Władze 2017

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

mgr inż. Michał Gajda`

mail: michal.gajda@krd.edu.pl

tel.:  603-196-471

Uczelnia: Politechnika Warszawska

Obszar badań naukowych: Zarządzanie wdrażaniem innowacji, komercjalizacja wiedzy, współpraca uczelni wyższych z otoczeniem

Zainteresowania/hobby: podróże, bieganie, jazda na rowerze, gry strategiczne

Wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów

16462886_1360622657337892_5647709438566294265_o

mgr inż. Elżbieta Wyraz

mail: elzbieta.wyraz@krd.edu.pl

Obszar badań naukowych: Bezpieczeństwo w pojazdach szynowych z uwzględnieniem standardu IRIS. Ponadto szeroko rozumiana logistyka, magazynowanie, oraz transport.

Zainteresowania: Wszechstronne i aktywne! Przede wszystkim podróże (na swoim koncie ma już 27 krajów), kultura (teatr, opera, filharmonia), książki (w szczególności te kryminalne), nowinki techniczne, sport (żeglarstwo i fitness oraz motocross i żużel – niestety tylko jako widz)

Sekretarz Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Sulowska

mgr Iwona Sulowska

mail: iwona.sulowska@krd.edu.pl

Uczelnia: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Obszar badań naukowych: rehabilitacja w sporcie, odnowa biologiczna

Zainteresowania/hobby: podróże, sport (biegi długodystansowe, wyprawy górskie, jazda na rowerze), gra na instrumentach klawiszowych, nowoczesne metody fizjoterapii

Obszar działań:

 • pozyskiwanie źródeł finansowania w celu aktywizacji doktorantów
 • wspieranie porozumień lokalnych i branżowych
 • koordynacja działań Pełnomocników Zarządu KRD

Członkowie Zarządu

baran

dr Beata Baran

mail: beata.baran@krd.edu.pl

Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński

Obszar badań naukowych: postępowania dyscyplinarne, prawa człowieka, standardy sprawiedliwości proceduralnej

Zainteresowania/hobby: podróże, literatura faktu, geopolityka Europy Środkowo-Wschodniej

Obszar działań:

 • prace nad projektem ustawy 2.0
 • koordynacja prac nad portalem prawadoktoranta.pl
 • współpraca z Rzecznikiem Praw Doktoranta oraz Zespołem Prawnym KRD

HazubskaZuzanna

mgr inż. Zuzanna Hazubska

mail: zuzanna.hazubska@krd.edu.pl

Uczelnia: Politechnika Wrocławska

Obszar badań naukowych: zarządzanie

Zainteresowania/hobby: gotowanie, DIY

Obszar działań:

 • Koordynacja obszaru szkoleniowego KRD: 
  • szkolenia dla doktorantów;
  • szkolenia dla samorządów;
 • Koordynacja organizacji posiedzeń Zarządu KRD poza Warszawą.

mgr Łukasz Hnatkowski

(Do października 2017 Wiceprzewodniczący KRD)

mail: lukasz.hnatkowski@krd.edu.pl

Uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Obszar badań naukowych: gospodarka cyfrowa

Zainteresowania/hobby: psychologia, pływanie

Obszar działań: 

 • koordynacja opracowania założeń KRD do ustawy 2.0 w obszarze studiów doktoranckich
 • nadzór nad Komisją Prawną KRD
 • koordynacja działalności opiniodawczej KRD w zakresie procesów legislacyjnych w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego

 

mgr inż. Katarzyna Kryszczuk

mail: katarzyna.kryszczuk@krd.edu.pl 

Uczelnia: Instytut Chemii Fizycznej PAN

Obszar badań naukowych: Biologia molekularna, mikrobiologia, badanie dyfuzji białek w bakteriach E. coli

Zainteresowania/hobby: rolki, łyżwy, wędrówki po górach, czytanie książek

Obszar działań:

 • promocja stanowisk wypracowanych przez KRD na temat ustawy 2.0
 • działania z zakresu promocji działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • organizacja konkursów na najbardziej prodoktorancką Uczelnię  i najbardziej prodoktorancki Instytut – PRODOK i PROPAN