Zarząd 23.11.2018

Uchwała 44 – ustalenie jednorazowego zwrotu kwoty w wysokości 20 Euro w ramach ryczałtu na transport lokalny każdemu z gości zagranicznych (przedstawicieli The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers) obecnych na Eurodoc Workshop oraz Eurodoc Administration meeting w dniach 15-18 listopada 2018 w Warszawie.      

Zarząd 26.10.2018

Uchwała 43 – wykaz projektów pozytywnie zaopiniowanym przez Zespół ds. dofinansowania KRD projektów dla środowiska doktoranckiego wraz z przyznanymi kwotami      

Zarząd 20.10.2018

Uchwała 42 – powołanie Zespołu ds. dofinansowania KRD projektów dla środowiska doktoranckiego      

Zarząd 19.10.2018

Uchwała 41 – powołanie Kapituły do oceny wniosków konkursowych PRODOK 2018      

Zarząd 12.10.2018

Uchwała 40 – przyznanie wyróżnień „Brylant KRD”      

Zarząd 12.10.2018

Uchwała 39 – powołanie przedstawiciela w Zespole ds. monitorowania wdrażania Ustawy 2.0      

Zarząd 09.10.2018

Uchwała 38 – powołanie Kapituły do oceny wniosków konkursowych PROPAN 2018      

Zarząd 04.10.2018

Uchwała 37 – sposób rozliczania dojazdu uczestników wydarzenia „Doktoranckie biegi po zdrowie” w ramach projektu GO! PhD      

Zarząd 28.09.2018

Uchwała 27 – likwidacja stanowiska Pełnomocnika Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. Uczelni Medycznych Uchwała 28 – likwidacja stanowiska Pełnomocnika Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. Uczelni Artystycznych Uchwała 29 – likwidacja stanowiska Pełnomocnika Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Uchwała 30 – likwidacja stanowiska Pełnomocnika Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uchwała 31 – likwidacja stanowiska Pełnomocnika Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. […]

Zarząd 31.08.2018

Uchwała 26 – sposób rozliczania dojazdu uczestników wydarzenia „Górski marsz z Nordic Walking” w ramach projektu GO! PhD.  

Zarząd 28.08.2018

Uchwała 25 – wzór Oświadczenia dla wydarzenia „Górski marsz z Nordic Walking” w ramach projektu GO! PhD pozwalający na rozliczanie dojazdu na wyżej wymienione wydarzenie samochodem osobowym. Załącznik nr 1  

Zarząd 17.08.2018

Uchwała 24/2018 – wzór Oświadczenia dla uczestnika wydarzenia „Górski marsz z Nordic Walking” w ramach projektu GO! PhD pozwalający na rozliczanie dojazdu na wyżej wymienione wydarzenie samochodem osobowym. Załącznik nr 1  

Zarząd 24.07.2018

Uchwała 23/2018 – uchwalenie regulaminu „GO! PhD” Wydarzenia sportowo-edukacyjnego: 3 dniowy wyjazd rekreacyjny „Górski marsz z Nordic Walking”. Załącznik nr 1  

Zarząd 18.07.2018

Uchwała 22/2018 – uchwalenie regulaminu “ALE!KRD” Akademii Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Załącznik nr 1

Zarząd 07.07.2018

Uchwała 21/2018 – zmieniająca uchwałę nr 16/2018 z dnia 08.06.2018

Zarząd 16.06.2018

Uchwała Nr 20/2018 – powołanie wiceprzewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Zarząd 08.06.2018

Uchwała Nr 16/2018 – powołanie Zespołu ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich Uchwała Nr 17/2018 – powołanie Zespołu ds. Konkursów PRODOK i PROPAN Uchwała Nr 18/2018 – powołanie przedstawiciela doktorantów w Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uchwała Nr 19/2018 – uzupełnienie składu Komisji Prawnej

II Posiedzenie Krajowej Reprezentacji Doktorantów 7-10.06.2018 w Poznaniu

Uchwała 15/2018 w sprawie delegowania i ustalania wysokości należności przysługujących w Krajowej Reprezentacji Doktorantów z tytułu podróży służbowych.

