Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

mgr Małgorzata Wesołowska
image-hover

mail: malgorzata.wesolowska@krd.edu.pl

Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Obszar badań naukowych: rozwój zasobów ludzkich, rynek pracy

Członek Komisji
Rewizyjnej

mgr Zbigniew Kubiatowski
image-hover

mail: zbigniew.kubiatowski@krd.edu.pl

Uczelnia: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Obszar badań naukowych:

Członek Komisji Rewizyjnej

mgr inż. Wojciech Sajdak
image-hover

Title Goes Here

mail: wojciech.sajdak@krd.edu.pl

Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Obszar badań naukowych: Inżynieria materiałowa, energetyka

Członek Komisji Rewizyjnej

mgr inż. Michał Gajda
image-hover

Title Goes Here

mail: michal.gajda@krd.edu.pl

Uczelnia: Politechnika Warszawska

Obszar badań naukowych:

Członek Komisji Rewizyjnej

mgr Igor Kilanowski
image-hover

Title Goes Here

mail: igor.kilanowski@krd.edu.pl

Uczelnia: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Obszar badań naukowych: Prawo kanoniczne Kościoła katolickiego, prawo wewnętrzne niekatolickich Kościołów, prawo karne kanoniczne i świeckie w aspekcie porównawczym