ALE!KRD – Rekrutacja do Akademii Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji DoktorantówAkademia Liderów i Ekspertów KRD – ALE!KRD to projekt mający na celu wsparcie umożliwiające wykreowanie regionalnych liderów oraz ekspertów z grona środowiska doktoranckiego w dobie zbliżających się przemian w szkolnictwie wyższym i nauce. Projekt miał przede wszystkim za zadanie zwiększyć świadomość doktorantów w zakresie rzeczywistości prawnej, w jakiej znajdują się obecnie oraz znajdą w kolejnych latach doktoranci w zależności od zaawansowania swoich prac badawczych.   
Projekt obejmował przeszkolenie 25 osób, zrekrutowanych z grona aktywnych doktorantów z całego kraju i dostarczenie im niezbędnej wiedzy związanej z obszarem szkolnictwa wyższego i nauki. Szczególnie dokładnym analizom poddane zostaną kwestie doktoranckie.  Dodatkowo równolegle do wiedzy merytorycznej, uczestnicy szkoleń zdobywali wiedzę z zakresu kompetencji miękkich- autoprezentacji oraz wystąpień publicznych.
Po zakończonych szkoleniach, grupa Liderów przeprowadziła spotkania dla doktorantów w niemal całej Polsce, zapraszając do udziału doktorantów z różnych uczelni oraz Instytutów Polskiej Akademii Nauk.


Do pobrania:

OGŁOSZENIE o naborze do Akademii Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów
REGULAMIN Akademii Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów
ZAŁĄCZNIK 1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych
ZAŁĄCZNIK 2 Akceptacja regulaminu Akademii Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów
ZAŁĄCZNIK 3 
Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Zobacz posty