Zespół Rzecznika Praw Doktoranta

mgr Dominik Delczyk (Uniwersytet Wrocławski)
mgr Jakub Krawczyk (Uniwersytet Jagielloński)
mgr Barbara Pietrzyk-Tobiasz – Przewodnicząca Zespołu i zastępca Rzecznika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
mgr Katarzyna Skalska (Uniwersytet Wrocławski)
mgr Tomasz Słapczyński (Uniwersytet Jagielloński)
mgr Grzegorz Zębik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
mgr Paulina Bielawska-Srock (Uniwersytet Gdański)
mgr Luiza Łańko (Uniwersytet Szczeciński)
mgr Dorota Dudek-Myszkowska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
mgr Marcin Dorochowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
mgr Piotr Olechowski (Uniwersytet Jagielloński)
mgr Zuzanna Buszman (Uniwersytet Warszawski)