Głównym zadaniem Komisji Prawnej jest wsparcie merytoryczne Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

 

 

Przewodniczący

mgr Paweł Sobotko

Uczelnia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kontakt: pawel.sobotko@uwm.edu.pl

 

mgr Anna Chciałowska

Uczelnia: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Kontakt: anna_chcialowska@wp.pl

 

mgr Katarzyna Wierzbicka

Uczelnia: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Kontakt: k.wierzbicka@vp.pl

 

mgr Paulina Chełmowska

Uczelnia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kontakt: paulina.konarska@gmail.com

 

mgr Łukasz Kierznowski

Uczelnia: Uniwersytet w Białymstoku

Kontakt: lukasz.kierznowski@gmail.com

 

mgr Klaudia Głazowska

Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kontakt: klaudia.kopia@interia.eu

 

Regulamin Komisji Prawnej