III Intedyscyplinarana Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! W imieniu Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej, Koła Naukowego „Konfuzor”, Koła Naukowego Studentów Fizyki oraz Koła Naukowego Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska serdecznie zapraszamy na III Interdyscyplinarną Akademicką Konferencję Ochrony Środowiska - III IAKOŚ. Projekt ten został stworzony by umożliwić młodym naukowcom wymianę doświadczeń i ułatwić przepływ

Start

End

Szanowne Doktorantki, Doktoranci!

W imieniu Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej, Koła Naukowego „Konfuzor”, Koła Naukowego Studentów Fizyki oraz Koła Naukowego Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska serdecznie zapraszamy na III Interdyscyplinarną Akademicką Konferencję Ochrony Środowiska – III IAKOŚ.

Projekt ten został stworzony by umożliwić młodym naukowcom wymianę doświadczeń i ułatwić przepływ wiedzy. Pragniemy stworzyć otwarte na każdy punkt widzenia forum studentów i doktorantów z każdej dziedziny nauki i techniki. Konferencja ma na celu propagowanie technologii mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska jak np.: polimery biodegradowalne, nowoczesne technologie oczyszczania ścieków, odnawialne źródła energii,i czy idea domów pasywnych.  Zapraszamy młodych naukowców zajmujących się badaniami w dziedzinach takich jak: chemia, biologia, fizyka, informatyka, budownictwo, czy inżynieria środowiska.  W programie między innymi: wykłady ludzi nauki i techniki, imprezy towarzyszące oraz nagrody dla najlepszych.

Termin zgłoszeń: 2 lutego 2018

Koszt uczestnictwa: 95 zł

Więcej informacji na stronie: http://pg.edu.pl/iakos

Kontakt: konferencja.iakos@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

 

 

+ 517 112 817
+ 791 592 958

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

MORE DETAIL