Dobre Praktyki w szkołach doktorskich. Raport z konsultacji

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją dot. Dobrych Praktyk w szkołach doktorskich. Plik do pobrania znajduje się  tutaj.

Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich

  Serdecznie zapraszamy na konferencję “Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich”, organizowaną przez Krajową Reprezentacją Doktorantów oraz Warszawskie Porozumienie Doktorantów, która odbędzie się w dniach 16 -18 listopada 2018 w Warszawie w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4. Będziemy dyskutować o przyszłości i kształcie szkolnictwa wyższego z zaproszonymi Gośćmi – przedstawicielami zarówno MNiSW – Premierem Jarosławem Gowinem […]

Projekt szkoleń www.dlanauki.edu.pl wystartował!

Już w październiku ruszył projekt współfinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Konstytucja dla Nauki dla Studentów i Doktorantów”! Głównym jego celem jest propagowanie zmian wchodzących wraz z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce wśród studentów i doktorantów. W ramach projektu organizowany jest cykl bezpłatnych szkoleń o tematyce bezpośrednio dotykającej problemów środowiska akademickiego. Projekt realizowany […]

Najczęściej zadawane pytania – Doktoranckie FAQ ustawy 2.0.

Ze względu na mnóstwo pytań, które zadajecie nam mailowo, telefonicznie, czy poprzez media społecznościowe, przygotowaliśmy dla Was zbiór najczęściej zadawanych pytań – Doktoranckie FAQ dot. Ustawy 2.0. Pytania i odpowiedzi podzieliliśmy na trzy kategorie: zagadnienia ogólne, stypendia i procedura nadawania stopnia. Mamy nadzieję, że przygotowany przez zespół prawny dokument rozwieje wiele Waszych wątpliwości!     […]

Nowa Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym podpisana przez Prezydenta

Konstytucja dla Nauki została wczoraj (1 sierpnia) podpisana przez Prezydenta, co oznacza, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 r. Rok akademicki 2018/2019 jestem zatem ostatnim, w którym trwać będzie nabór na studia doktoranckie, zaś 1 października 2019 roku to początek nowej formy kształcenia doktorantów i powstanie szkół doktorskich. Wiele lat trwały nasze […]

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm

Po ponad dwóch latach prac nowa Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce trafiła do Sejmu. W dniu 3 lipca 2018 r., w późnych godzinach wieczornych odbyło się trzecie czytanie, a Sejm, głosami 233 posłów i posłanek przyjął proponowaną treść aktu prawnego. Dla społeczności doktoranckiej oznacza to między innymi: ➡ przebudowanie modelu kształcenia doktorantów i powstanie […]

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez komisję sejmową

Sejmowa komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży  zdecydowaną przewagą głosów przyjęła 30 maja 2018, po kilku dniach spotkań, projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Za przyjęciem Konstytucji dla Nauki głosowało 20 posłów, siedmiu wstrzymało się od...

Uchwała KRD nr 14/2018 – proponowane zmiany – poprawki do ustawy 2.0

W dniu 23 maja 2018 r. Zarząd KRD podjął uchwałę (14/2018) w sprawie proponowanych poprawek do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dokument został przesłany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a dziś (24 maja 2018 r.) odbywa się po...

Konstytucja Dla Nauki w Sejmie

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/konstytucja-dla-nauki-w-sejmie...

Pierwsze czytanie ustawy 2.0 w Sejmie

Rządowy projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – projekt dotyczący skonsolidowania podstawowych regulacji z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki; scalenia unormowań z zakresu, który w aktualnym stanie prawnym wynika z ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym, o zasadach finansowania nauki, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie […]

Rząd przyjął Konstytucję dla Nauki!

Rada Ministrów 20 marca 2018 r. przyjęła reformę szkolnictwa wyższego. Wraz z MNiSW pracowaliśmy nad projektem dwa lata, zaangażowanie środowiska w proces tworzenia ustawy było niezwykle duże. Ze względu na uwzględnienie wielu naszych uwag wyraziliśmy głos poparcia dla zaproponowanego projektu. W jakim kształcie Ustawa wejdzie w życie 1 października 2018 roku? Czy model kształcenia doktorantów […]

Doktoranckie konsultacje projektu Ustawy 2.0!

Szanowne Koleżanki Doktorantki! Szanowni Koledzy Doktoranci! W związku z ogłoszonymi konsultacjami najważniejszej ustawy dla uczelni wyższych – nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – Ustawa 2.0, ogłaszamy szerokie konsultacje ze środowiskiem doktoranckim. Na Wasze uwagi czekamy do dnia 9 października 2017 roku!!! Wszelkie sugestie/głosy w dyskusji prosimy przesyłać na adres grupy: USTAWA@KRD.EDU.PL zostaną one poddane […]

Ustawa 2.0

#DOKTORAT 2.0 Prezentacja projektu założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – #doktorat 2.0 W dniu dzisiejszym, tj. 17.05.2017 r.odbyła się prezentacja wypracowanych przez środowisko doktoranckie założeń do Ustawy 2.0. W prezentacji uczestniczył Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Zarząd i Komisja Rewizyjna Krajowej Reprezentacji Doktorantów,zaproszeni goście oraz przedstawiciele doktorantów. Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaproponowała […]

Doktoranci zaprezentują założenia do ustawy o szkolnictwie wyższym – #DOKTORAT20

W 2016r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało, że potrzebna jest nowa ustawa, zwana ustawą 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym regulująca funkcjonowanie uczelni w Polsce. Środowisko doktoranckie zdecydowało się na przedstawienie swoich propozycji. Jest to odpowiedź na przedstawione dotychczas założenia, która uwzględnia przede wszystkim oczekiwania młodych naukowców w Polsce. Najważniejsze dla doktorantów jest w […]

Zespół Roboczy ds. Opracowania Doktoranckich Założeń do Ustawy 2.0

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci,   uprzejmie informujemy, że Zarząd KRD ogłasza nabór do Zespołu Roboczego ds. Opracowania Doktoranckich Założeń do Ustawy 2.0. Celem zespołu jest wypracowanie  założeń do nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Projekt ten będzie dodatkową propozycją względem założeń trzech zespołów konkursowych powołanych przez MNiSW.   Rozpoczęcie prac Zespołu zaplanowane jest na połowę […]