Drogie Koleżanki Doktorantki, Koledzy Doktoranci!

Niniejszym przedkładamy Wam projekt Zbioru zasad etycznych doktoranta (w załączniku), który jest rekomendowany przed Zarząd KRD jako wzór, który może zostać implementowany we wszystkich Uczelniach w kraju. Zachęcamy uczelniane społeczności doktorantów do uchwalenia własnego zbioru zasad etycznych, z uwzględnieniem specyfiki warunków pracy doktorantów w poszczególnych jednostkach.

Niniejsze opracowanie powstało w efekcie pracy Anny Koropczuk i Mateusza Szymury przy wsparciu Zarządu KRD oraz przedstawicieli środowiska doktoranckiego.

 

Załącznik:

Kodeks etyki doktoranta