PROPAN

PROPAN – Konkurs na Najbardziej Pro-doktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk w Polsce

Celem Konkursu PROPAN jest wyłonienie instytutu Polskiej Akademii Nauk stwarzającego najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich. W konkursie uczestniczyć mogą instytuty PAN prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym lub na zasadach określonych w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

 

PROPAN 2017

I nagroda:

INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ i KLINICZNEJ im. Mirosława Mossakowskiego PAN (79 pkt.) 

II nagroda:

INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI im. Jerzego Habera

INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN 

Kapituła konkursowa PROPAN przyznała także wyróżnienia Top 5:

Miejsce IV –

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego PAN 

Miejsce V

INSTYTUT BIOCYBERNETYKI i INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ im. Macieja Nałęcza PAN 

WYRÓŻNIENIE ZA NAJWIĘKSZY AWANS PUNKTOWY

INSTYTUT METALURGII i INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ im. Aleksandra Krupkowskiego PAN 

Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursach PRODOK i PROPAN edycji 2017 odbyło się 19 listopada 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.

Tegoroczną Galę uświetnił występ zespołu z Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie.
Więcej zdjęć dostępnych jest tu

Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom i zapraszamy do udziału w konkursach w kolejnych edycjach!

Tegoroczna Gala odbędzie się pod patronatem honorowym:

mnsw

PAN-logotyp-kolor

 

kraspNCBIR logo z czerwonym napisemlogoFNPpatronat

Patronat medialny Gali udzielili:

KAMPUS_B&W-01        logo_fa.2963525cd0eb     logo_radioaktywne1TVPW_rgb