Głównym celem Komisji ds. Public Relations jest organizowanie i prowadzenie działań public relations.

 

mgr inż. Anna Kurowska

Uczelnia: Politechnika Warszawska

Kontakt: A.Kurowska@elka.pw.edu.pl

 

mgr Róża Zuzanna Różańska

Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kontakt: roza.rozanska88@gmail.com

 

mgr Grzegorz Czapski

Uczelnia: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Kontakt: czapskigrzesiek@gmail.com

 

Regulamin Komisji ds. Public Relations