Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych tworzą Samorządy Doktoranckie Polskich Uczelni Technicznych. Porozumienie zostało zawiązane 19 kwietnia 2008 roku z inicjatywy Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej. Obecnie zrzesza środowiska doktorantów 18 polskich uczelni technicznych. Na cyklicznych zjazdach dyskutowane są dobre praktyki oraz problemy, z jakimi stykają się doktoranci uczelni technicznych. 

 

Przewodniczący

mgr inż. Mateusz Ficek

Uczelnia: Politechnika Gdańska

Kontakt: mateuszficek@gmail.com

 

Wiceprzewodniczący

mgr inż. Wojciech Sajdak

Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Kontakt: wsajdak@agh.edu.pl

 

Sekretarz

mgr inż. Angela Andrzejewska

Uczelnia: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Kontakt: Angela.Andrzejewska@utp.edu.pl