Zarząd 18.04.2018

Zarząd 18.04.2018

Uchwała 12a/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu prac Zarządu KRD w zakresie trybu obsadzania niektórych stanowisk, organów i funkcji oraz wybierania członków organów kolegialnych z dnia 18 kwietnia 2018 roku.

Załącznik do uchwały 12a/2018 – Regulamin prac Zarządu KRD w zakresie trybu obsadzania niektórych stanowisk, organów i funkcji oraz wybierania członków organów kolegialnych