Bądź inspiracją w świecie nauki – trwa nabór do 24. edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Bądź inspiracją w świecie nauki – trwa nabór do 24. edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Bądź inspiracją w świecie nauki – trwa nabór do 24. edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Nauka rozwija się dzięki różnorodności, dlatego każdą kobietę, która może wnieść w nią wkład, należy wspierać w realizacji jej aspiracji 1 – to kluczowy wniosek, który wynika z dokumentu Closing the Gender Gap in Science, opracowanego przez UNESCO. Osiągnięcia polskich badaczek już od ponad 23 lat doceniają organizatorzy programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Celem tego wyjątkowego konkursu stypendialnego jest promowanie kobiet w nauce i wspieranie ich badań. Badaczki mogą składać wnioski do 5 maja br.

Kobiety mają siłę, by zmieniać świat
Osiągnięcie równości płci w nauce będzie miało kluczowe znaczenie, jeśli jako społeczeństwo mamy stawić czoła złożonym globalnym wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej, ubóstwo i potrzeba etycznego podejścia do sztucznej inteligencji. Problemy te wymagają wieloaspektowego podejścia i różnych perspektyw, co sprawia, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety powinni wnosić swój wkład w rozwój nauki. Pomimo pewnego postępu, jaki nastąpił w ostatnich dziesięcioleciach, równość płci w nauce nadal nie jest osiągnięta – dziś zaledwie co trzeci naukowiec to kobieta 2 . Dlatego tak ważne jest wspieranie badaczek i stworzenie dla nich możliwości i przestrzeni do rozwoju zawodowego i osobistego. Podążając za ideą niwelowania barier i podkreślania sukcesów naukowych kobiet, Polska ponad 20 lat temu włączyła się w globalną inicjatywę For Women in Science, której częścią jest właśnie program L’Oréal i UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Jego cel to nieustanne wspieranie osiągnięć naukowczyń, a także popularyzacja nauki i karier badaczek wśród młodszych pokoleń. Misją programu jest uświadomienie społeczeństwu, że pełnego postępu naukowego i technologicznego nie można osiągnąć bez kobiet.


Inspirująca praca badaczki
Sukcesy naukowe stypendystek programu inspirują kolejne pokolenia młodych kobiet do podejmowania pracy naukowej. Co więcej, stypendystki chętnie dzielą się ze światem swoimi osiągnięciami pokazując, że praca naukowa jest nie tylko ważna dla społeczeństwa, ale również staje się sposobem na życie i pozwala poszerzać horyzonty. Organizatorzy programu z przyjemnością stwierdzają, że każdego roku
liczba aplikacji jest coraz wyższa.


Nasza inicjatywa z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Kobiety chcą być częścią świata nauki i chcą mówić o swoich sukcesach. W ciągu 23 lat trwania programu stypendialnego wyróżniliśmy już 123 uzdolnione badaczki. Wiele z nich nadal rozwija swoje kariery naukowe – w Polsce i poza jej granicami. Dalsze wspieranie kobiet w rozwoju ich karier naukowych jest szczególnie ważne teraz, w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Nieustannie zależy nam na tym, aby promować pracę badaczek w różnorodnym środowisku naukowym, wykazano bowiem, że różnorodność w zespołach badawczych zawsze owocuje wysoką innowacyjnością i efektywnością prowadzonych badań. W imieniu całego Jury zachęcam naukowczynie do aplikowania w tegorocznej edycji Programu L’Oréal- UNESCO Dla Kobiet i Nauki – mówi prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury polskiej edycji Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. 


Maciej Gdula, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jeden z partnerów programu, dodaje: Polskie lekarki, fizyczki, biolożki robią wyjątkowe badania. Piękno tych badań powinno być znane światu.

Dla kogo przeznaczony jest program?
Projekt adresowany jest do naukowczyń, prowadzących przełomowe badania w zakresie nauk o życiu. O stypendium mogą ubiegać się badaczki na każdym etapie kariery naukowej, które w roku wypłacania nagrody (2025) nie osiągną: 26. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. Kandydatkom, które w trakcie swojej
pracy naukowej przebywały na urlopie macierzyńskim przysługuje prawo wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej o dodatkowe dwa lata na każde dziecko. W odróżnieniu do innych projektów grantowych, środki otrzymane w ramach programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki stypendystki mogą wykorzystać na dowolny cel. Naukowczynie mogą dofinansować swój projekt badawczy, zadbać o
wypoczynek, a badaczki-matki, mogą np. sfinansować koszty opieki nad dziećmi.

Jak aplikować?
Aplikacje do programu można składać przez stronę: www.forwomeninscience.com Badaczki mogą zgłaszać swój dorobek naukowy w takich obszarach, jak nauki przyrodnicze, medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze, ścisłe czy inżynieryjno-techniczne m.in.: medycyna, biologia, fizyka, chemia i biotechnologia. Przy ocenianiu aplikacji kandydatek, Jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim dotychczasowe osiągnięcia naukowe, uzyskane granty badawcze, publikowanie wyników badań w
renomowanych czasopismach międzynarodowych, możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań oraz opis planów naukowych. Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej, spośród najlepszych kandydatek wyróżni 6 stypendystek, przyznając: 3 stypendia habilitacyjne po 40 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 35
000 zł i 1 stypendium magisterskie w wysokości 25 000 zł. 

Dodatkowo, każda ze stypendystek otrzyma nagrodę od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w postaci refundacji udziału w zagranicznej konferencji naukowej (na terenie Europy), do kwoty 15 000 zł.

Oficjalne ogłoszenie nazwisk stypendystek 24. edycji programu nastąpi podczas uroczystej gali, która zaplanowana jest na listopad br. Organizatorami programu są L’Oréal Polska (w ramach Fundacji L’Oréal) i Polski Komitet ds. UNESCO, a Partnerami: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk oraz UN Global Compact Network Poland. 

Polska jest jednym ze 118 krajów, w których co roku przyznawane są stypendia dla utalentowanych naukowczyń. Program Dla Kobiet i Nauki jest częścią globalnej inicjatywy For Women in Science, która powstała dzięki partnerstwu L’Oréal i UNESCO we Francji.

O Programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki 
Program For Women in Science powstał w ojczyźnie L’Oréal – we Francji – w 1998 roku, dzięki nawiązaniu partnerstwa pomiędzy firmą L’Oréal a UNESCO. W Polsce program L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, prowadzony jest od 2001 roku. Jego celem jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami Programu są Polski Komitet do spraw UNESCO,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Nauk oraz UN Global Compact Network Poland. Do 2023 roku w Polsce wyróżniono 123 naukowczynie. Wyboru stypendystek, co roku dokonuje niezależne Jury pod przewodnictwem prof.
dr hab. Ewy Łojkowskiej. 
www.lorealdlakobietinauki.pl

Kontakt dla mediów
L’Oréal Polska
Barbara Stępień
Dyrektorka Komunikacji Korporacyjnej
Menedżerka Programu Dla Kobiet
i Nauki (For Women in Science)
tel. 509 526 026
barbara.stepien@loreal.com

Biuro prasowe
Programu Dla Kobiet i Nauki
Dorota Graczykowska
On Board Think Kong
tel. 501 504 187
dgraczykowska@obtk.pl