20196449_1729421233754254_1561126255_o

Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych (DFUM) to ogólnopolska organizacją zrzeszająca
delegatów reprezentujący samorządy doktorantów uczelni należących do Konferencji Rektorów
Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) blisko współpracująca i związana z Krajową
Reprezentacją Doktorantów. Forum utworzone zostało 22 lipca 2017 roku na mocy deklaracji
założycielskiej podpisanej w Łodzi. Jego członkami są obecnie:

– Gdański Uniwersytet Medyczny;
– Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;
– Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
– Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
– Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
– Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy;
– Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
– Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
– Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Członkowie w Statucie DFUM, za główne cele organizacji uznali reprezentowanie środowiska
doktorantów uczelni medycznych poprzez wymianę informacji, organizację przedsięwzięć
naukowych, opiniowanie i występowanie z propozycjami aktów prawnych. Na płaszczyźnie DFUM
toczą się wieloaspektowe dyskusje dotyczące samorządności, funkcjonowania samorządów
doktoranckich uczelni medycznych oraz ochrony praw doktorantów.
Funkcję przewodniczącego DFUM pełni mgr Ziemowit Wójcik, reprezentujący Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach; funkcję pierwszej wiceprzewodniczącej pełni mgr Karolina Nowak z
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; funkcje drugiej wiceprzewodniczącej pełni mgr farm. Łucja Zielińska-Tomczak, reprezentująca Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dane przekazane przez DFUM, aktualne 2019/02/13