mgr Marcin Dokowicz 

mail: marcin.dokowicz@krd.edu.pl

Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Obszar badań naukowych: Fizykochemia mikrokropel osadzonych na powierzchniach heterogenicznych

Zainteresowania/hobby: Szkolnictwo wyższe, jakość kształcenia, prawo, pływanie, zdrowa żywność