Archiwum kategorii: Sprawozdania 2014

Kwartał 1  Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów i…

Dowiedz się więcej

Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów  mgr inż. Marta Dendys – sprawozdanie…

Dowiedz się więcej

Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów  mgr inż. Marta Dendys – sprawozdanie…

Dowiedz się więcej

Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów  mgr inż. Marta Dendys – sprawozdanie…

Dowiedz się więcej

 Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów i wydatkowanych śrdków…

Dowiedz się więcej

 Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów i wydatkowanych śrdków…

Dowiedz się więcej

 Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów i wydatkowanych śrdków…

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie finansowe dotyczące wydatkowanych środków za okres 01.07.2014 – 30.09.2014  

 Sprawozdanie finansowe dotyczące wydatkowanych środków za okres 01.04.2014 – 30.06.2014  

 Sprawozdanie finansowe dotyczące wydatkowanych środków za okres 01.01.2014 – 31.03.2014  

10/10