Biuro Prawne KRD

Biuro Prawne KRD działa na podstawie Regulaminu funkcjonowania Biura Prawnego Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Głównym przedmiotem działalności Biura Prawnego KRD jest analizowanie, monitorowanie i wspieranie przestrzegania praw doktorantów i doktorantek oraz obsługa prawna Krajowej Reprezentacji Doktorantów w zakresie realizowanej działalności statutowej.

W ramach Biura Prawnego KRD działają dwa niezależne zespoły:
1) Zespół Prawny Rzecznika Praw Doktoranta KRD;
2) Komisja Prawna KRD.

Pomoc prawna Biura Prawnego KRD świadczona jest na podstawie Regulaminu świadczenia pomocy prawnej przez Biuro Prawne KRD.

Przewodnicząca: apl.radc. Barbara Pietrzyk-Tobiasz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
kontakt: barbara.pietrzyk-tobiasz@krd.edu.pl