Śląskie Porozumienie Doktorantów zostało zawarte 22 czerwca 2016 r.

Rada składa się z reprezentantów samorządów doktorantów uczelni śląskich i innych jednostek prowadzących studia doktoranckie zrzeszonych w Porozumieniu.

Organem uchwałodawczym Porozumienia jest Rada Porozumienia, która składa się z reprezentantów samorządów doktorantów w liczbie po jednym z każdej uczelni.

 

Obecnie w skład Porozumienia wchodzi sześć uczelni:

  1. Uniwersytet Śląski w Katowicach
  2. Politechnika Śląska
  3. Śląski Uniwersytet Medyczny
  4. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  5. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  6. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

 

Statutowe cele Śląskiego Porozumienia Doktorantów:

  1. Reprezentowanie środowiska śląskich doktorantów
  2. Wymiana informacji i doświadczeń
  3. Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych
  4. Współpraca z organizacjami doktoranckimi

 

Władze Śląskiego Porozumienia Doktorantów:

 

Przewodniczący:

mgr Karol Sikora

Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kontakt: karol.sikora@us.edu.pl

 

Wiceprzewodniczący:

mgr Karol Bar

Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Kontakt: k.bar@awf.katowice.pl

 

Wiceprzewodniczący:

mgr Adam Pudełko

Uczelnia: Śląski Uniwersytet Medyczny

 

Sekretarz :

mgr Szymon Dąbrowski

Uczelnia: Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 

Ares korespondencyjny:

 

URSD – Śląskie Porozumienie Doktorantów

Uniwersytet Śląski

Ul. Bankowa 12

40-007 Katowice