MNiSW – Konsultacje projektu „Mała ustawa o innowacyjności”!

MNiSW – Konsultacje projektu „Mała ustawa o innowacyjności”!

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w konsultacjach, dotyczących projektu tzw.

Małej ustawy o innowacyjności.

Celem projektu jest stworzenie narzędzi, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Aby ustawa działała sprawnie i przyczyniła się do ułatwienia działalności badawczej i komercjalizacyjnej, potrzebne jest zaangażowanie środowiska, które potrafi skonfrontować jej założenia z rzeczywistą sytuacją na polskich uczelniach.

Dlatego do 4 kwietnia 2016 r., na stronie MNiSW potrwają konsultacje społeczne. Oprócz organizacji, do których projekt już trafił, każdy – pracownicy administracyjni czy naukowi, młodzi doktoranci – ma okazję zgłosić swoje uwagi.

Więcej informacji na stronie.