Myślisz, że Twój zasięg jest za niski na siatkówkę?


Myślisz, że Twój zasięg jest za niski na siatkówkę?
Odpowiednia rozgrzewka może usprawnić Twoje mięśnie i poprawić możliwości skoczne nawet o 11%. Efekt ten może utrzymać się również po 6 h od rozgrzewki! [1]

A może boisz się o kontuzje?
Soomro i wsp. wykonali metaanalizę 9 randomizowanych kontrolowanych badań i 1 prospektywnego badania, w których łącznie wzięło udział 8 513 uczestników (11-20 lat) sportów zespołowych (5 piłka nożna, 3 piłka ręczna, 2 koszykówka), których łączny czas ekspozycji wyniósł 756 461 godzin. Sprawdzano efektywność programów prewencji urazów (Injury Prevention Programs) składających się z wieloaspektowych form rozgrzewki, m.in.: rozciągania, technik nerwowo-mięśniowych, sprawności, siły, wytrzymałości lub treningu proprioceptywnego. Program trwał średnio 8 miesięcy i co najmniej 15 minut na każdą sesję treningową. Wykazano, że program prewencji urazów, zmniejszał ryzyko urazów o 40% lub o 32% (po oszacowaniu ryzyka błędu) [2]. Z kolei przegląd systematyczny Kilic i wsp. pokazał, że w siatkówce ćwiczenia prewencyjne również mogą być skuteczne i np. redukować ryzyko urazów stawu skokowego nawet o 50%. W przeglądzie podkreślono rolę ćwiczeń wzmacniających i propriocepcji w zapobieganiu kontuzji kolana lub stawu skokowego w siatkówce [3] . Warto też wspomnieć o badaniu, które objęło łącznie 621 691 osobo-lat, a w którym to siatkówka (co może nie być zaskakujące) okazała się najmniej urazogenna w zestawieniu z piłką nożną, hokejem, koszykówką, judo czy karate [4].

 

1. Saez, E., Villarreal, S. De & Izquierdo, J. J. G. M. Optimal warm-up stimuli of muscle activation to enhance short and long-term acute jumping performance. 393–401 (2007). doi:10.1007/s00421-007-0440-9
2. Soomro, N. et al. The Efficacy of Injury Prevention Programs in Adolescent Team Sports: A Meta-analysis. 2415–2424 (2015). doi:10.1177/0363546515618372
3. Kilic, O. et al. Incidence , aetiology and prevention of musculoskeletal injuries in volleyball : A systematic review of the literature. Eur. J. Sport Sci. 17, 765–793 (2017).
4. Kujala, U. M. et al. Acute injuries in soccer, ice hockey, volleyball, basketball, judo, and karate: Analysis of national registry data. BMJ (1995). doi:10.1136/bmj.311.7018.1465

 

 

Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskich Mistrzostwach Doktorantów i Doktorantek w Siatkówce Halowej

Zobacz posty