Pełnomocnik ds. wydarzeń sportowych

mgr Sebastian Bańkowski

mail: sebastian.bankowski@krd.edu.pl
Uczelnia:Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Obszar badań naukowych: biochemia wysiłku fizycznego, równowaga prooksydacyjno-antyoksydacyjna, markery uszkodzenia błon komórkowych

 

Pełnomocnik ds. działalności naukowej

mgr Aleksy Borówka

mail:aleksy.borowka@krd.edu.pl
Uczelnia:Uniwersytet Wrocławski
Obszar badań naukowych:

Pełnomocnik ds. popularyzacji nauki

mgr Paulina Janik

mail:paulina.janik@krd.edu.pl
Instytut PAN
Obszar badań naukowych:

Pełnomocnik ds. zarządzania zasobami ludzkimi

mgr Anna Kuklińska

mail: anna.kuklinska@krd.edu.pl
Uczelnia:Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Obszar badań naukowych: nauki o zdrowiu, ergonomia pracy

Pełnomocnik ds. konkursu PRODOK/PROPAN

mgr Łukasz Śledzinski

mail:lukasz.sledzinski@krd.edu.pl
Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Obszar badań naukowych: biologia molekularna, kopalny DNA, genetyka populacyjna, genetyka sądowa

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej

mgr inż. Agnieszka Żyra

mail: agnieszka.zyra@krd.edu.pl
Uczelnia:Politechnika Krakowska
Obszar badań naukowych: niekonwencjonalne metody wytwarzania, szczególnie obróbka elektroerozyjna