Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych – PDUT

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych tworzą Samorządy Doktoranckie Polskich Uczelni Technicznych. Porozumienie zostało zawiązane 19 kwietnia 2008 roku z inicjatywy Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej. Obecnie zrzesza środowiska doktorantów 18 polskich uczelni technicznych. Na cyklicznych zjazdach dyskutowane są dobre praktyki oraz problemy, z jakimi stykają się doktoranci uczelni technicznych.

Kontakt:pdut@krd.edu.pl

Przewodniczący

mgr inż. Łukasz Lis
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Kontakt: llis@agh.edu.pl

Wiceprzewodniczący

mgr inż. Bartosz Trawiński
Uczelnia: Politechnika Gdańska
Kontakt: bartosz.trawinski@pg.edu.pl

Sekretarz

mgr inż. Wojciech Łabuński
Uczelnia: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Kontakt: w.labunski@prz.edu.pl

Dane przekazane przez PDUT, aktualne 2019/02/04