Poznańskie Porozumienie Doktorantów – PPD

Poznańskie Porozumienie Doktorantów (PPD) powstało 7 października 2010 roku w celu reprezentowania środowiska poznańskich doktorantów, wymiany informacji i doświadczeń oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć. W skład Porozumienia wchodzą przedstawiciele 8 poznańskich uczelni.

Przewodniczący
mgr Michał Janowski
Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Więcej informacji na stronie Porozumienia: http://www.doktoranci.pcss.pl/ i na portalu Facebook: https://www.facebook.com/PozPD

Dane przekazane przez PPD, aktualne 2019/03/05