IV International Medical Interdyscyplinary Congress - iMEDIC

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! W imieniu Organizatorów International Medical Interdyscyplinary Congress - iMEDIC  serdecznie zapraszamy na czwartą już edycję konferencji iMEDIC – 2019! Konferencja ma na celu stworzenie młodym naukowcom, doktorantom i zawodowym pracownikom możliwości dzielenia się i prezentowania swojej pracy naukowej, dzielenia się pomysłami, omawiania nowych koncepcji i rozwoju, ale

Start

End

Szanowne Doktorantki, Doktoranci!

W imieniu Organizatorów International Medical Interdyscyplinary Congress – iMEDIC  serdecznie zapraszamy na czwartą już edycję konferencji iMEDIC – 2019!

Konferencja ma na celu stworzenie młodym naukowcom, doktorantom i zawodowym pracownikom możliwości dzielenia się i prezentowania swojej pracy naukowej, dzielenia się pomysłami, omawiania nowych koncepcji i rozwoju, ale przede wszystkim wymiany doświadczeń w szerokim zakresie dyscyplin naukowych.

Więcej informacji na stronie: https://imedicongress.cm.umk.pl/
lub Facebooku: https://www.facebook.com/iMEDIC.Bydgoszcz/
Kontakt: iMEDIC@cm.umk.pl

MORE DETAIL