młodzi badacze będą mieli możliwość przedstawienia wyników swoich badań naukowych, zapoznania się z […]

IV posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci, W dniach 12 – 14 czerwca 2015 roku w Warszawie odbędzie się IV posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie poniższegoformularza zgłoszeniowego w terminie do 8 czerwca 2015, do godz. 10:00. https://docs.google.com/forms/d/1tG8ECZ9YeMKw4gYjAXjngE8T1gazbmfPix4wsaLqlGc/viewform?usp=send_form Otwarte posiedzenie Zarządu odbędzie się 13 czerwca 2015 roku w Politechnice Warszawskiej, […]

Finansowanie nauki dla doktorantów

W dniu 26 maja 2015 roku na Uniwersytecie Wrocławskim odbyły się warsztaty szkoleniowe pt. “Finansowanie nauki dla doktorantów” organizowane przez KRD oraz Radę Doktorantów UWr. W warsztatach uczestniczyło 180 osób (wpłynęło 215 zgłoszeń). Dziękujemy za tak liczne przybycie! Zapraszamy na następne warsztaty, które odbędą się jesienią. Poniżej znajdziecie krótką fotorelację.      

Rekrutacja na ekspertów PKA ds. doktoranckich

Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Polska Komisja Akredytacyjna ogłaszają rekrutację kandydatów na ekspertów PKA ds. doktoranckich! Zakres obowiązków: – przeprowadzanie wizytacji podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni wraz z wyznaczonymi przez właściwe organy Polskiej Komisji Akredytacyjnej zespołami oceniającymi, – dokonywanie oceny spraw doktoranckich w związku z ocenami instytucjonalnymi przeprowadzonymi przez Polską Komisję Akredytacyjną na podstawie właściwych kryteriów oceny, […]

Konsultacje projektu MNiSW w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom!

Drogie Doktorantki i Doktoranci! Trwają kolejne już konsultacje projektu MNiSW. Tym razem dotyczą one stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom! CZEKAMY NA WASZE OPINIE! Formularz konsultacyjny, który znajdziecie w załączniku, prosimy przesyłać do  2015 r. do 18 maja do godz. 20:00 na adres: konsultacje@krd.edu.pl   W tytule e-maila należy wpisać: Konsultacje społeczne.   Treść […]

III Tydzień Zrównoważonej Energii 8-12 czerwca 2015

Tydzień Zrównoważonej Energii (TZE) jest ogólnopolskim wydarzeniem energetycznym, nawiązującym do obchodów największego europejskiego wydarzenia energetycznego, prezentującego działania poświęcone efektywności energetycznej i odnawialnym źródłom energii – The European Union Sustainable Energy Week. Tematyka TZE obejmuje szereg zagadnień istotnych z punktu zrównoważonej energii:     pozyskiwanie nośników energii, konwersja energii, przesyłanie i magazynowanie energii, efektywne użytkowanie energii, […]

Sukces delegacji KRD na Eurodoc Annual General Meeting w Kluż-Napoka w Rumunii

EURODOC Annual Conference oraz Annual General Meeting 2015 odbyło się w mieście Kluż-Napoka, w samym sercu Transylwanii, w Rumunii, w dniach 27-30 kwietnia. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest mobilizowanie młodych naukowców w Europie poprzez organizację platformy do współpracy i wymiany doświadczeń, jaką jest właśnie EURODOC http://eurodoc.net/ Co roku spotkania te gromadzą przedstawicieli organizacji pozarządowych z […]

Konferencja pt. “Rola Nauk Humanistycznych i Społecznych we Współczesnej Cywilizacji: Stan, Diagnoza, Rozwiązania”

Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych ma zaszczyt zaprosić Państwa na I Konferencję pt. Rola Nauk Humanistycznych i Społecznych we Współczesnej Cywilizacji: Stan, Diagnoza, Rozwiązania która odbędzie się w dniach 29-30 maja 2015 w Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b.   Organizatorami konferencji są wiodące ośrodki naukowe w […]

Konsultacje projektu rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Drogie Doktorantki i Doktoranci! Trwają konsultacje projektu rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów CZEKAMY NA WASZE OPINIE! Formularz konsultacyjny, który znajdziecie w załączniku, prosimy przesyłać do  2015 r. do 9 maja do godz. 20:00 na adres: konsultacje@krd.edu.pl W tytule e-maila należy wpisać: Konsultacje społeczne. Treść projektu znajdziecie tutaj: http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia_projekty/projekt-rozporzadzenia-mnisw-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-do