Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej, 5-7.12.2019, Lublin

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej. Wydarzenie umożliwia  prezentowanie oryginalnych prac badawczych, prac przeglądowych i  poglądowych, oraz opisów przypadku w formie ustnej lub plakatowej.  Tematyką konferencji jest leczenie operacyjne i nieoperacyjne, opieka  przed i pooperacyjna, stosowanie leków i zabiegów w wielu

Start

End

Szanowne Doktorantki, Doktoranci!

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej. Wydarzenie umożliwia  prezentowanie oryginalnych prac badawczych, prac przeglądowych i  poglądowych, oraz opisów przypadku w formie ustnej lub plakatowej.  Tematyką konferencji jest leczenie operacyjne i nieoperacyjne, opieka  przed i pooperacyjna, stosowanie leków i zabiegów w wielu schorzeniach, oraz prawne, psychologiczne, etyczne i wszystkie inne aspekty chirurgii  i ortopedii. Jury przyzna ponad 30 nagród, oprócz tego uczestnicy będą  mieli okazję opublikowania rozdziału w monografii i uczestnictwa w  użytecznych warsztatach.

Więcej informacji na stronie: ortreh.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału!

MORE DETAIL