Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

Rada Samorządu Doktorantów to organizacja, która zrzesza wszystkich doktorantów instytutów Polskiej Akademii Nauk. W Radzie Samorządu Doktorantów PAN każdy wydział posiada jednego przedstawiciela.
Więcej informacji o działalności Rady Samorządu Doktorantów PAN można przeczytać na stronie www: http://samorzaddoktorantow.pan.pl/ oraz na portalu Facebook: Rada Samorządu Doktorantów PAN

SKŁAD RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Przewodnicząca

Anna Domżalska
Reprezentantka III Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Chemii Organicznej PAN
Kontakt: adomzalska@icho.edu.plsd@pan.pl

Wiceprzewodnicząca

Paulina Janik
Reprezentantka I Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Nauk Prawnych PAN
Kontakt: pjanik86@o2.pl

Sekretarz

Sylwia Pospuła-Wędzicha
Reprezentantka II Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

Członkowie Rady 

Małgorzata Ciężkowska
Reprezentantka IV Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

Mikołaj Sałek
Reprezentant V Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

Pełnomocnik Rady SD PAN
Anna Graczyk
Reprezentantka III Wydziału PAN
Delegat SD PAN z ramienia Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

Dane przekazane przez RSD PAN, aktualne 2019/02/14