III Forum Doktorantów UJK w Kielcach - 11-12.06.2019

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! W imieniu Organizatorów, Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, serdecznie zapraszamy na III Forum Doktorantów UJK w Kielcach, które odbędzie się dniach 11-12 czerwca 2019 r. na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK, ul. Świętokrzyska 15G. Forum Doktorantów ma charakter seminarium służącego wymianie myśli doświadczeń oraz pomysłów

Start

End

Szanowne Doktorantki, Doktoranci!

W imieniu Organizatorów, Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, serdecznie zapraszamy na III Forum Doktorantów UJK w Kielcach, które odbędzie się dniach 11-12 czerwca 2019 r. na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK, ul. Świętokrzyska 15G.

Forum Doktorantów ma charakter seminarium służącego wymianie myśli doświadczeń oraz pomysłów w ramach szeroko rozumianej interdyscyplinarności badań naukowych doktorantów realizowanych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Forum skierowane jest również do przyszłych doktorantów, realizujących swoje pasje naukowe w ramach prac dyplomowych lub magisterskich oraz działalności w Studenckich Kołach Naukowych.

Sesja referatowa skierowana jest do doktorantów UJK którzy nie otworzyli przewodu doktorskiego. Na wystąpienie składają się informacje zawierające koncepcję pracy/wstępne badania lub postępy badań naukowych w minionym roku akademickim. Referaty mogą być przedstawione w języku polskim lub angielskim. Prace przedstawione w języku angielskim będą stanowiły kryterium premiujące. Natomiast sesja plakatowa skierowana jest do studentów UJK i doktorantów z innych Uczelni.
Wszystkie prace doktorantów zaprezentowane w sesji referatowej będą nominowane do Nagrody Rektora „Prodomus” w każdej z dyscyplin.
Więcej informacji na stronie: https://forumdoktorantow.ujk.edu.pl/
Kontakt: ursd@ujk.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału

MORE DETAIL