Aktualny stan studiów doktoranckich w Polsce – ankieta

Aktualny stan studiów doktoranckich w Polsce – ankieta

Koleżanki Doktorantki  i Koledzy Doktoranci:

Krajowa Reprezentacja Doktorantów pragnie zaprosić do wypełnienia i rozpropagowania ankiety wśród doktorantów. Ankieta jest elementem kompleksowego badania prowadzonego przez Krajową Reprezentację Doktorantów na temat aktualnego stanu studiów doktoranckich w Polsce.

Ma ona na celu zdiagnozowanie Waszych problemów, których doświadczacie podczas odbywania studiów doktoranckich. Będzie również niewątpliwym wsparciem i źródłem wiedzy przy opiniowaniu aktów prawnych, a także w procesie tworzenia naszego wspólnego stanowiska w pracach nad nową Ustawą – Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, dlatego potrzebujemy Waszej pomocy. Prosimy o wsparcie naszej inicjatywy poprzez wypełnienie ankiety oraz rozpropagowanie jej wśród Waszych Kolegów i Koleżanek.

Ankietę znajdziecie na stronie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVasXEuj5EL13S6Pgb4k7raX7nhUQIhM8ODI5Otu0Vkvb-sw/viewform

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie wśród Koleżanek i Kolegów doktorantów!!!