Przewodniczący Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta:

mgr Konrad Graczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

kontakt: rzecznik@krd.edu.pl

Członkowie Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta:

mgr Katarzyna Arciszewska (Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu),
mgr Paulina Bielawska-Srock (Uniwersytet Gdański),  
mgr Dominik Delczyk (Uniwersytet Wrocławski), 
mgr Igor Kilanowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), 
mgr Paula Konopczyńska (Uniwersytet Gdański),
mgr Piotr Maciaszek (Uniwersytet Gdański),
mgr Kamil Majewski (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
mgr Magdalena Osińska-Wilińska (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk), 
mgr Katarzyna Skalska (Uniwersytet Wrocławski),
mgr Joanna Skwarska-Kędziora (Uniwersytet SWPS),
mgr Hanna Wiczanowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), 
mgr Michał Wiśniewski (Uniwersytet Gdański),
mgr Anna Wolny (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
mgr Karina Żmudzińska (Uniwersytet Łódzki).