Aktualnie trwają prace nad uaktualnieniem oraz rozszerzeniem „Kompendium doktoranta”.
Krajowa Reprezentacja Doktorantów podjęła prace nad rozwojem kompendium ze względu na liczne prośby ze strony doktorantów dotyczące opisania zagadnień nieujętych do tej pory w Kompendium, zmiany w przepisach prawnych oraz dostosowania opracowania do specyfiki studiów doktoranckich dla wszystkich uczestników studiów III stopnia w Polsce. Wszystkich zainteresowanych  do włączenia się w prace nad rozszerzeniem Kompendium Doktoranta prosimy o kontakt z Natalią Chodkowską –natalia.chodkowska@krd.edu.pl

Kompendium doktoranta