Zarząd 01.10.2017

Zarząd 01.10.2017

Uchwała 26/2017   Powołanie przedstawiciela Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Radzie Narodowej Agencji
Wymiany Akademickiej