Konkursu na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2015

Konkursu na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN 2015

Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk

oraz Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów

zapraszają serdecznie do wzięcia udziału w III edycji

Konkursu na Najbardziej Prodoktorancki

Instytut Polskiej Akademii Nauk

PROPAN 2015

W celu zgłoszenia Instytutu do udziału w konkursie prosimy o przesłanie wiadomości o treści: „Proszę o przesłanie dostępu do formularza elektronicznego dla … (nazwa Instytutu).”, na adres propan@krd.edu.pl w tytule wiadomości wpisując: „PROPAN 2015 – … (nazwa Instytutu)”.

W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo dostęp do elektronicznego formularza konkursowego wygenerowanego dla danego instytutu. Po uzupełnieniu wersji elektronicznej, generowany jest automatycznie formularz, który wraz z wymaganymi podpisami należy przesyłać na adres:

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ul. Koszykowa 60/62 lok. 11, 00-673 Warszawa z dopiskiem: „PROPAN 2015”

w terminie do 31 października 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Oceniane będą wyłącznie formularze wypełnione i wygenerowane za pomocą systemu elektronicznego zawierające wymagane podpisy.

Wszelkie pytania dotyczące wypełniania formularza prosimy kierować na adres jagoda.kicielinska@krd.edu.pl w temacie wpisując „PROPAN 2015”.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Konkursów PRODOK i PROPAN w dniu 19 listopada 2015 r. o godzinie 14:00 w Pałacu Staszica w Warszawie.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie.

REGULAMIN

FORMULARZ

PISMO PRZEWODNIE