Rada Poznańskiego Porozumienia Doktorantów:

Przewodniczący Poznańskiego Porozumienia Doktorantów:
mgr inż. Iwona Michałowska (Politechnika Poznańska)

iwona.antonina.michalowska@gmail.com

Sekretarz Poznańskiego Porozumienia Doktorantów:
mgr Michał Janowski (Akademia Wychowania Fizycznego  im. E. Piaseckiego w Poznaniu)

niedzwiedziowski@gmail.com

 

W skład Rady Poznańskiego Porozumienia Doktorantów, wchodzą również następujący przedstawiciele poszczególnych Samorządów Doktoranckich:

mgr Mikołaj Krużyński (Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu)

mgr Anna Kuklińska (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)

mgr inż. Marlena Wojnowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

mgr Paweł Wojciechowski (Komisja Doktorantów PAN)

 

http://doktoranci.poznan.pl/