II Interdyscyplinarną Akademicką Konferencję Ochrony Środowiska - II IAKOŚ

W imieniu Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej, Koła Naukowego „Konfuzor”, Koła Naukowego Studentów Fizyki oraz Koła Naukowego Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska serdecznie zapraszamy na II Interdyscyplinarną Akademicką Konferencję Ochrony Środowiska - II IAKOŚ.   Projekt ten został stworzony by umożliwić młodym naukowcom wymianę doświadczeń i ułatwić przepływ wiedzy. Pragniemy

Start

17 marca 2017 - 00:00

End

20 marca 2017 - 12:00

W imieniu Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej, Koła Naukowego „Konfuzor”, Koła Naukowego Studentów Fizyki oraz Koła Naukowego Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska serdecznie zapraszamy na II Interdyscyplinarną Akademicką Konferencję Ochrony Środowiska – II IAKOŚ.

 

Projekt ten został stworzony by umożliwić młodym naukowcom wymianę doświadczeń i ułatwić przepływ wiedzy. Pragniemy stworzyć otwarte na każdy punkt widzenia forum studentów i doktorantów z każdej dziedziny nauki i techniki. Konferencja ma na celu propagowanie technologii mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska jak np.: polimery biodegradowalne, nowoczesne technologie oczyszczania ścieków, odnawialne źródła energii,i czy idea domów pasywnych.  Zapraszamy młodych naukowców zajmujących się badaniami w dziedzinach takich jak: chemia, biologia, fizyka, informatyka, budownictwo, czy inżynieria środowiska.  W programie między innymi: wykłady ludzi nauki i techniki, imprezy towarzyszące oraz nagrody dla najlepszych.

Termin zgłoszeń: 20 stycznia 2017

Koszt uczestnictwa: 80 zł

Więcej informacji na stronie: http://chem.pg.edu.pl/nkch/iakos

Kontakt: konferencja.iakos@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału!

MORE DETAIL