Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
mgr Małgorzata Wesołowska
mail: malgorzata.wesolowska@krd.edu.pl
Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Członkowie Komisji Rewizyjnej

mgr inż. Michał Gajda
mail: michal.gajda@krd.edu.pl
Uczelnia: Politechnika Warszawska

mgr Igor Kilanowski
mail: igor.kilanowski@krd.edu.pl
Uczelnia: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

mgr Zbigniew Kubiatowski
mail: zbigniew.kubiatowski@krd.edu.pl
Uczelnia: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

mgr Wojciech Sajdak
mail: wojciech.sajdak@krd.edu.pl
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie