Broszura informacyjna MNiSW


Na stronie www.konstytucjadlanauki.gov.pl pojawiła się nowa broszura informacyjna, która w przystępny sposób odpowiada na pytania:

  • Dlaczego reforma szkolnictwa wyższego i nauki jest potrzebna?
  • Co zmieni nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?
  • Jakie instytucje i uczelnie popierają zmiany zawarte w ustawie?
  • Jak będzie wyglądał model kształcenia doktorantów?
  • Jak będzie przebiegał wybór rektora?
  • Jakie będzie wsparcie dla uczelni regionalnych?

Polecamy! Broszura informacyjna MNiSW – Konstytucja Dla Nauki ←←←←←

Zobacz posty