Zarząd 23.05.2018

Uchwała 14/2018 w sprawie proponowanych poprawek do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zarząd 13.05.2018

Uchwała 13/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa z dnia 10 maja 2018 roku

Zarząd 18.04.2018

Uchwała 12a/2018 Regulamin prac Zarządu KRD w zakresie trybu obsadzania niektórych stanowisk, organów i funkcji oraz wybierania członków organów kolegialnych z dnia 18 kwietnia 2018 roku. Załącznik do uchwały 12a/2018 – załącznik

Zarząd 09.03.2018

Uchwała 12/2018 Wyrażenie poparcia dla projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 22 stycznia 2018 r

Zarząd 28.02.2018

Uchwała 11/2018 Uzupełnienie składu Komisji Prawnej

Zarząd 07.02.2018

Uchwała 5/2018 Upoważnienie dla  Przewodniczącego Komisji Prawnej KRD do do reprezentowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów przed sądami administracyjnymi w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Zarząd 30.01.2018

Uchwała 4/2018 Udział KRD we wszystkich postępowaniach administracyjnych prowadzonych w ramach VII edycji konkursu “Diamentowy Grant”

Zarząd 13.01.2018

Uchwała 2/2018 Przystąpienie do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Uchwała 3/2018 Wybór Sekretarza Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Zarząd 08.01.2018

Uchwała 1/2018 Preliminarz wydatków Krajowej Reprezentacji Doktorantów na rok 2018

Zarząd 30.11.2017

Uchwała Nr 33/2017     Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów przed sądami administracyjnymi w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Zarząd 20.11.2017

Uchwała 31/2017     Przyjęcie stanowiska KRD do projektu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce Załącznik nr 1 do Uchwały 31/2017 Załącznik nr 2 do Uchwały 31/2017

Zarząd 16.11.2017

Uchwała 29.2017     Przyznanie wyróżnienia “Brylant KRD”

Zarząd 19.11.2017

Uchwała 30/2017 Powołanie przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2018-2019

Zarząd 24.10.2017

Uchwała 28/2017     Powołanie Kapituły Doktoranckiej Konkursu PRODOK

Zarząd 17.10.2017

Uchwała 27/2017     Powołanie Kapituły Doktoranckiej Konkursu PROPAN

Zarząd 01.10.2017

Uchwała 26/2017   Powołanie przedstawiciela Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Radzie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Zarząd 18.09.2017

Uchwała 24/2017     Przyjęcie Regulaminu Konkursu PRODOK Załącznik do Uchwały 24/2017     Regulamin Konkursu PRODOK Uchwała 25/2017     Przyjęcie Regulaminu Konkursu POPAN Załącznik do Uchwały 25/2017     Regulamin Konkursu PROPAN

Zarząd 02.06.2017

Uchwała 17/2017    Powołanie członka Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Uchwała 18/2017    Powołanie członka Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Uchwała 19/2017    Powołanie członka Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Uchwała 20/2017    Powołanie członka Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Uchwała 21/2017    Powołanie członka Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Uchwała 22/2017    Powołanie członka Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Uchwała 23/2017    Powołanie członka Zespołu Prawnego […]

Zarząd 28.04.2017

Uchwała 16/2017     Powołanie Delegatów do Eurodoc

Zarząd 11.04.2017

Uchwała 13/2017     Powołanie Wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów Uchwała 14/2017     Powołanie Członka Komisji ds. Public Relations Uchwała 15/2017     Powołanie Członka Komisji ds. Public Relations

Zarząd 15.03.2017

Uchwała 9/2017     Powołanie Pełnomocnika ds. Uczelni Artystycznych Uchwała 10/2017     Powołanie Pełnomocnika ds. Uczelni Medycznych Uchwała 11/2017     Powołanie Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnością Uchwała 12/2017     Powołanie Pełnomocnika ds. Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich

I posiedzenie Zarządu 25.02.2017 Warszawa

Uchwała 7/2017     Powołanie Zespołu Roboczego ds. Opracowania Doktoranckich Założeń do Ustawy 2.0 Uchwała 8/2017     Odwołanie Komisji ds. Doktorantów PAN, Komisji ds. Uczelni Technicznych, Komisji ds. Humanistyki i Nauk Społecznych, Pełnomocnika ds. Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych

Zarząd 15.02.2017

Uchwała 6/2017     Powołanie Przewodniczącego Zespołu Rzecznika Praw Doktoranta

Zarząd 27.01.2017

Uchwała 1/2017     Regulamin Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów Załącznik do Uchwały 1/2017     Regulamin Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktoranatów Uchwała 2/2017    Powołanie Sekretarza Krajowej Reprezentacji Doktorantów Uchwała 3/2017     Powołanie Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów Uchwała 4/2017     Powołanie Wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów Uchwała 5/2017     Formułowanie opinii i stanowisk Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Zarząd 27.12.2016r.

