Międzynarodowa Konferencja Nauk Przyrodniczych i Medycznych

Szanowne Doktorantki, Doktoranci! W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci, która odbędzie się w dniach 01-03 grudnia 2017 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Wydarzenie skierowane jest do młodych naukowców do 35 r. życia, studentów i doktorantów nauk przyrodniczych i

Start

End

Szanowne Doktorantki, Doktoranci!

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci, która odbędzie się w dniach 01-03 grudnia 2017 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Wydarzenie skierowane jest do młodych naukowców do 35 r. życia, studentów i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk – Profesora Dr. hab.n. med. Stanisława Czuczwara.  Uczestnicy Konferencji mogą prezentować prace o tematyce medycznej lub przyrodniczej. Każdy z prezentujących otrzyma możliwość uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach, publikacji punktowanej przez MNiSW (7 pkt) oraz współpracy z wydawnictwami.

Termin zgłoszeń: 15.09. – 03.11.2017r.

Koszt uczestnictwa: 199 zł za jedną pracę lub plakat

Więcej informacji na stronie

www.konferencjalublin.pl

www.facebook.com/konferencjalublin

Kontakt

info@konferencjalublin.pl
+ 517 112 817
+ 791 592 958

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

MORE DETAIL