Aktualności

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza uruchomienie nowej strony internetowej „Research in Poland” o charakterze informacyjno-promocyjnym, dedykowanej zagranicznym naukowcom i doktorantom.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) 14 lipca br. uruchomiła platformę „Research in Poland”. Prowadzony w języku angielskim portal researchinpoland.org, dedykowany jest zagranicznym naukowcom oraz doktorantom…