Aktualizacja grupy mailingowej opiniującej akty prawne MNiSW