Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres 01.01.2019– 30.06.2019

Sprawozdanie Finansowe KRD 01.01.2019-30.06.2019 sprawozdanie merytoryczne KRD .I.2019

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018– 30.10.2018

Sprawozdanie finansowe dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów za okres 01.01.2018 -30.10.2018 r.  

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres 01.01.2018– 30.06.2018

Przyjęcie sprawozdania za okres 01.01.2018-30.06.2018 – pismo MNiSW Sprawozdanie finansowe dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów za okres 01.01.2018 -30.06.2018 r. Sprawozdanie  merytoryczne dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów za okres 01.01.2018 -30.06.2018 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2017– 31.10.2017

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2017– 31.10.2017

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres 01.01.2017– 30.06.2017

Sprawozdanie finansowe dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów za okres 01.01.2017 -30.06.2017 r. Sprawozdanie  merytoryczne dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów za okres 01.01.2017 -30.06.2017 r.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres 01.01.2016 – 31.10.2016

Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów za okres 01.01.2016 – 31.10.2016 Sprawozdanie finansowe dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów za okres 01.01.2016 – 31.10.2016

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres 01.01.2016 – 30.06.2016

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów za okres 01.01.2016 -30.06.2016 r.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres 01-30.10.2015

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów za okres 01-30.10.2015 r.

Sprawozdania merytoryczne i finansowe 2015 kwartał 3

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów w 3 kwartale 2015r.

Sprawozdania merytoryczne i finansowe 2015 kwartał 2

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów w 2 kwartale 2015r.

Sprawozdania merytoryczne i finansowe 2015 kwartał 1

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów w 1 kwartale 2015r.

Sprawozdania merytoryczne

Kwartał 1  Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów i wydatkowanych śrdków za okres 01.01.2014 – 31.03.2014   Kwartał 2  Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów i wydatkowanych śrdków za okres 01.04.2014 – 30.06.2014   Kwartał 3  Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów i wydatkowanych śrdków za okres 01.07.2014 – 30.09.2014    Kwartał […]

Sprawozdania Przewodnicząca i Zarząd 2014 kwartał 3

Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów  mgr inż. Marta Dendys – sprawozdanie III kwartał Wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów  mgr inż. Przemysław Rumianek – sprawozdanie III kwartał   mgr Marcin Dokowicz – sprawozdanie III kwartał  Sekretarz Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów  mgr Katarzyna Kropielnicka – sprawozdanie III kwartał  Członkowie Zarządu  mgr inż. Tomasz Dobosz – sprawozdanie III kwartał    mgr inż. Jagoda Kicielińska – sprawozdanie III kwartał  […]

Sprawozdania Przewodnicząca i Zarząd 2014 kwartał 2

Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów  mgr inż. Marta Dendys – sprawozdanie II kwartał Wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów  mgr inż. Przemysław Rumianek – sprawozdanie II kwartał   mgr Marcin Dokowicz – sprawozdanie II kwartał  Sekretarz Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów  mgr Katarzyna Kropielnicka – sprawozdanie II kwartał  Członkowie Zarządu  mgr inż. Tomasz Dobosz – sprawozdanie II kwartał   mgr inż. Jagoda Kicielińska – sprawozdanie II kwartał  […]

Sprawozdania Przewodnicząca i Zarząd 2014 kwartał 1

Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów  mgr inż. Marta Dendys – sprawozdanie I kwartał Wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów  mgr inż. Przemysław Rumianek – sprawozdanie I kwartał   mgr Marcin Dokowicz – sprawozdanie I kwartał  Sekretarz Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów  mgr Katarzyna Kropielnicka – sprawozdanie I kwartał  Członkowie Zarządu  mgr inż. Tomasz Dobosz – sprawozdanie I kwartał    mgr inż. Jagoda Kicielińska – sprawozdanie I kwartał  […]

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe – roczne 2013

 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów i wydatkowanych środków w 2013r.

Sprawozdanie finansowe 2013 kwartał 4

   Sprawozdanie finansowe dotyczące wydatkowanych środków za okres 01.10.2013 – 31.12.2013

Sprawozdanie finansowe 2013 Wydatki

 Wydatki Krajowej Reprezentacji Doktorantów łącznie do dnia 23.11.2013

Sprawozdanie finansowe 2013 Preliminarz

 Preliminarz finansowy KRD na rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2012 kwartał 3

 Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów i wydatkowanych środków za okres 01.07.2012 – 30.09.2012

Sprawozdanie merytoryczne 2012 kwartał 2

 Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów i wydatkowanych środków za okres 01.04.2012 – 30.06.2012

Sprawozdanie merytoryczne 2012 kwartał 1

 Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów i wydatkowanych środków za okres 01.01.2012 – 31.03.2012