Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego – edycja IV”, /International Interdyscyplinary Scientific Symposium "Challenges of modern electoral law" - vol. IV/ Toruń, 26 maja 2017 r.

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” działające na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu ma przyjemność zaprosić wszystkich entuzjastów prawa wyborczego do wzięcia udziału w największym doktorancko-studenckim wydarzeniu poświęconym problematyce wyborczej - Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Wyzwania współczesnego prawa wyborczego – edycja IV". Gospodarzem wydarzenia i centrum debaty nad

Start

End

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” działające na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu ma przyjemność zaprosić wszystkich entuzjastów prawa wyborczego do wzięcia udziału w największym doktorancko-studenckim wydarzeniu poświęconym problematyce wyborczej – Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego – edycja IV”. Gospodarzem wydarzenia i centrum debaty nad wyborami po raz kolejny stanie się Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu, na którym już 26 maja 2017 r. spotkają się najwybitniejsi eksperci z zakresu prawa wyborczego oraz początkujący badacze tematu – doktoranci i studenci zainteresowani problematyką wyborczą.

Celem Konferencji będzie wielopłaszczyznowe spojrzenie na problemy i wyzwania, z którymi boryka się dziś prawo i praktyka wyborcza. Organizatorzy wyrażają nadzieję, iż Konferencja pozwoli spojrzeć wszystkim jej Uczestnikom na prawo wyborcze, jako na samodzielną i istotną dla każdego obywatela gałąź prawa, która stwarza szerokie pole do analizy i interpretacji.

 

Tradycyjnie Konferencję rozpocznie panel ekspercki. W dotychczasowych trzech edycjach Konferencji Organizatorzy zaprosili do Torunia m.in.: przedstawicieli Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Następnie odbędą się panele doktorancko-studenckie.

 

Na uwagę zasługuje także fakt, iż I i III edycja Konferencji, zorganizowane odpowiednio w marcu 2013 r. i czerwcu 2015 r., otrzymały wyróżnienia w prestiżowym konkursie dla kół naukowych odbywającym się pod patronatem MNiSW – StRuNa 2013 i 2015 w kategorii „Konferencja Naukowa Roku 2013”, oraz „Konferencja Naukowa Roku 2015″.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 kwietnia 2017 r.!

Szczegóły dotyczące wydarzenia: https://www.facebook.com/events/278294322594602/

 

Serdecznie zapraszamy!

MORE DETAIL