Uchwała 19/2016 Uzupełnienie członków Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Uchwała 20/2016 Uzupełnienie członków Komisji ds. Public Relations Uchwała 21/2016 Uzupełnienie członków Komisji ds. Badań Społecznych i Opinii Uchwała 22/2016 Uzupełnienie członków Komisji Prawnej

Zarząd 15.10.2016

Uchwała 18/2016

Zarząd 5.10.2016

Uchwała 17/2016  

Zarząd 2.10.2016

Uchwała 14/2016 Uchwała 15/2016   Regulamin konkursu PRODOK Regulamin konkursu PROPAN

Zarząd 9.04.2016

Uchwała 13/2016

Zarząd 23.03.2016

Uchwała 11/2016 Uchwała 12/2016

Zarząd 20.03.2016

Uchwała 8/2016 Uchwała 9/2016 Uchwała 10/2016

Zarząd 5.03.2016

Uchwała 5/2016 Uchwała 6/2016 Uchwała 7/2016

I Zarząd 12-14 luty 2016 – Gdynia

Uchwała 2/2016 Uchwała 3/2016 Uchwała 4/2016

Zarząd 24.01.2016

Uchwała 1/2016

VI Zarząd 23-25 października 2015 – Łódź

Uchwała 47/2015 Uchwała 48/2015 Uchwała 49/2015

Zarząd 12.10.2015

Uchwała 46/2015

Zarząd 2.10.2015

Uchwała 45/2015

V Zarząd 11-13 września 2015 – Poznań

Uchwała 42/2015 Uchwała 43/2015 Uchwała 44/2015

IV Zarząd 12-14 czerwca 2015 – Warszawa

 Uchwała 39/2015  Uchwała 40/2015 Uchwała 41/2015

III Zarząd 24-25 kwietnia 2015 – Opole

 Uchwała 25/2015  Uchwała 26/2015  Uchwała 27/2015  Uchwała 28/2015  Uchwała 29/2015  Uchwała 30/2015  Uchwała 31/2015  Uchwała 32/2015  Uchwała 33/2015  Uchwała 34/2015  Uchwała 35/2015  Uchwała 36/2015  Uchwała 37/2015 Uchwała 38/2015

II Zarząd 6-8 marca 2015 – Wrocław

Uchwała 16/2015 Uchwała 17/2015 Uchwała 18/2015 Uchwała 19/2015 Uchwała 20/2015 Uchwała 21/2015 Uchwała 22/2015 Uchwała 23/2015 Uchwała 24/2015

I Zarząd 23-25 stycznia 2015 – Niedzica

Uchwała 1/2015 Uchwała 2/2015 Uchwała 3/2015 Uchwała 4/2015 Uchwała 5/2015 Uchwała 6/2015 Uchwała 7/2015 Uchwała 8/2015 Uchwała 9/2015 Uchwała 10/2015 Uchwała 11/2015 Uchwała 12/2015 Uchwała 13/2015 Uchwała 14/2015 Uchwała 15/2015

Zarząd Gdynia 14 sierpnia 2014

 Uchwala_27_2014  Uchwala_28_2014  Uchwala_29_2014

Zarząd Opole 15 marca 2014

 Uchwala_18_2014  Uchwala_19_2014  Uchwala_20_2014  Uchwala_21_2014  Uchwala_22_2014  Uchwala_23_2014  Uchwala_24_2014  Uchwala_25_2014

Zarząd Niedzica 25 stycznia 2014

 Uchwala_1_2014  Uchwala_2_2014  Uchwala_3_2014  Uchwala_4_2014  Uchwala_5_2014  Uchwala_6_2014  Uchwala_7_2014  Uchwala_8_2014  Uchwala_9_2014  Uchwala_10_2014  Uchwala_11_2014  Uchwala_12_2014  Uchwala_13_2014  Uchwala_14_2014  Uchwala_15_2014  Uchwala_16_2014  Uchwala_17_2014