Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło
image-hover

Title Goes Here

mail: ewelina.pabjanczyk-wlazlo@krd.edu.pl,

tel.: 603-196-471

Uczelnia: Politechnika Łódzka

Obszar badań naukowych: Biomateriały, biopolimery, włókna specjalne, komercjalizacja wiedzy, innowacje, sensory, tekstronika

Wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr Łukasz Kierznowski
image-hover

Title Goes Here

mail: lukasz.kierznowski@krd.edu.pl

Uczelnia:Uniwersytet w Białymstoku

Obszar badań naukowych: Prawo administracyjne, prawo nauki i szkolnictwa wyższego, diagnostyka edukacyjna

Wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr inż. Agnieszka Żyra
image-hover

Title Goes Here

mail: agnieszka.zyra@krd.edu.pl

Uczelnia: Politechnika Krakowska

Obszar badań naukowych: Obróbka elektroerozyjna (EDM), wykorzystanie obróbki EDM w medycynie, rapid-prototyping, zarządzanie wiedzą i innowacjami

Sekretarz Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr Anna Kuklińska
image-hover

Title Goes Here

mail: anna.kuklinska@krd.edu.pl

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Obszar badań naukowych: Ergonomia pracy

Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr Marcin Błaszcz
image-hover

Title Goes Here

mail: marcin.blaszcz@krd.edu.pl

Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Obszar badań naukowych: Neuroplastyczność mózgu, fizjoterapia po udarze mózgu. Edukacja i motywacja pacjentów.

Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr Kamil Rudol
image-hover

Title Goes Here

mail: kamil.rudol@krd.edu.pl

Uczelnia: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Obszar badań naukowych: Prawo administracyjne, prawo gospodarcze, postępowanie cywilne

Członkini Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr Joanna Tomaszewska
image-hover

Title Goes Here

mail: joanna.tomaszewska@krd.edu.pl

Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Obszar badań naukowych: Nienormatywne strategie reprodukcyjne, kwestie cielesności, biowładzy i transhumanizmu oraz edukacja antydyskryminacyjna.