Pierwsze czytanie ustawy 2.0 w Sejmie

Rządowy projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - projekt dotyczący skonsolidowania podstawowych regulacji z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki; scalenia unormowań z zakresu, który w aktualnym stanie prawnym wynika z us...