Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych - PDNHiS

Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych zrzesza uczelnie wyższe oraz instytuty naukowe i badawcze posiadające studia doktoranckie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Porozumienie jest inicjatywą mającą na celu:
a) Reprezentowanie zrzeszonych środowisk doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;
b) Wymianę informacji i doświadczeń;
c) Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych;
d) Podejmowanie współpracy z organizacjami doktoranckimi;
e) Rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;
f) Promocję i aktywizację życia środowiska doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;
g) Wydawanie opinii w imieniu środowiska doktorantów nauk humanistycznych i społecznych.

 

Przewodnicząca:

mgr Joanna Tomaszewska

Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

 

Wiceprzewodnicząca: 

mgr Magdalena Mazur

Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński

 

Wiceprzewodniczący: 

mgr Marcin Szostakowski

Uczenia: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Więcej informacji na stronie: www.pdnhis.edu.pl