Courses

Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich

Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich Edycja 2017 konferencji odbyła się w dniach 17-19 listopada w Warszawie. Podobnie jak w  poprzednich latach głównym tematem konferencji była wymiana doświadczeń na temat studiów  doktoranckich pomiędzy doktorantami z całej Polski. Podczas konferencji zostały poruszone bieżące  problemy z jakimi doktoranci spotykają się na co dzień i próba rozwiązania ich. Więcej informacji […]