Debata „Młodzi w nauce”


Młodzi w nauce

Debata o kierunkach rozwoju nauki  w Polsce

Młodzi naukowcy aktywnie uczestniczą w rozwijaniu sfery polityki naukowej i polityki szkolnictwa wyższego. Tworzenie doskonałej i konkurencyjnej nauki wymaga nie tylko wytężonej pracy, ale również znoszenia istniejących barier i tworzenia sprzyjających warunków rozwoju dla nauki w Polsce.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stojącym przed polską nauką, Rada Młodych Naukowców i Akademia Młodych Uczonych PAN zaproszą do debaty reprezentacje młodych badaczy oraz przedstawicieli instytucji związanych z kształtowaniem polityki naukowej w Polsce. Mamy nadzieję, że głos młodych naukowców spotka się z zainteresowaniem przedstawicieli najważniejszych instytucji państwowych i rządowych.

Rada Młodych Naukowców oraz Akademia Młodych Uczonych PAN pragnie zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu pt. Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce.

Tematem debaty będzie możliwa rola młodych uczonych w kształtowaniu polskiej nauki oraz ich udziału w planowanych reformach, obejmujących m.in. system finansowania badań, ścieżki kariery oraz parametryzację polskich jednostek naukowych. Spodziewanym efektem debaty będzie wypracowanie rozwiązań, które umożliwią zniesienie barier stojących przed młodymi naukowcami oraz udoskonalą proces tworzenia innowacyjnej nauki w Polsce. Propozycje zebrane zostaną w formie dokumentu wskazującego kierunki dalszych możliwych działań.

Termin
16 marca 2016 r.
godz. 11:00

Miejsce
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Wawelska 56
00-922 Warszawa

Nagranie z debaty będzie dostępne online

Debata odbędzie się bez udziału publiczności

Organizatorzy

Partnerzy

Instytucje wspierające

Więcej informacji na stronie.

Zobacz posty